Langsung mlebu

Surat saka Sing Nyéwakaké Omah

Surat saka Sing Nyéwakaké Omah

Seksi-Seksi Yéhuwah wis ngrampungaké proyèk sing suwéné enem taun kanggo nggedhèkaké fasilitas Perladangan Menara Pengawal (Watchtower Farms) ing Wallkill, New York. Merga pembangunané dicepetaké, dibutuhaké luwih akèh omah kanggo penginepan para rélawan konstruksi. Mula, 25 omah ing cedhaké proyèk kuwi diséwa.

Sing Nyéwa

Piyé perasaané wong-wong sing omahé diséwa Seksi-Seksi Yéhuwah?

  • ”Aku seneng banget karo Seksi-Seksi Yéhuwah,” kandhané sing nduwé omah. ”Aku lan bojoku manggon ing cedhaké omahku sing diséwa. Aku lan bojoku isa ngrasakaké semangat kerja samané, wong-wongé ya ramah.”

  • Wong liyané sing omahé uga diséwa Seksi-Seksi Yéhuwah kandha, ”Pengalamanku yèn karo Seksi-Seksi Yéhuwah mesthi nyenengaké. Aku nduwé kolam renang ing mburi omah, lan cah-cah enom Seksi Yéhuwah kerep teka yèn tak undang. Wektu teka renang, wong-wongé padha tepa slira lan ngajèni. Seneng banget karo Seksi-Seksi Yéhuwah, lan aku ngarep-arep bèn padha réné manèh.” Dhèwèké kandha, ”Iki pengalamanku sing paling nyenengaké.”

  • “Nyenengaké banget,” kandhané sing nduwé omah, ”merga wong-wong kuwi wis kaya wong asli kéné.”

Omah sing Diséwa

Piyé pendhapaté wong sing nduwé omah bab omahé sakwisé diséwa Seksi-Seksi Yéhuwah?

  • ”Mbayaré ora tau telat, omahku diopèni tenan lan dadi saya apik sakwisé diséwa.”

  • ”Matur nuwun banget karo pakumpulan Menara Pengawal merga wis ngopéni omahku,” kandhané salah sijiné sing nduwé omah. Dhèwèké uga kandha yèn omahé diresiki tenanan.

  • ”Merga wis percaya tenan karo pakumpulan iki, aku ora njaluk dhuwit jaminan. Omahku loro sing wis tak séwakaké dadi resik banget,” kandhané salah sijiné wong wadon.

  • ”Apa ana Seksi-Seksi Yéhuwah sing gelem tak bayar dadi pegawéku?” takoné sing nduwé omah sakwisé Seksi-Seksi Yéhuwah ndandani omahé. ”Yèn wis janji arep teka kanggo ndandani omahku, Seksi-Seksi Yéhuwah ora tau lali. Padhahal, sakdurungé aku ora tau percaya karo janjiné tukang-tukang, merga kerep ngapusi.”

Kesan-Kesan

  • Sing nduwé omah nulis yèn Seksi-Seksi Yéhuwah gelem nerusaké séwané manèh, regané bakal dimurahi.

  • Sing liyané kandha, ”Aku bakal seneng banget nyéwakaké omahku manèh kanggo pakumpulan Menara Pengawal yèn ana kesempatan.”