Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 ARTIKEL PELAJARAN 23

”Padha Ngati-atia Supaya Ora Ana sing Njiret Kowé”

”Padha Ngati-atia Supaya Ora Ana sing Njiret Kowé”

”Padha ngati-atia supaya ora ana sing njiret kowé nganggo wulangané manungsa lan cara mikir sing salah sing dhasaré . . . tradhisiné manungsa.”​—KOL. 2:8.

LAGU 96 Sabdané Gusti sing Aji

ISINÉ ARTIKEL IKI *

1. Nurut Kolose 2:4, 8, piyé carané Sétan njiret awaké dhéwé?

SÉTAN péngin awaké dhéwé ora setya karo Yéhuwah. Mula, Sétan ngupaya kanggo ngowahi cara mikiré awaké dhéwé bèn padha kaya cara mikiré dhèwèké. Sétan nggunakké apa sing kétoké nyenengké kanggo njiret awaké dhéwé, lan akhiré nindakké apa sing dipéngini dhèwèké.​—Wacanen Kolose 2:4, 8.

2-3. (a) Apa sebabé awaké dhéwé perlu nggatèkké omongané Paulus ing Kolose 2:8? (b) Apa sing bakal dirembug ing artikel iki?

2 Omongané Paulus ing Kolose 2:8 ditulis kanggo wong-wong Kristen sing dipilih munggah swarga, dudu kanggo wong-wong sing ora nyembah Yéhuwah. (Kol. 1:2, 5) Nèk wong-wong Kristen wektu kuwi kudu ngati-ati bèn ora kejiret, apa manèh awaké dhéwé saiki. (1 Kor. 10:12) Apa sebabé? Sétan wis diuncalké menyang bumi lan dhèwèké ngupaya tenanan kanggo nyesatké umaté Yéhuwah. (Why. 12:9, 12, 17) Saiki, wong-wong sing jahat lan tukang ngapusi ya ”dadi saya jahat”. (2 Tim. 3:1, 13) Mula, awaké dhéwé kudu waspada karo siasaté Sétan.

3 Sétan nggunakké ”cara mikir sing salah” kanggo ngowahi cara mikiré awaké dhéwé. Ing artikel iki, awaké dhéwé bakal ngrembug telung ’siasat licik’ sing digunakké Sétan. (Éf. 6:11) Ing artikel sakbanjuré, awaké dhéwé bakal ngrembug apa sing isa ditindakké nèk cara mikiré awaké dhéwé wis kena pengaruh saka Sétan. Saiki, ayo dirembug dhisik cara sing Sétan gunakké kanggo mengaruhi bangsa Israèl sakwisé mlebu Tanah Perjanjian lan apa sing isa disinaoni saka crita kuwi.

 DIGODHA KANGGO NYEMBAH BRAHALA

4-6. Kaya sing dicritakké ing Pangandharing Torèt 11:10-15, wong-wong Israèl kudu sinau cara nandur sing kaya apa ing Tanah Perjanjian?

4 Sétan nggunakké cara sing licik bèn wong-wong Israèl kegodha kanggo nyembah brahala. Piyé carané? Sétan ngerti nèk wong-wong Israèl butuh bahan pangan. Wektu ing Mesir, wong-wong Israèl nyirami ladhangé nganggo banyu sing dialirké saka Kali Nil. Ning, ora ana kali gedhé kaya Kali Nil ing Tanah Perjanjian. Mula, wong-wong Israèl kudu ngentèni banyu udan lan embun bèn tanahé subur. (Wacanen Pangandharing Torèt 11:10-15; Yé. 18:4, 5) Dadi, wong-wong Israèl kudu sinau cara nandur sing anyar. Kuwi ora gampang merga wong-wong sing nduwé pengalaman soal pertanian akèh sing wis mati ing padhang belantara.

Piyé carané Sétan mengaruhi cara mikiré wong-wong Israèl? (Deloken paragraf 4-6) *

5 Yéhuwah njelaské marang umaté nèk keadaané wis berubah. Terus, Yéhuwah ya ngandhani, ”Padha ngati-atia, supaya atimu aja kena ing godha, temah kowé padha nyimpang sarana ngabekti lan sujud marang allah liya-liyané.” (PT. 11:16, 17) Omongané Yéhuwah kuwi kétoké ora ana hubungané karo cara nandur. Apa sebabé Yéhuwah ngandhani wong-wong Israèl bèn ora nyembah brahala, padahal Yéhuwah lagi ngomongké soal pertanian?

6 Yéhuwah ngerti nèk wong-wong Israèl isa waé kegodha kanggo mèlu-mèlu cara nanduré bangsa-bangsa ing sekitaré. Pancèn, para petani ing Kanaan nduwé luwih akèh pengalaman lan wong-wong Israèl isa waé sinau saka wong-wong kuwi. Ning, kuwi bahaya merga wong-wong Kanaan nyembah Baal.  Wong-wong Kanaan percaya nèk Baal kuwi sing nduwé langit lan sing mènèhi udan. Yéhuwah ora péngin wong-wong Israèl kejiret lan percaya karo Baal. Ning, wong-wong Israèl malah bola-bali milih nyembah Baal. (Wi. 25:3, 5; PH. 2:13; 1 Ra. 18:18) Saiki, gatèkna carané Sétan njiret wong-wong Israèl.

CARANÉ SÉTAN NJIRET WONG-WONG ISRAÈL

7. Tantangan apa sing diadhepi wong-wong Israèl ing Tanah Perjanjian?

7 Sing pertama, Sétan nggunakké kepénginan sing lumrah kanggo njiret umaté Yéhuwah. Ing Tanah Perjanjian, udan biasané dimulai ing sasi Oktober. Dadi, ing akhir sasi April tekan September jarang ana udan. Merga ngerti nèk wong-wong Israèl péngin ana udan bèn tanahé subur, Sétan nggawé wong-wong kuwi percaya karo kebiasaané wong-wong sing ana ing sekitaré. Wong-wong Kanaan nduwé kebiasaan kanggo nganakké ritual merga nganggep nèk allah-allahé bakal mènèhi udan. Wong-wong Israèl sing ora percaya karo Yéhuwah nganggep nèk dhèwèké ya kudu nindakké ritual kuwi bèn ana udan. Akhiré, wong-wong kuwi mèlu-mèlu nyembah Baal.

8. Apa cara keloro sing Sétan gunakké? Terangna.

8 Sing keloro, Sétan nggodha wong-wong Israèl bèn nindakké hubungan sèks sing bejat. Wong-wong sing ora nyembah Yéhuwah nindakké hubungan sèks sing bejat wektu nyembah allah-allahé. Contoné, ana wong-wong wédok lan lanang sing dadi pelacur ing panggonan ibadah. Wong-wong sing nindakké homosèks lan tumindak bejat liyané wis dianggep lumrah. (PT. 23:17, 18; 1 Ra. 14:24) Wong-wong kuwi percaya nèk ritual sing bejat kudu ditindakké bèn allah-allahé nggawé tanahé dadi subur. Akèh wong Israèl sing kegodha kanggo nindakké ritual sing bejat kuwi lan akhiré mèlu-mèlu nyembah allah-allah palsu. Wong-wong kuwi wis dijiret karo Sétan.

9. Kaya sing disebutké ing Hoséa 2:15, 16, piyé carané Sétan nggawé wong-wong Israèl nglalèkké Yéhuwah?

9 Sing ketelu, Sétan nggawé wong-wong Israèl nglalèkké Yéhuwah. Yéhuwah ngomong nèk nabi-nabi palsu wis nggawé wong-wong Israèl nglalèkké jenengé Yéhuwah ’marga Baal’. (Ym. 23:27) Wektu kuwi, jenengé Yéhuwah wis ora digunakké manèh lan diganti karo jeneng Baal, sing artiné ”Sing Nduwé”, utawa ”Majikan”. Kuwi nggawé wong-wong Israèl nganggep nèk Yéhuwah kuwi padha karo Baal. Akhiré, ibadah marang Yéhuwah digabungké karo ibadah marang Baal.​—Wacanen Hoséa 2:15, 16.

CARANÉ SÉTAN NJIRET WONG-WONG SAIKI

10. Cara apa waé sing digunakké Sétan kanggo njiret wong-wong saiki?

10 Bèn isa njiret wong-wong saiki, Sétan ya nggunakké kepénginan sing lumrah, nggodha wong-wong bèn nindakké hubungan sèks sing bejat, lan nggawé wong-wong nglalèkké Yéhuwah. Ayo dirembug dhisik carané Sétan nggawé wong-wong nglalèkké Yéhuwah.

11. Piyé carané Sétan nggawé wong-wong nglalèkké Yéhuwah?

11 Sétan nggawé wong-wong nglalèkké Yéhuwah. Sakwisé para rasulé Yésus mati, wong-wong Kristen sing murtad  mulai nyebarké ajaran palsu lan nggawé wong-wong nglalèkké Yéhuwah. (Kis. 20:29, 30; 2 Tés. 2:3) Contoné, wong-wong sing murtad kuwi ngganti jenengé Yéhuwah nganggo sebutan ”Tuhan” utawa ”Gusti Allah” ing salinan-salinan Alkitab. Kuwi nggawé wong-wong sing maca Alkitab ora ngerti jenengé Yéhuwah lan ora isa mbédakké antarané Yéhuwah karo allah-allah liyané. (1 Kor. 8:5) Ing salinan-salinan Alkitab kuwi, Yéhuwah lan Yésus padha-padha disebut ”Gusti”. Kuwi nggawé wong-wong nganggep nèk Yéhuwah karo Yésus kuwi padha. (Yoh. 17:3) Wong-wong akhiré bingung lan percaya karo ajaran Tritunggal, padahal ajaran kuwi ora ana ing Alkitab. Akibaté, akèh wong rumangsa ora isa kenal karo Gusti Allah. Kuwi bener-bener ajaran sing palsu.​—Kis. 17:27.

Piyé carané Sétan nggunakké agama palsu kanggo nggodha wong-wong bèn nindakké hubungan sèks sing bejat? (Deloken paragraf 12) *

12. Agama palsu ngéntukké anggotané kanggo nindakké apa, lan kaya sing dijelaské ing Roma 1:28-31, apa akibaté?

12 Sétan nggodha wong-wong bèn nindakké hubungan sèks sing bejat. Sétan nggunakké agama palsu bèn wong-wong Israèl nindakké hubungan sèks sing bejat. Saiki, Sétan ya nggunakké cara sing padha. Agama palsu ngéntukké anggotané kanggo nindakké hubungan sèks sing bejat. Akibaté, akèh wong sing ngakuné nyembah Gusti Allah malah nglanggar pathokané Yéhuwah. Wektu nulis suraté kanggo wong-wong Roma, Paulus nyritakké apa sing ditindakké karo wong-wong sing nglanggar pathokané Yéhuwah. (Wacanen Roma 1:28-31.) Ing kono, Paulus nyebutké soal ”perkara-perkara sing ora patut”, yaiku kabèh tumindak sèks sing bejat, contoné homosèks. (Rm. 1:24-27, 32; Why. 2:20) Ning, umaté Yéhuwah kudu manut karo pathokané Alkitab.

13. Cara apa manèh sing digunakké karo Sétan?

13 Sétan nggunakké kepénginan sing lumrah. Awaké dhéwé mesthi péngin nduwé ketrampilan sing isa digunakké kanggo nyukupi kebutuhané awaké dhéwé lan keluarga. (1 Tim. 5:8) Biasané, awaké dhéwé isa éntuk ketrampilan wektu sekolah. Ning, awaké dhéwé kudu ngati-ati. Ing akèh negara, bocah-bocah sing sekolah ora mung diajari  ketrampilan, ning ya isa diajari cara mikiré wong-wong ing donya iki. Contoné, bocah-bocah ing sekolah diajari nèk urip kuwi asalé saka evolusi. Kuwi isa nggawé bocah-bocah dadi ora percaya karo Gusti Allah lan Alkitab. (Rm. 1:21-23) Apa sing diajarké ing sekolahan kuwi ora cocog karo ”kawicaksanané Gusti Allah”.​—1 Kor. 1:19-21; 3:18-20.

14. Apa akibaté nèk wong-wong sinau cara mikiré manungsa?

14 Cara mikiré manungsa ora cocog karo pathokané Yéhuwah. Wong-wong sing sinau cara mikiré manungsa ora isa nduduhké woh sing dihasilké roh suci, ning malah nindakké apa sing ”dihasilké badan sing dosa”. (Gal. 5:19-23) Wong-wong kuwi akhiré dadi sombong lan mung ”mikirké kepentingané dhéwé”. (2 Tim. 3:2-4) Yéhuwah péngin umaté dadi wong sing rendah hati, dudu wong sing sombong. (2 Sa. 22:28) Ning, ana wong-wong Kristen sing akhiré malah nduwé cara mikiré manungsa merga kuliah. Ayo dirembug salah siji contoné.

Piyé cara mikiré awaké dhéwé isa dipengaruhi karo cara mikiré manungsa? (Deloken paragraf 14-16) *

15-16. Apa sing isa disinaoni saka pengalamané salah siji sedulur wédok?

15 Ana sedulur wédok sing wis merintis luwih saka 15 taun. Dhèwèké crita, ”Mbiyèn, aku tau maca lan ngrungokké bahayané sekolah dhuwur. Senajan wis dibaptis, ning aku ora nggatèkké naséhat kuwi. Aku mikir nèk naséhat kuwi dudu kanggo aku.” Apa akibaté? Dhèwèké kandha, ”Kuliah nggawé aku dadi sibuk banget. Aku dadi kekeselen nganti ora isa ndonga, nginjil, lan persiapan perhimpunan manèh. Suwé-suwé aku  sadhar nèk kuwi isa ngrusak hubunganku karo Yéhuwah lan aku kudu tumindak. Akhiré aku mandheg kuliah.”

16 Apa pengaruhé kuliah kanggo sedulur wédok kuwi? Dhèwèké kandha, ”Aku sakjané isin, ning kudu tak akoni merga kuliah aku dadi seneng nggolèk-nggolèk kesalahané wong liya, khususé sedulur-sedulur seiman. Aku ya dadi wong sing seneng nuntut lan ora seneng bergaul. Aku butuh wektu suwé kanggo ngowahi cara mikirku. Pengalaman kuwi nggawé aku sadhar nèk awaké dhéwé kudu nggatèkké naséhat saka Yéhuwah sing disampèkké liwat organisasiné. Yéhuwah luwih ngerti apa sing paling apik kanggo aku. Kuduné aku ngrungokké naséhaté.”

17. (a) Awaké dhéwé kudu nduwé tékad kanggo nindakké apa? (b) Apa sing bakal dirembug ing artikel sakbanjuré?

17 Awaké dhéwé kudu nduwé tékad bèn ora kejiret karo ”wulangané manungsa lan cara mikir sing salah”. Awaké dhéwé kudu terus waspada. (1 Kor. 3:18; 2 Kor. 2:11) Aja nganti Sétan berhasil nggawé awaké dhéwé nglalèkké Yéhuwah. Awaké dhéwé ya kudu terus manut karo pathokan lan naséhaté Yéhuwah. Ning, piyé nèk awaké dhéwé wis kena pengaruh saka cara mikiré wong-wong ing donya iki? Artikel sakbanjuré bakal ngrembug piyé carané awaké dhéwé isa nggunakké pathokané Alkitab kanggo nyingkirké pikiran lan kebiasaan sing ”dibèntèngi kanthi kuwat”.​—2 Kor. 10:4, 5.

LAGU 49 Nyenengké Atiné Yéhuwah

^ par. 5 Sétan pinter banget ngapusi wong-wong. Sétan nggawé akèh wong ngrasa bébas, padahal sakjané dhèwèké wis njiret wong-wong kuwi. Artikel iki bakal ngrembug cara-cara sing digunakké Sétan kanggo njiret wong-wong.

^ par. 48 GAMBAR: Wong-wong Israèl sing bergaul karo wong-wong Kanaan isa kegodha kanggo mèlu-mèlu nyembah Baal lan nindakké hubungan sèks sing bejat.

^ par. 51 GAMBAR: Slogan salah siji gréja sing ngéntukké homosèks.

^ par. 53 GAMBAR: Sedulur wédok sing isih enom lagi kuliah. Dhèwèké lan kanca-kancané dikandhani dosèné nèk ilmu pengetahuan lan tèknologi isa ngrampungi kabèh masalahé manungsa. Pas berhimpun, dhèwèké kétok ora seneng lan nduwé pikiran sing négatif.