Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 ARTIKEL PELAJARAN 25

Percaya karo Yéhuwah Wektu Lagi Susah Atiné

Percaya karo Yéhuwah Wektu Lagi Susah Atiné

”Kula . . . saweg nandhang sisah sanget.”​—1 SA. 1:15.

LAGU 30 Bapakku, Allahku, lan Kancaku

ISINÉ ARTIKEL IKI *

1. Apa sebabé awaké dhéwé kudu nggatèkké naséhaté Yésus?

WEKTU ngramalké soal dina-dina pungkasan, Yésus ngomong, ”Ngati-atia aja nganti atimu kabotan beban merga . . . nguwatirké urip.” (Luk. 21:34) Awaké dhéwé kudu nggatèkké naséhaté Yésus kuwi merga awaké dhéwé ya isa waé ngalami akèh masalah sing marahi susah ati.

2. Masalah apa waé sing diadhepi karo para sedulur?

2 Kadhang kala, masalah sing siji durung rampung, wis ana masalah liyané. Contoné, ana sedulur sing jenengé John, * sing nduwé penyakit sklerosis multipel, yaiku penyakit sing marahi sebagéan badané dadi lumpuh. Wis ngono, bojoné ninggalké dhèwèké padahal wis 19 taun nikah. Terus, anaké wédok loro ya wis ora ngabdi manèh marang Yéhuwah. Conto liyané yaiku Bob lan bojoné, sing jenengé Linda. Loro-loroné kélangan gawéan lan omahé. Linda ya nduwé penyakit jantung sing parah lan penyakit liyané sing ngrusak sistem kekebalan tubuhé.

3. Apa sing isa disinaoni saka Filipi 4:6, 7 soal Yéhuwah?

3 Awaké dhéwé isa yakin nèk Yéhuwah, Bapak sing welas asih lan Sang Pencipta, ngertèni apa sing awaké dhéwé rasakké. Yéhuwah ya péngin mbantu awaké dhéwé bèn isa ngatasi akèh masalah. (Wacanen Filipi 4:6, 7.) Akèh pengalamané para abdiné Yéhuwah jaman mbiyèn sing dicathet ing Alkitab. Saka kono awaké dhéwé isa ngerti carané Yéhuwah mbantu wong-wong kuwi wektu ngadhepi masalah sing isa marahi susah. Ayo digatèkké conto-contoné.

 ÈLIA KUWI ”WONG SING NDUWÉ PERASAAN KAYA KITA”

4. Masalah apa waé sing diadhepi karo Èlia, senajan ngono apa sing isa dirasakké karo Èlia?

4 Èlia dadi nabi ing Israèl wektu Israèl dikuwasani karo Raja Ahab, salah siji raja sing ora setya karo Yéhuwah. Bojoné Ahab yaiku Izebèl, wong sing jahat lan nyembah Baal. Ahab lan Izebèl ngojok-ojoki wong-wong Israèl bèn padha nyembah Baal. Wong loro kuwi ya matèni akèh nabiné Yéhuwah. Ning, Èlia isa slamet. Èlia ya slamet saka bencana kelaparan merga percaya karo Yéhuwah. (1 Ra. 17:2-4, 14-16) Èlia ya percaya karo Yéhuwah wektu lagi ngadhepi para nabi lan wong-wong sing nyembah Baal. Èlia ngongkon wong-wong Israèl bèn padha ngabdi marang Yéhuwah. (1 Ra. 18:21-24, 36-38) Èlia isa ngrasakké nèk Yéhuwah bener-bener mbantu wektu dhèwèké ngalami masalah sing marahi susah atiné.

Yéhuwah ngutus malaékaté kanggo nguwatké Èlia (Deloken paragraf 5-6) *

5-6. Nurut 1 Para Raja 19:1-4, apa sing dirasakké karo Èlia, lan apa sing ditindakké Yéhuwah kanggo nduduhké nèk Yéhuwah sayang karo Èlia?

5 Wacanen 1 Para Raja 19:1-4. Èlia wedi wektu diancam arep dipatèni karo Ratu Izebèl. Dadi, Èlia mlayu menyang dhaérah Béèr-syéba. Èlia ngrasa susah banget atiné nganti kepéngin mati waé. Kenapa? Merga Èlia kuwi wong sing ora sampurna, ”sing nduwé perasaan kaya kita”. (Yak. 5:17) Èlia mungkin wis kekeselen lan ngrasa susah banget atiné. Dhèwèké mungkin mikir nèk upayané  kanggo ndhukung ibadah sing sejati ora ana gunané. Kaya-kayané keadaan ing Israèl wis ora isa diowahi lan sing setya marang Yéhuwah mung tinggal dhèwèké thok. (1 Ra. 18:3, 4, 13; 19:10, 14) Mungkin awaké dhéwé ora ngira nèk Èlia isa ngrasa kaya ngono. Ning, Yéhuwah ngertèni perasaané Èlia.

6 Yéhuwah ora nesu, ning malah nguwatké Èlia. (1 Ra. 19:5-7) Yéhuwah nduduhké kuwasané sing gedhé kanggo mbantu Èlia nduwé pikiran sing bener. Yéhuwah ya ngandhani Èlia nèk isih ana wong 7.000 ing Israèl sing ora gelem nyembah Baal. (1 Ra. 19:11-18) Kuwi kabèh ditindakké Yéhuwah kanggo nduduhké nèk Dhèwèké sayang karo Èlia.

CARANÉ YÉHUWAH MBANTU

7. Apa sing isa disinaoni saka carané Yéhuwah mbantu Èlia?

7 Apa njenengan lagi ngadhepi masalah sing marahi susah ati? Awaké dhéwé isa dikuwatké merga ngerti nèk Yéhuwah ngertèni perasaané awaké dhéwé, kaya mbiyèn Yéhuwah ngertèni perasaané Èlia. Yéhuwah ya ngerti apa sing isa awaké dhéwé tindakké lan apa sing ora isa awaké dhéwé tindakké. (Ms. 103:14; 139:3, 4) Yéhuwah bakal mbantu nèk awaké dhéwé percaya karo Dhèwèké, kaya mbiyèn Èlia ya percaya karo Yéhuwah.​—Ms. 55:23.

8. Piyé carané Yéhuwah mbantu wektu awaké dhéwé lagi susah atiné?

8 Pas lagi susah atiné, mungkin awaké dhéwé mikir nèk keadaané ora bakal berubah. Nèk awaké dhéwé mikir kaya ngono, élinga nèk Yéhuwah isa mbantu. Piyé carané? Yéhuwah ngundang awaké dhéwé kanggo nyritakké apa sing awaké dhéwé adhepi lan rasakké. Yéhuwah ya bakal nulungi awaké dhéwé. (Ms. 5:4; 1 Ptr. 5:7) Dadi, terusa ndonga lan critakna marang Yéhuwah soal masalah sing lagi diadhepi. Yéhuwah pancèn ora ngomong langsung saka swarga kaya ing jamané Èlia mbiyèn. Ning, Yéhuwah bakal nguwatké liwat Alkitab lan organisasiné. Awaké dhéwé isa dikuwatké lan éntuk harapan nèk maca pengalaman-pengalaman sing dicathet ing Alkitab. Para sedulur seiman ya isa nguwatké awaké dhéwé.​—Rm. 15:4; Ibr. 10:24, 25.

9. Apa manfaaté nèk awaké dhéwé nduwé kanca sing isa dipercaya?

9 Yéhuwah ngandhani Èlia supaya nglatih Èlisa kanggo mbantu Èlia nindakké tanggung jawabé. Dadi, Yéhuwah mènèhi kanca sing isa mbantu wektu Èlia lagi ngrasa susah atiné. Awaké dhéwé ya isa nyritakké perasaané awaké dhéwé marang kanca sing isa dipercaya lan sing isa nguwatké. (2 Ra. 2:2; WB. 17:17) Nèk awaké dhéwé ngrasa ora ana wong sing isa dijak crita, awaké dhéwé isa ndonga njaluk bantuané Yéhuwah bèn isa éntuk kanca sing apikan lan sing isa nguwatké awaké dhéwé.

10. Apa sebabé pengalamané Èlia isa nguwatké awaké dhéwé, lan apa sing isa disinaoni saka janjiné Yéhuwah ing Yésaya 40:28, 29?

10 Yéhuwah mbantu Èlia bèn isa ngatasi rasa susahé lan isa ngabdi nganti pirang-pirang taun. Pengalamané Èlia kuwi isa nguwatké awaké dhéwé. Mungkin awaké dhéwé tau ngrasa susah banget atiné nganti ora nduwé tenaga. Ning, nèk awaké dhéwé percaya karo Yéhuwah, Dhèwèké bakal nguwatké awaké dhéwé bèn isa terus ngabdi marang Dhèwèké.​—Wacanen Yésaya 40:28, 29.

 PENGALAMANÉ HANA, DAUD, LAN SING NULIS KITAB JABUR

11-13. Apa sing dialami karo para abdiné Yéhuwah ing jaman mbiyèn?

11 Para abdiné Yéhuwah sing liya ya tau ngalami kesusahan. Contoné, Hana susah banget atiné merga ora isa nduwé anak lan terus-terusan diécé karo bojoné Èlkana sing keloro. (1 Sa. 1:2, 6) Hana sedhih banget nganti nangis terus lan ora doyan mangan.​—1 Sa. 1:7, 10

12 Kadhang kala, Raja Daud ya ngrasa susah atiné. Dhèwèké ngrasa susah merga wis nindakké akèh kesalahan. (Ms. 40:13) Absalom, anaké dhéwé, mbrontak marang Daud lan akhiré dipatèni. (2 Sa. 15:13, 14; 18:33) Daud ya dikhianati karo salah siji sahabaté. (2 Sa. 16:23–17:2; Ms. 55:13-15) Ing kitab Jabur sing ditulis Daud, awaké dhéwé isa maca perasaané Daud sing lagi susah atiné lan rasa percayané Daud marang Yéhuwah.​—Ms. 38:6-11; 94:17-19.

Apa sing isa mbantu penulis kitab Jabur bèn terus setya karo Yéhuwah? (Deloken paragraf 13-15) *

13 Sakliyané kuwi, ana penulis liyané saka kitab Jabur sing ya tau ngrasa susah atiné. Kétoké, dhèwèké kuwi keturunané wong Lèwi sing jenengé Asaf lan ngabdi ing ”pasucèning Allah”. Dhèwèké mèri wektu ndelok uripé wong-wong jahat. Dhèwèké dadi ngrasa ora bahagia lan ora puas karo berkah saka Yéhuwah.​—Ms. 73:2-5, 7, 12-14, 16, 21.

14-15. Apa sing isa disinaoni saka pengalamané wong-wong sing dicathet ing Alkitab sing percaya karo Yéhuwah?

14 Para abdiné Yéhuwah sing dicritakké mau percaya karo bantuané Yéhuwah. Wong-wong kuwi ndonga lan nyritakké marang Yéhuwah apa waé sing marahi susah ati. Terus, wong-wong kuwi lunga  menyang baité Yéhuwah.​—1 Sa. 1:9, 10; Ms. 55:23; 73:17; 122:1.

15 Yéhuwah nggatèkké lan nguwatké wong telu kuwi. Hana akhiré isa ayem pikirané. (1 Sa. 1:18) Daud kandha, ”Wong mursid iku akèh rerubedé, nanging diluwari déning Sang Yéhuwah saka sakèhé iku kabèh.” (Ms. 34:20) Sing nulis kitab Jabur ya isa ngrasakké wektu Yéhuwah ’nganthi tangané tengen’, yaiku nuntun dhèwèké nganggo naséhat sing apik. Dhèwèké nyanyi, ”Kawula remen celak kaliyan Gusti Allah; Pangéran Allah ingkang kawula anggep dados pangayoman kawula.” (Ms. 73:23, 24, 28) Apa sing isa awaké dhéwé sinaoni? Kadhang kala awaké dhéwé isa ngalami masalah sing marahi susah ati. Ning, awaké dhéwé isa dikuwatké nèk mikirké carané Yéhuwah mbantu para abdiné, terus ndonga marang Yéhuwah, lan nuruti apa sing dipréntahké Yéhuwah.​—Ms. 143:1, 4-8.

DIKUWATKÉ MERGA PERCAYA KARO YÉHUWAH

Sedulur wédok iki mauné ngedoh saka sedulur-sedulur, ning akhiré dhèwèké ngrasa luwih dikuwatké wektu ngupaya mbantu sedulur liyané (Deloken paragraf 16-17)

16-17. (a) Apa sebabé awaké dhéwé aja nganti ngedoh saka Yéhuwah lan umaté? (b) Apa manèh sing isa nguwatké awaké dhéwé?

16 Apa manèh sing isa disinaoni saka pengalamané para abdiné Yéhuwah  sing mau dicritakké? Aja nganti awaké dhéwé ngedoh saka Yéhuwah lan umaté. (WB. 18:1) Ana sedulur wédok sing jenengé Nancy, sing sedhih banget merga bojoné ninggalké dhèwèké. Nancy kandha, ”Kadhang kala, aku ora péngin ketemu utawa omongan karo sapa-sapa. Ning, kuwi malah nggawé aku dadi tambah sedhih.” Keadaané béda sakwisé Nancy ngupaya kanggo mbantu wong liya sing ngadhepi masalah. Nancy kandha, ”Wektu ngrungokké wong liya sing nyritakké masalahé, aku dadi isa luwih ngrasakké perasaané wong-wong kuwi. Hasilé, aku dadi isa nglalèkké masalahku dhéwé.”

17 Awaké dhéwé ya isa dikuwatké nèk teka berhimpun. Yéhuwah mènèhi ”pitulungan saha panglipur” liwat acara perhimpunan. (Ms. 86:17) Ing kono, Yéhuwah nguwatké awaké dhéwé liwat Alkitab, roh suciné, lan umaté. Ing perhimpunan, awaké dhéwé lan para sedulur isa ”nguwatké siji lan sijiné”. (Rm. 1:11, 12) Sedulur wédok sing jenengé Sophia kandha, ”Aku isa tetep setya merga dibantu karo Yéhuwah lan para sedulur. Berhimpun kuwi penting banget kanggo aku. Nèk aku sregep nginjil lan ngibadah, rasa kuwatir lan susahku suwé-suwé isa ilang.”

18. Wektu awaké dhéwé susah ati, Yéhuwah isa mènèhi apa?

18 Wektu ngrasa susah atiné, awaké dhéwé perlu éling nèk Yéhuwah wis janji sukmbèn bakal nyingkirké kabèh masalah sing nggawé susah ati. Yéhuwah ya janji bakal mbantu awaké dhéwé saiki. Yéhuwah bakal mènèhi ”pepénginan lan kekuwatan” marang awaké dhéwé kanggo ngatasi perasaan susah ati.​—Flp. 2:13.

19. Apa sing isa disinaoni saka Roma 8:37-39?

19 Wacanen Roma 8:37-39. Rasul Paulus ngandhani nèk ora ana sing isa misahké awaké dhéwé saka katresnané Yéhuwah. Ing artikel sakbanjuré, awaké dhéwé bakal ngrembug piyé carané niru Yéhuwah lan mbantu para sedulur sing lagi susah atiné.

LAGU 44 Donga Wektu Susah Atiné

^ par. 5 Masalah sing abot isa marahi awaké dhéwé dadi susah atiné. Nèk terus-terusan ngrasa susah atiné, kuwi ana pengaruhé kanggo keséhatan lan perasaané awaké dhéwé. Piyé carané Yéhuwah isa mbantu? Awaké dhéwé bakal ngrembug piyé carané Yéhuwah mbantu Èlia sing lagi susah atiné. Awaké dhéwé ya isa sinau saka pengalamané para abdiné Yéhuwah jaman mbiyèn sing dicathet ing Alkitab, sing percaya karo Yéhuwah wektu lagi susah atiné.

^ par. 2 Dudu jeneng asliné.

^ par. 53 GAMBAR: Èlia digugah karo malaékaté Yéhuwah, terus dikèki roti lan banyu kanggo ngombé.

^ par. 55 GAMBAR: Salah siji penulis kitab Jabur, sing kétoké keturunané Asaf, lagi nulis isiné kitab Jabur karo nyanyi-nyanyi bareng karo wong-wong Lèwi liyané.