Langsung mlebu

Pira Jumlahé Seksi-Seksi Yéhuwah Sakdonya?

Pira Jumlahé Seksi-Seksi Yéhuwah Sakdonya?

Laporan Taun Kagiyatan * 2018

Jumlahé Seksi-Seksi Yéhuwah sakdonya

8.579.909

Jemaat

119.954

Negara sing dikabari Seksi-Seksi Yéhuwah

240

Sapa waé sing diétung dadi anggotané Seksi Yéhuwah?

Sing diétung dadi Seksi Yéhuwah kuwi mung sing saben sasi martakaké kabar apik bab Kratoné Gusti Allah. (Matéus 24:14) Kuwi klebu sing wis dibaptis dadi Seksi Yéhuwah lan sing durung dibaptis, ning wis netepi syarat kanggo mèlu nginjil.

Apa kudu nyumbang dhuwit bèn isa dadi anggota?

Ora. Sumbangan ora ana hubungané karo wong isa dadi Seksi Yéhuwah apa ora, utawa éntuk tugas lan tanggung jawab ing pakumpulan. (Para Rasul 8:18-20) Malah, akèh sumbangan sing ora dijenengi. Manut kahanan lan lilané ati, kabèh Seksi Yéhuwah nyumbangaké wektu, tenaga, lan apa sing diduwèni kanggo gawéan nginjil sakdonya.2 Korinta 9:7.

Piyé carané ngerti sapa waé sing mèlu nginjil?

Saben sasi, Seksi-Seksi Yéhuwah nglaporaké kagiyatan nginjilé nèng jemaaté dhéwé-dhéwé. Kabèh lila nggawé laporan kuwi.

Kabèh laporan mau diétung, terus jumlahé dikirimaké nèng kantor cabang. Kantor cabang ngirimaké jumlah laporan ing negara utawa wilayahé menyang kantor pusat.

Ing akhir taun kagiyatan, * jumlahé Seksi Yéhuwah ing saben negara diétung. Terus kabèh laporan saka saben negara digabungaké kanggo nemtokaké jumlahé Seksi-Seksi Yéhuwah sakdonya. Laporan sing rinci saka saben negara, klebu pengalaman nginjil ing negara kuwi, ditulis ing Buku Tahunan Saksi-Saksi Yehuwa. Laporan-laporan kuwi nggawé kabèh Seksi Yéhuwah dadi semangat, kaya ing jamané para rasul padha dikuwataké merga laporan kaya ngono.Para Rasul 2:41; 4:4; 15:3.

Apa sing teka ing pakumpulan ning ora mèlu nginjil ya diétung?

Wong-wong kuwi ora diétung dadi anggota, ning Seksi-Seksi Yéhuwah seneng nèk wong-wong kuwi teka ing pakumpulan. Akèh sing teka ing acara Pèngetan Sédané Yésus. Dadi, cara gampang ngétung jumlahé wong-wong kuwi yaiku jumlahé sing teka ing Pèngetan dikurangi jumlahé Seksi-Seksi Yéhuwah. Ing taun 2018, sing teka ing acara Pèngetan jumlahé 20.329.317.

Akèh sing durung mèlu teka ing pakumpulan, ning padha seneng sinau Alkitab gratis ing omah. Ing taun 2018, ana kira-kira 10.079.709 sing seneng sinau Alkitab. Ana sing sinauné bareng-bareng sakelompok.

Ngapa jumlahé Seksi-Seksi Yéhuwah nurut lembaga sensus pamréntah luwih akèh ketimbang sing diétung Seksi-Seksi Yéhuwah dhéwé?

Lembaga sensus pamréntah biyasané nakoni wong-wong apa agamané kanggo nemtokaké datané. Contoné, Biro Sensus Amerika Serikat kandha nèk sensus sing dianakaké tujuané ”bèn ngerti wong kuwi ngaku dadi umaté agama apa”, lan dhasaré kanggo ngétung kuwi ”pendhapaté wong, dudu kenyataané”. Ning, nèk nurut carané Seksi-Seksi Yéhuwah, sing diétung dadi anggotané yaiku sing mèlu nginjil lan nglaporaké kagiyatan nginjilé, dudu sing mung ngaku dadi Seksi Yéhuwah.

^ par. 2 Taun kagiyatan diwiwiti saka tanggal 1 September tekan 31 Agustus taun sakbanjuré. Contoné, taun kagiyatan 2015 diwiwiti saka tanggal 1 September 2014 tekan 31 Agustus 2015.

^ par. 16 Taun kagiyatan diwiwiti saka tanggal 1 September tekan 31 Agustus taun sakbanjuré. Contoné, taun kagiyatan 2015 diwiwiti saka tanggal 1 September 2014 tekan 31 Agustus 2015.