Langsung mlebu

Kena Apa Seksi Yéhuwah Ora Ulang Taun?

Kena Apa Seksi Yéhuwah Ora Ulang Taun?

Seksi-Seksi Yéhuwah ora ulang taun merga percaya nèk Gusti Allah ora seneng acara ulang taun. Pancèn ing Alkitab ora ana ayat sing langsung nyebutaké nèk ulang taun kuwi ora olèh. Ning, Alkitab nduduhaké bab-bab sing penting saka ulang taun sing kudu dipikiraké. Alkitab uga mbantu Seksi-Seksi Yéhuwah ngerti pandhangané Gusti Allah bab ulang taun. Panjenengan isa mikiraké patang bab iki lan pathokané Alkitab bab kuwi.

  1. Ulang taun kuwi asal usulé saka wong kapir. Miturut Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend, ulang taun kuwi asalé saka kapercayan nèk wektu wong ulang taun, ”roh-roh lan pengaruh jahat isa nyilakani wong sing lagi ulang taun”. Buku kuwi uga ngandhakaké nèk ”kanca-kanca sing teka lan mènèhi selamat isa ngedohaké pengaruh jahat saka wong sing ulang taun”. Miturut buku The Lore of Birthdays, jaman mbiyèn, tanggal lair kuwi penting banget kanggo ngramal uripé wong sukmbèn sing dhasaré ramalan bintang. Buku kuwi uga nyebutaké nèk miturut kapercayané wong-wong mbiyèn, lilin ulang taun nduwé kekuwatan kanggo mujudaké apa sing dijaluk.Ning, Alkitab teges nglarang wong nindakaké sihir, ilmu ramal, kagiyatan sing dipengaruhi kekuwatané Iblis, utawa bab-bab ”kang kaya mangkono mau”. (Pangandharing Torèt 18:14; Galati 5:19-21) Malah, salah sijiné alesan kena apa Gusti Allah ngukum kutha Babil yaiku, merga pendhudhuké ndelok lintang kanggo ngramal. (Yésaya 47:11-15) Seksi-Seksi Yéhuwah ora mesthi golèk katrangan bab asal-usulé saben kebiyasaan, ning nèk ana tuntunan saka Alkitab, Seksi-Seksi Yéhuwah manut karo kuwi.

  2. Wong-wong Kristen abad kapisan ora ulang taun. The World Book Encyclopedia kandha nèk ”wong-wong Kristen kuwi nganggep ulang taun kuwi kebiyasaan kapir”. Alkitab nduduhaké nèk para rasul lan murid liyané sing diwulang langsung karo Yésus mènèhi conto sing kudu ditiru kabèh wong Kristen.—2 Tésalonika 3:6.

  3. Siji-sijiné pèngetan sing kudu dianakaké wong Kristen yaiku pèngetan sédané Yésus, dudu dina lairé. (Lukas 22:17-20) Alkitab pancèn kandha nèk ”dina matiné wong kuwi luwih becik ketimbang karo dina lairé”. (Kohèlèt 7:1, Kitab Suci Basa Jawi Padintenan) Wektu séda, Yésus nduwé jeneng sing apik ing ngarsané Gusti Allah. Iku nggawé dina sédané luwih apik ketimbang dina lairé.—Ibrani 1:4.

  4. Alkitab ora tau nyathet nèk umaté Gusti Allah ulang taun. Kosok baliné, Alkitab nyathet rong pèsta ulang tauné wong-wong sing ora nyembah Gusti Allah. Lan, iki kedadéan sing paling èlèk.—Purwaning Dumadi 40:20-22; Markus 6:21-29.

Apa anak-anaké Seksi Yéhuwah gela merga ora ulang taun?

Kaya wong tuwa liyané, Seksi-Seksi Yéhuwah tresna karo anak-anaké. Wong-wong kuwi uga mènèhi hadiah lan nganakaké acara sing nyenengaké bebarengan, ora mung pas dina-dina kusus. Wong-wong kuwi niru Gusti Allah sing maringi apa sing becik marang umaté kapan waé. (Matéus 7:11) Dadi, anak-anaké Seksi Yéhuwah ora gela. Kuwi kétok saka omongané bocah-bocah iki:

  • ”Luwih seneng rasané nèk nampa hadiah ing wektu sing ora disangka-sangka.”—Tammy, 12 taun.

  • ”Merga ora ulang taun, aku ora éntuk hadiah pas dina kuwi, ning wong tuwaku mesthi nukokaké hadiah ing wektu-wektu liyané. Aku seneng banget merga kuwi dadi kejutan nggo aku.”—Gregory, 11 taun.

  • ”Nèk ènèk roti sithik lan lagu kuwi wis kok arani pèsta, tekaa lan deloka pèsta nèng omahku”—Eric, 6 taun.