លោតទៅអត្ថបទ

លោតទៅបញ្ជីជម្រើសតូច

សាក្សីព្រះយេហូវ៉ា

ភាសាសញ្ញាខ្មែរ

ទស្សនាវដ្ដី​ប៉ម​យាម និង​ភ្ញាក់​រឭក!(Awake!)

ទស្សនាវដ្ដី​របស់​យើង​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​គម្ពីរ ដែល​អាច​ត​ត​ចម្លង​ជាង​២០០​ភាសា ​រួម​ទាំង​ភាសា​សញ្ញា​មួយ​ចំនួន​ដែរ។ ទស្សនាវដ្ដី​ប៉ម​យាម បញ្ជាក់​អំពី​របៀប​ដែល​ព្រឹត្ដិការណ៍​ពិភព​លោក​កំពុង​កើត​ឡើង​តាម​ទំនាយ​ក្នុង​គម្ពីរ។ ទស្សនាវដ្ដី​នេះ​ផ្ដល់​ការ​សម្រាល​ទុក្ខ​តាម​រយៈ​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​រាជាណាចក្រ​របស់​ព្រះ ហើយ​ជួយ​ឲ្យ​មាន​ជំនឿ​លើ​លោក​យេស៊ូ​គ្រិស្ដ។ ទស្សនាវដ្ដី​ភ្ញាក់​រឭក!(Awake!) បញ្ជាក់​អំពី​របៀប​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ដែល​យើង​ជួប​ប្រទះ​នៅ​សម័យ​នេះ និង​ជួយ​យើង​មាន​ទំនុក​ចិត្ដ​ទៅ​លើ​សេចក្ដី​សន្យា​របស់​ព្រះ​ដែល​បាន​បង្កើត ពោល​គឺ​លោក​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ពិភព​លោក​ថ្មី​ដែល​មាន​សេចក្ដី​សុខ​សាន្ដ​និង​សន្ដិ​ភាព។

សូម​ជ្រើស​រើស​ភាសា​ពី​បញ្ជី​រាយ​នាម រួច​ចុច​ស្វែង​រក​ដើម្បី​មើល​ថា​មាន​ទស្សនាវដ្ដី​ណា​ខ្លះ​ជា​ភាសា​រ​នោះ។

សូម​អភ័យទោស​ព័ត៌មាននេះ​មិន​ទាន់​មាន​ជា​ភាសា​របស់​លោកអ្នក

ព័ត៌មានជាភាសានេះមាននៅទំព័រ៖