Langsung mlebu

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Mesthi Nanggepi Saben Tudhuhan sing Ora Bener?

Apa Sebabé Seksi-Seksi Yéhuwah Ora Mesthi Nanggepi Saben Tudhuhan sing Ora Bener?

Seksi-Seksi Yéhuwah manut karo kandhané Alkitab supaya ora nanggepi saben ditudhuh lan diécé. Buku Wulang Bebasan kandha, ”Sing sapa mulang wong kang ambek memoyok, iku nekakaké pamoyok marang awaké dhéwé.” (Wulang Bebasan 9:7, 8; 26:4) Seksi-Seksi Yéhuwah luwih ngutamakaké nyenengaké Gusti Allah ketimbang ngurusi tudhuhan sing ora bener.Jabur 119:69.

Pancèn ”ana wayahé meneng, ana wayahé caturan”. (Kohèlèt 3:7) Seksi-Seksi Yéhuwah nanggepi sapa waé sing péngin ngerti wulangan sing bener saka Alkitab, ning ora nanggepi yèn dijak debat. Seksi-Seksi Yéhuwah niru conto lan wulangané Yésus lan wong Kristen abad kapisan.

  • Yésus ora nanggepi wektu ditudhuh ing ngarepé Pilatus. (Matéus 27:11-14; 1 Pétrus 2:21-23) Yésus uga ora nanggepi wektu ditudhuh mendem lan nggragas. Yésus milih njawab tudhuhan kuwi liwat tumindaké, merga manut karo pathokan Alkitab, ”Kawicaksananing Pangéran iku anggoné kabeneraké marga saka pandamelé.” (Matéus 11:19) Ning, yèn pancèn perlu, Yésus wani njawab wong sing mitenah dhèwèké.Matéus 15:1-3; Markus 3:22-30.

    Yésus mulang para muridé supaya ora dadi cilik ati yèn ditudhuh sing ora bener. Dhèwèké kandha, ”Rahayu kowé, manawa marga saka Aku kowé diwewada lan dikaniaya sarta dipitenah.” (Matéus 5:11, 12) Malah, Yésus kandha yèn ngadhepi tudhuhan kuwi isa dadi cara kanggo martakaké kabar apik. Yésus janji, ”Aku dhéwé kang bakal maringi marang kowé tembung-tembung lan kawicaksanan, satemah kowé ora bisa dilawan utawa dibantah déning mungsuh-mungsuhmu.”Lukas 21:12-15.

  • Rasul Paulus ngandhani wong Kristen supaya aja nganti èyèl-èyèlan karo wong sing nentang, merga kuwi ”ora ana gunané sarta tanpa paédah”.Titus 3:9; Roma 16:17, 18.

  • Rasul Pétrus ngandhani wong Kristen supaya wani mbéla imané, yèn perlu. (1 Pétrus 3:15) Ning, rasul Pétrus nduduhaké yèn cara sing paling apik kanggo njawab tudhuhan kuwi liwat tumindak. Dhèwèké kandha, ”Srana panggawé becik mbungkem cangkemé wong bodho kang kurang kawruhé iku.”1 Pétrus 2:12-15.