Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 SING UTAMA DIREMBUG | APA NDONGA KUWI ANA GUNANÉ?

Apa Ana sing Ngrungokké Donga?

Apa Ana sing Ngrungokké Donga?

Ana wong sing rumangsa nèk ndonga kuwi mung mbuwang wektu, merga ora ana sing ngrungokké. Liyané rumangsa, senajan kerep ndonga ora tau éntuk jawabané. Ana wong sing ora percaya karo Gusti Allah ngomong nèk dhèwèké nyoba mbayangké Gusti Allah kaya apa, banjur ndonga, ”Tulung wènèhana aku bisikan.” Ning, dhèwèké ngomong nèk Gusti Allah ”meneng waé”.

Alkitab mènèhi jaminan nèk ana sing ngrungokké donga, yaiku Gusti Allah. Alkitab kandha, ”Pangéran [Gusti Allah] mesthi bakal paring kawelasan marang kowé, samangsa kowé sesambat . . . Panjenengané bakal paring wangsulan.” (Yésaya 30:19) Ayat liyané kandha, ”Pandongané wong temen ndadèkaké keparengé.”Wulang Bebasan 15:8.

Yésus ndonga marang Bapaké, sing ”nampa pandongané”.Ibrani 5:7, BJS

Ing Alkitab ana conto donga sing dijawab. Ana ayat sing kandha nèk Yésus ”nyuwun marang . . . Gusti Allah [sing] nduwèni kwasa ngluwari” lan sing ”nampa pandongané”. (Ibrani 5:7, Basa Jawa Suriname [BJS]) Conto liyané ana ing Dhanièl 9:21 lan 2 Babad 7:1.

Apa sebabé ana wong sing rumangsa dongané ora dijawab? Bèn dirungokké, awaké dhéwé kudu ndonga mung karo Yéhuwah, * aja karo liyané utawa karo mbah sing wis mati. Gusti Allah njamin nèk awaké dhéwé ndonga cocog karo kersané, kuwi ”mesthi disembadani [dituruti]”. (1 Yokanan 5:14) Dadi, bèn dongané dijawab, awaké dhéwé kudu sinau bab Gusti Allah lan kersané saka Alkitab.

Akèh wong sing percaya nèk ndonga kuwi ora mung kebiyasaan waé, ning percaya nèk Gusti Allah ngrungokké lan njawab dongané. Ronny saka Kenya ngomong, ”Aku ndonga bèn isa sinau Alkitab. Ora let suwé, ana sing teka kanggo mbantu aku sinau Alkitab.” Hilda saka Filipina péngin mandheg ngrokok, ning ora isa. Terus bojoné ngandhani, ”Apa kowé ora ndonga waé bèn isa mandheg?” Hilda manut, banjur kandha, ”Aku isa ngrasakké bantuané Gusti Allah. Saya suwé rasaku péngin ngrokok ilang. Akhiré aku isa mandheg.”

Apa Gusti Allah gelem mbantu awaké dhéwé wektu ngandhepi masalah, bèn hubungané tetep akrab karo Yéhuwah?

^ par. 6 Yéhuwah iku asmané Gusti Allah sing ana ing Alkitab.