Langsung mlebu

Kena Apa Panggonan Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Disebut Gréja?

Kena Apa Panggonan Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Disebut Gréja?

Ing Alkitab, tembung ”gréja” ing basa Yunani tegesé kumpulan wong sing ngibadah, dudu bangunan kanggo ibadah.

Gatèkna conto iki. Wektu Rasul Paulus nulis surat marang wong-wong Kristen ing Rum, Rasul Paulus ngirim salam kanggo Akwila lan Priska, banjur kandha, ”Salam kanggo gréja sing ngumpul ing omahé Priska lan Akwila.” (Rum 16:5, Contemporary English Version) Paulus ora ngirim salam kanggo bangunan ibadah, ning kanggo wong-wong utawa jemaat sing ngumpul ing kana. *

Dadi, Seksi-Seksi Yéhuwah ora nyebut panggonan ibadahé ”gréja”, ning ”Balé Ibadah”.

Kena apa disebut ”Balé Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah”?

Jeneng kuwi cocog merga:

  • Bangunan kuwi pancèn balé kanggo ngumpul.

  • Seksi-Seksi Yéhuwah ngumpul kanggo ngibadah marang Yéhuwah, Gusti Allah sing disebut ing Alkitab, lan kanggo mènèhi paseksi bab Yéhuwah.—Jabur 83:19; Yésaya 43:12.

  • Seksi-Seksi Yéhuwah ngumpul kanggo sinau bab Kratoné Gusti Allah, sing kerep diwulangaké Yésus.Matéus 6:9, 10; 24:14; Lukas 4:43.

Panjenengan diundang teka ing Balé Ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah sing cedhak omahé panjenengan, supaya bisa ndelok piyé ibadahé Seksi-Seksi Yéhuwah.

^ par. 3 Tembung kuwi uga ana ing 1 Korinta 16:19; Kolosé 4:15; lan Filémon 2.