Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 ARTIKEL PELAJARAN 24

’Ngrubuhké Cara Mikir sing Ora Cocog karo Pangertèn bab Gusti Allah’

’Ngrubuhké Cara Mikir sing Ora Cocog karo Pangertèn bab Gusti Allah’

”Aku kabèh ngrubuhké cara mikir sing salah lan ngrubuhké apa waé sing ora cocog karo pangertèn bab Gusti Allah.”​—2 KOR. 10:5.

LAGU 124 Tetep Setya

ISINÉ ARTIKEL IKI *

1. Paulus ngomong apa karo wong-wong Kristen sing dipilih munggah swarga?

RASUL PAULUS ngomong, ”Aja nganti dipengaruhi karo donya iki manèh.” (Rm. 12:2) Kata-kata kuwi disampèkké Paulus kanggo wong-wong Kristen abad pertama sing wis dadi abdiné Yéhuwah lan dipilih munggah swarga. Apa sebabé?​—Rm. 1:7.

2-3. Apa sing ditindakké Sétan kanggo nggawé awaké dhéwé dadi ora setya manèh karo Yéhuwah? (b) Piyé carané nyingkirké cara mikir sing wis ”dibèntèngi kanthi kuwat”?

2 Paulus ngomong kaya ngono merga ana wong-wong Kristen sing wis kena pengaruh saka cara mikiré wong-wong ing donya. (Éf. 4:17-19) Awaké dhéwé ya isa kena pengaruh kuwi. Sétan, allahé donya iki, nduwé akèh cara bèn awaké dhéwé dadi ora setya manèh karo Yéhuwah. Contoné, mungkin awaké dhéwé péngin dadi wong sing penting lan terkenal. Sétan isa nggunakké kepénginan kuwi kanggo nggawé awaké dhéwé nglawan Yéhuwah. Awaké dhéwé ya isa kena pengaruh saka apa sing disinaoni ing omah, sekolah, lan lingkungané awaké dhéwé. Kuwi isa digunakké Sétan bèn awaké dhéwé nduwé cara mikir sing padha kaya dhèwèké.

3 Apa awaké dhéwé pancèn isa nyingkirké cara mikir sing wis ”dibèntèngi kanthi kuwat”? (2 Kor. 10:4) Paulus kandha, ”Aku kabèh ngrubuhké cara mikir sing salah lan ngrubuhké apa waé sing ora cocog karo pangertèn bab Gusti Allah. Aku kabèh ngalahké saben pikiran supaya  kuwi dadi manut karo Kristus.” (2 Kor. 10:5) Dadi, awaké dhéwé isa nyingkirké cara mikir sing salah nganggo bantuané Yéhuwah. Pengaruh saka Sétan kuwi isa diumpamakké kaya racun sing isa nggawé awaké dhéwé lara. Pangertèn bab Gusti Allah sing ana ing Alkitab isa dadi obat kanggo nyingkirké racun kuwi.

”NGOWAHI CARA MIKIRMU”

4. Perubahan apa waé sing wis digawé wektu awaké dhéwé sepisanan sinau Alkitab?

4 Awaké dhéwé isa mikirké perubahan apa waé sing wis digawé wektu sepisanan sinau Alkitab nganti akhiré isa dadi abdiné Yéhuwah. Misalé, bèn isa dadi abdiné Yéhuwah, mungkin awaké dhéwé wis berubah lan ora nindakké kebiasaan sing salah manèh. (1 Kor. 6:9-11) Awaké dhéwé mesthi bersyukur merga wis dibantu Yéhuwah kanggo nindakké kuwi.

5. Nurut Roma 12:2, apa sing kudu awaké dhéwé tindakké?

5 Ning, awaké dhéwé isih kudu terus nggawé perubahan. Senajan wis dibaptis, awaké dhéwé isih kudu terus ngati-ati bèn ora nindakké apa sing salah manèh. Apa sing kudu awaké dhéwé tindakké? Paulus kandha, ”Aja nganti dipengaruhi karo donya iki manèh. Nanging, maliha nganggo cara ngowahi cara mikirmu.” (Rm. 12:2) Dadi, sing pertama awaké dhéwé kudu ngupaya bèn ”aja nganti dipengaruhi” karo donya iki. Sing keloro, awaké dhéwé perlu ’malih’, utawa ngowahi cara mikiré awaké dhéwé.

6. Apa sing isa disinaoni saka omongané Yésus sing dicathet ing Matius 12:43-45?

6 Sing dimaksud Paulus kuwi ora mung ngowahi apa sing kétok saka njabané waé. (Deloken kothak ” Malih utawa Nyamar?”) Awaké dhéwé kudu bener-bener  berubah lan ngowahi pikiran, perasaan, lan sikapé awaké dhéwé. Dadi awaké dhéwé perlu mikirké, ’Apa aku bener-bener ngowahi ati lan pikiranku bèn padha kaya Yésus, utawa mung bèn kétok apik ing ngarepé wong liya?’ Ing Matius 12:43-45, Yésus ngandhani apa sing perlu awaké dhéwé tindakké. (Wacanen.) Saka omongané Yésus kuwi awaké dhéwé isa ngerti nèk nyingkirké pikiran sing salah kuwi durung cukup. Awaké dhéwé ya kudu ngisi pikiran nganggo cara mikiré Yéhuwah.

”DIANYARKÉ ING PIKIRAN LAN SIKAPMU”

7. Piyé carané bèn awaké dhéwé isa bener-bener berubah?

7 Apa awaké dhéwé isa bener-bener berubah? Alkitab kandha, ”Kowé kudu terus dianyarké ing pikiran lan sikapmu, lan kowé kudu nganggo kepribadian anyar sing digawé miturut kersané Gusti Allah, cocog karo apa sing bener lan kasetyan sing sejati.” (Éf. 4:23, 24) Dadi, awaké dhéwé isa berubah. Ning, kuwi ora gampang. Ora cukup nèk mung nolak kepénginan lan tumindak sing salah. Awaké dhéwé ya kudu ngowahi ”pikiran lan sikapé [awaké dhéwé]”. Kuwi artiné awaké dhéwé kudu ngowahi kepénginan, tumindak, lan niaté awaké dhéwé. Kuwi kudu terus diupayakké.

8-9. Apa sing isa disinaoni saka salah siji sedulur soal ngowahi pikiran lan sikap?

8 Ayo digatèkké pengalamané salah siji sedulur lanang. Mbiyèné, dhèwèké seneng mabuk-mabukan lan gelut. Ning, akhiré dhèwèké berubah lan isa dibaptis. Wong-wong ing sekitaré isa ndelok nèk dhèwèké wis berubah. Ora suwé sakwisé dibaptis, ana wong lanang sing lagi mabuk teka ing omahé lan ngejak gelut. Awalé sedulur kuwi isa nahan dhiri. Ning, wektu wong lanang kuwi ngécé Yéhuwah, sedulur kuwi ora tahan manèh. Dhèwèké metu lan njotosi wong lanang kuwi. Kenapa dhèwèké nindakké kuwi? Senajan wis sinau Alkitab lan isa nahan dhiri, ning dhèwèké durung ngowahi pikiran lan sikapé. Dadi, dhèwèké durung bener-bener berubah.

9 Ning, sedulur kuwi terus ngupaya bèn isa bener-bener berubah. (WB. 24:16) Dhèwèké dibantu karo para pinituwa kanggo nggawé kemajuan nganti akhiré isa dilantik dadi pinituwa. Bar kuwi, ing ngarep Balé Ibadah pas bengi-bengi wis tau ana wong lanang sing lagi mabuk lan arep ngantemi salah siji pinituwa. Sedulur lanang sing mau ya lagi ana ing njaba Balé Ibadah. Apa sing dhèwèké tindakké? Wong sing mabuk kuwi dijak ngomong apik-apik bèn ora nesu manèh. Terus, wong kuwi diterké bali tekan omahé. Kenapa sedulur kuwi isa kaya ngono? Dhèwèké wis bener-bener berubah dadi wong sing rendah hati lan ora gampang nesu. Kuwi isa ngluhurké Yéhuwah.

10. Apa sing kudu ditindakké bèn isa bener-bener berubah?

10 Awaké dhéwé pancèn ora isa langsung bener-bener berubah. Awaké dhéwé kudu ’ngupaya sak isa-isané’, malah mungkin nganti pirang-pirang taun. (2 Ptr. 1:5) Senajan wis suwé ngabdi marang Yéhuwah, ning awaké dhéwé ya kudu terus ngupaya kanggo ngowahi pikiran lan sikapé awaké dhéwé. Saiki, ayo dirembug telung cara sing isa mbantu awaké dhéwé bèn isa bener-bener berubah.

 CARANÉ NGOWAHI PIKIRAN LAN SIKAP

11. Apa sebabé donga isa mbantu awaké dhéwé ngowahi pikiran lan sikap?

11 Sing pertama, awaké dhéwé kudu ndonga. Awaké dhéwé isa niru dongané sing nulis buku Jabur, ”Dhuh Allah, Paduka mugi karsaa damel resiking manah kawula, sarta batos kawula mugi Paduka énggalaken klayan roh ingkang santosa.” (Ms. 51:12) Awaké dhéwé kudu ngrumangsani nèk ana pikiran lan sikap sing perlu diowahi. Terus, awaké dhéwé ya kudu njaluk bantuané Yéhuwah. Apa Yéhuwah gelem mbantu awaké dhéwé? Ya. Mbiyèn, Yéhuwah wis tau janji karo wong-wong Israèl sing ora gelem manut, ”Bakal padha Sunparingi ati kang séjé lan roh kang anyar ana ing batiné . . . lan bakal Sunparingi ati daging [utawa, ati sing tanggap karo tuntunané Yéhuwah].” (Yk. 11:19) Nèk Yéhuwah mbiyèn gelem mbantu wong-wong Israèl, saiki Yéhuwah ya mesthi gelem mbantu awaké dhéwé bèn isa berubah.

12-13. (a) Nurut Jabur 119:59, apa sing kudu awaké dhéwé renungké? (b) Pitakonan apa waé sing kudu awaké dhéwé pikirké?

12 Sing keloro, awaké dhéwé ya kudu ngrenungké Alkitab. Dadi, awaké dhéwé ora mung maca Alkitab saben dina, ning ya kudu mikirké tenanan isiné bèn ngerti pikiran lan sikap apa waé sing perlu diowahi. (Wacanen Jabur 119:59; Ibr. 4:12; Yak. 1:25) Nèk jebulé awaké dhéwé mulai nduwé cara mikir sing padha karo wong-wong ing donya iki, awaké dhéwé kudu ngrumangsani kuwi lan ngupaya tenanan kanggo ngowahi.

13 Contoné, awaké dhéwé isa mikirké, ’Apa aku tau mèri karo wong liya?’ (1 Ptr. 2:1) ’Apa aku ngrasa nèk keluargaku lan pendidikanku luwih apik ketimbang wong liya? Apa aku ngrasa luwih sugih ketimbang wong liya?’ (WB. 16:5) ’Apa aku seneng ngrèmèhké wong liya?’ (Yak. 2:2-4) ’Apa aku mulai seneng karo apa sing ana ing donya iki?’ (1 Yoh. 2:15-17) ’Apa aku mulai seneng karo hiburan sing saru-saru lan kejem?’ (Ms. 97:10; 101:3; As. 5:15) Wektu mikirké pitakonan-pitakonan kuwi, mungkin awaké dhéwé dadi sadhar nèk ana sing kudu diowahi. Mungkin awaké dhéwé nduwé cara mikir sing wis ”dibèntèngi kanthi kuwat”. Nèk awaké dhéwé ngupaya tenanan kanggo nyingkirké cara mikir sing salah kuwi, awaké dhéwé isa nyenengké Yéhuwah.​—Ms. 19:15.

14. Apa sebabé awaké dhéwé kudu milih kanca sing apik?

14 Sing ketelu, awaké dhéwé kudu milih kanca sing apik. Kanca-kanca sing awaké dhéwé pilih isa ana pengaruhé kanggo awaké dhéwé. (WB. 13:20) Ing panggonan nyambut gawé utawa sekolah, awaké dhéwé ketemu karo wong-wong sing ora nduwé cara mikiré Yéhuwah. Mula, awaké dhéwé isa nggolèk kanca ing perhimpunan. Ing kono, awaké dhéwé isa éntuk kanca-kanca sing apik lan sing isa nyemangati awaké dhéwé kanggo ”nduduhké katresnan lan nindakké apa sing apik”.​—Ibr. 10:24, 25.

’IMANMU KUDU DADI MANTEP’

15-16. Apa sing ditindakké Sétan kanggo ngowahi cara mikiré awaké dhéwé?

15 Awaké dhéwé kudu éling nèk Sétan péngin ngowahi cara mikiré awaké dhéwé. Dhèwèké isa nggawé awaké dhéwé dadi ora yakin karo wulangané Alkitab.

 16 Mbiyèn, Sétan tau takon karo Hawa ing taman Èden, ”Apa bener Gusti Allah ora marengaké kowé . . . ?” (Pd. 3:1, Basa Jawi Padintenan) Saiki, awaké dhéwé ya kerep krungu pitakonan-pitakonan sing isa nggawé ragu-ragu. Contoné, ’Apa bener Gusti Allah ora setuju nèk wong lanang seneng karo wong lanang lan wong wédok seneng karo wong wédok? Apa bener Gusti Allah ora péngin awaké dhéwé ngrayakké Natal lan ulang taun? Apa bener Gusti Allah ora ngéntukké transfusi darah? Apa bener Gusti Allah ngongkon awaké dhéwé bèn ora bergaul karo kanca utawa keluarga sing wis dipecat, padahal Gusti Allah kan apikan?’

17. Apa sing kudu ditindakké nèk ana sing nggawé awaké dhéwé ragu-ragu karo ajarané Alkitab, lan apa hasilé nurut Kolose 2:6, 7?

17 Awaké dhéwé kudu yakin tenan karo ajarané Alkitab. Nèk ana pitakonan sing nggawé ragu-ragu, awaké dhéwé kudu nggolèki jawabané. Nèk ora, awaké dhéwé isa dadi bingung lan ora percaya manèh karo Alkitab. Apa sing perlu ditindakké? Alkitab ngandhani nèk awaké dhéwé perlu ngowahi pikiran bèn isa mbuktèkké dhéwé ”kersané Gusti Allah sing apik, sing sampurna, lan sing nyenengké Panjenengané”. (Rm. 12:2) Awaké dhéwé kudu ajeg sinau Alkitab lan wacan-wacan saka Alkitab bèn isa mbuktèkké dhéwé nèk pathokané Yéhuwah kuwi pancèn bener. Hasilé, awaké dhéwé isa ”dadi mantep” imané, kaya wit sing kuwat akaré.​—Wacanen Kolose 2:6, 7.

18. Piyé carané bèn awaké dhéwé isa nyingkirké pengaruh saka Sétan?

18 Sing isa nggawé imané awaké dhéwé dadi mantep ya mung awaké dhéwé. Dadi, awaké dhéwé kudu terus ngowahi pikiran lan sikapé awaké dhéwé. Awaké dhéwé kudu terus ndonga lan njaluk roh suciné Yéhuwah. Awaké dhéwé ya perlu terus ngrenungké lan mikirké soal pikiran lan sikap apa waé sing perlu diowahi. Terus, awaké dhéwé kudu milih kanca sing apik, sing isa mbantu awaké dhéwé nduwé cara mikir sing bener. Nèk nindakké kuwi kabèh, awaké dhéwé bakal isa nyingkirké pengaruh saka Sétan lan isa ”ngrubuhké cara mikir sing salah lan ngrubuhké apa waé sing ora cocog karo pangertèn bab Gusti Allah”.​—2 Kor. 10:5.

LAGU 50 Janji Ngabdiku

^ par. 5 Cara mikiré wong-wong biasané dipengaruhi karo carané digedhèkké, budayané, lan pendidikané. Mungkin awaké dhéwé ngerti nèk pikiran lan sikapé awaké dhéwé wis dipengaruhi karo cara mikir sing salah. Ing artikel iki, awaké dhéwé bakal ngrembug piyé carané ngowahi pikiran lan sikapé awaké dhéwé.