WARTA PENTING (WULANGAN) Mei 2016

Wulangan sing disinaoni 27 Juni-31 Juli 2016.

Ngrampungi Masalah nganggo Katresnan

Apa tujuané ngrampungi masalah? Bèn menang padu, wongé gelem ngakoni salahé, utawa liyane?

”Padha Lungaa, Sakabèhing Bangsa Dadèkna SiswaKu”

Jawaban saka pitakonan-pitakonan kuwi nduduhké sapa sing nindakké ramalané Yésus.

Carané Nggawé Keputusan Dhéwé

Apa sing kudu ditindakké nèk ora ana hukum sing cetha ing Alkitab wektu ngadhepi masalah?

Apa Alkitab Isih Terus Ndandani Urip Panjenengan?

Seksi Yéhuwah sing wis ora judhi, ngrokok, mabuk, lan nggunakké narkoba bèn isa dibaptis, ning rumangsa angèl ndandani uripé.

Gunakna Kabèh sing Disedhiyakké Yéhuwah

Apa sing isa nggawé awaké dhéwé ora éntuk paédah saka kabèh sing disedhiyakké Yéhuwah?