Langsung mlebu

Apa Sebabé Ajarané Seksi-Seksi Yéhuwah Ana sing Diowahi?

Apa Sebabé Ajarané Seksi-Seksi Yéhuwah Ana sing Diowahi?

Kabèh ajarané Seksi-Seksi Yéhuwah dhasaré saka Alkitab. Dadi, yèn ana ajarané sing diowahi kuwi merga pangertèné bab Alkitab saya cetha. *

Owah-owahan ngono kuwi cocog karo kandhané Wulang Bebasan 4:18, ”Nanging dalané wong mursid iku kaya pepadhang ing wayah ésuk, kang mundhak-mundhak padhangé nganti tumeka ing wayah tengangé.” Kaya cahya srengéngé sing saya padhang yèn saya awan, Gusti Allah uga maringi pangertèn sing saya cetha, ing wektu sing pas. (1 Pétrus 1:10-12) Kaya sing diramalaké Alkitab, Gusti Allah maringi akèh pangertèn sing bener ”ing wekasaning jaman”.Dhanièl 12:4.

Awaké dhéwé ora perlu kagèt utawa bingung yèn pangertèné awaké dhéwé diowahi. Umaté Gusti Allah jaman ndhisik uga tau nduwé pangertèn lan pangarep-arep sing salah, mula kudu diowahi.

  • Musa ngira arep mbébasaké bangsa Israèl ing wektu kuwi, ning sakjané isih 40 tahun manèh.Para Rasul 7:23-25, 30, 35.

  • Para rasul ora mudheng maksudé ramalan bab Yésus séda lan diuripaké manèh.Yésaya 53:8-12; Matéus 16:21-23.

  • Wong-wong Kristen ing jamané para rasul nduwé pangertèn sing salah bab ”dinané Gusti”.2 Tésalonika 2:1, 2.

Gusti Allah ngowahi pangertèn sing salah saka wong-wong kuwi. Seksi-Seksi Yéhuwah uga péngin Gusti Allah ngowahi pangertèné Seksi-Seksi Yéhuwah.Yakobus 1:5.

^ par. 2 Pangertèn sing wis diowahi ora dipèk dhéwé karo Seksi-Seksi Yéhuwah, ning malah dicathet lan dibagèkaké marang wong liya. Contoné ana ing bagéan ”Pengertian yang Diperjelas” ing réferènsi publikasi.