Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 PENGALAMAN

Nemokké ”Mutiara sing Aji Banget”

Nemokké ”Mutiara sing Aji Banget”

SEDULUR Winston lan Pamela (Pam) Payne nglayani ing kantor cabang Australasia. Wong loro kuwi bahagia senajan ngadhepi tantangan. Wong loro kuwi kudu nggawé penyesuaian soal budaya. Pam ya tau keguguran. Ning, wong loro kuwi tetep nresnani Yéhuwah lan para sedulur. Wong loro kuwi ya tetep seneng nindakké gawéan nginjil. Ing wawancara iki, sedulur Winston lan Pam bakal nyritakké pengalamané.

Mas Winston, tulung critakna piyé carané njenengan isa kenal Gusti Allah.

Aku lan keluargaku manggon ing dhaérah pertanian ing Queensland, Australia. Keluargaku ora perduli karo agama. Merga omahku ing dhaérah plosok, aku jarang ketemu karo wong liya kecuali keluargaku dhéwé. Aku mulai péngin kenal Gusti Allah kira-kira wektu umur 12 taun. Aku donga bèn ngerti wulangan sing bener soal Gusti Allah. Terus, aku pindhah lan kerja ing Adelaide, Australia Selatan. Wektu dolan ing Sidney, aku ketemu karo Pam. Dhèwèké nyritakké soal kelompok agama Inggris-Israèl sing ngomong nèk wong Inggris kuwi keturunané suku Israèl sing dianggep ilang. Nurut kelompok kuwi, suku sing dimaksud yaiku sepuluh suku ing Kerajaan Israèl sisih lor sing ditawan taun 740 SM. Wektu mulih ing Adelaide, aku nyritakké soal kuwi marang kanca kerjaku sing lagi sinau Alkitab karo Seksi Yéhuwah. Dhèwèké ya nyritakké soal kepercayaané Seksi Yéhuwah. Sakwisé omong-omongan, aku dadi ngerti nèk dongaku pas isih cilik dijawab. Akhiré, aku sinau wulangan sing bener soal Gusti Allah lan Kratoné. Aku kaya nemokké ”mutiara sing aji banget”.​—Mat. 13:45, 46.

Mbak Pam, njenengan ya mulai kenal Gusti Allah pas isih enom. Piyé critané?

Aku manggon ing kutha Coffs Harbour, New South Wales. Aku lan keluargaku sregep ngibadah. Wong tuwaku lan mbahku percaya karo ajarané kelompok Inggris-Israèl. Aku, adhiku lanang, mbakyuku, lan sepupu-sepupuku diwulang bèn percaya nèk Gusti Allah luwih seneng karo keturunané wong Inggris. Aku ora setuju karo ajaran kuwi lan ngrasa ora isa akrab karo Gusti Allah. Wektu umurku 14 taun, aku pindhah-pindhah greja. Contoné, aku lunga  greja Anglikan, greja Baptis, lan greja Advent Hari-Ketujuh. Ning, kuwi ora nggawé aku dadi kenal Gusti Allah.

Bar kuwi, aku lan keluargaku pindhah ing Sydney. Ing kono, aku ketemu karo Winston. Kaya sing disebutké mau, merga omong-omongan soal agama karo aku, Winston akhiré sinau karo Seksi Yéhuwah. Terus, dhèwèké ngirimi aku surat sing isiné ayat-ayat Alkitab. Awalé aku ragu lan ora trima. Ning, suwé-suwé aku sadhar nèk iki wulangan sing bener.

Ing taun 1962, aku pindhah ing Adelaide bèn isa luwih cedhak karo Winston. Wektu kuwi umurku 18 taun. Winston ngatur bèn aku manggon ing omahé Thomas lan Janice Sloman sing tau dadi utusan injil ing Papua Nugini. Wong loro kuwi apikan banget lan mbantu aku kenal karo Yéhuwah. Aku mulai sinau Alkitab lan dadi yakin nèk iki wulangan sing bener. Sakwisé nikah, aku lan Winston dadi pelayan sepenuh-waktu. Kuwi nambah penghargaanku soal wulangané Alkitab senajan kudu ngalami masalah.

Mas Winston, tulung critakna pengalamané njenengan pas awal-awal dadi pelayan sepenuh-waktu.

A. Péta perjalanan wektu dadi pinituwa wilayah

B. Prangko saka pulau-pulau ing kono. Kiribati lan Tuvalu mbiyèn disebut Kepulauan Gilbert lan Ellice

C. Pulau Funafuti sing éndah ing Tuvalu. Iki salah siji pulau sing tak kunjungi sakdurungé dadi utusan injil

Ora suwé sakwisé nikah, Yéhuwah mènèhi aku lan Pam ”kesempatan gedhé” kanggo nindakké penugasan istimewa. (1 Kor. 16:9) Kesempatan sing pertama yaiku dadi perintis biasa. Sedulur Jack Porter lan bojoné, Roslyn, mènèhi saran bèn aku lan Pam merintis. Wektu kuwi, Sedulur Jack dadi pinituwa wilayah. (Saiki, aku lan Sedulur Jack dadi anggota Panitia Cabang ing kantor cabang Australasia.) Aku lan Pam merintis saksuwéné limang taun. Wektu umurku 29 taun, aku ditugaské dadi pinituwa wilayah ing Kepulauan Pasifik Selatan. Wilayah kuwi diawasi karo kantor cabang Fiji. Pulau-pulau sing tak kunjungi yaiku Samoa Amerika, Samoa, Kiribati, Nauru, Niue, Tokelau, Tonga, Tuvalu, lan Vanuatu.

Wektu kuwi, penduduk ing pulau-pulau sing luwih plosok curiga karo Seksi Yéhuwah. Mula, aku lan bojoku kudu ngati-ati. (Mat. 10:16) Jemaat-jemaat ing kono penginjilé mung sithik, lan kadhang kala ora isa nyedhiakké panggonan kanggo nginep. Ning, penduduk ing kono tetep apikan karo aku lan bojoku. Wong-wong kuwi ngéntukké aku lan bojoku nginep ing omahé.

Mas Winston, kenapa kok njenengan péngin ndhukung gawéan penerjemahan?

Wektu dadi instruktur sekolah pinituwa ing Samoa

Wektu aku nglayani ing Tonga, selebaran lan brosur ing basa Tonga jumlahé mung sithik. Kanggo mandhu PAR, para sedulur nggunakké buku Kebenaran yang Membimbing kepada Hidup yang Kekal ing basa Inggris. Ning, wektu dianakké sekolah pinituwa sing saksuwéné patang minggu, ana pinituwa telu sing gelem nerjemahké buku kuwi ing basa Tonga senajan ora pati pinter basa Inggris. Pam sing ngetik naskah kuwi. Terus, naskahé dikirim ing kantor cabang Amerika Serikat bèn isa dicétak. Gawéan penerjemahan kuwi rampung sakwisé wolung minggu. Senajan hasil terjemahané ora pati apik, ning buku kuwi isa mbantu wong-wong sing nggunakké basa Tonga kanggo sinau Alkitab. Senajan dudu penerjemah, pengalaman iki nggawé aku lan Pam dadi péngin ndhukung gawéan penerjemahan.

Mbak Pam, apa bédané urip ing kepulauan karo ing Australia?

Salah siji panggonanku kanggo nginep wektu dadi pinituwa wilayah

Béda banget. Ana dhaérah sing cuacané panas lan lembap. Terus, ya ana dhaérah sing akèh nyamuk utawa tikusé. Aku lan Winston ya tau lara lan kadhang kala ora nduwé cukup panganan. Ning, aku lan bojoku seneng merga ing wayah soré isa ndelok laut saka fale, yaiku omah adat Polinesia sing atapé saka jerami lan ora ana dindingé. Pas padhang bulan, saking padhangé aku nganti isa ndelok wit-wit klapa lan bayangané bulan ing permukaan laut. Wektu ndelok pemandhangan sing kaya ngono, aku lan Winston dadi péngin ndonga lan ngrenungké berkah-berkah saka Yéhuwah ketimbang mikirké tantangan sing tak adhepi.

 Aku lan Winston seneng karo bocah-bocah ing kono sing lucu-lucu merga padha nggumun wektu ndelok wong kulit putih kaya aku lan bojoku. Wektu ngunjungi Niue, ana bocah lanang sing ngelus-ngelus tangané Winston. Bocah kuwi nggumun merga durung tau ndelok tangan sing akèh wuluné kaya tangané bojoku.

Aku sedhih ndelok keadaané wong-wong ing kono merga akèh sing miskin lan uripé susah. Senajan pemandhangan ing pulau-pulau kuwi pancèn éndah, ora gampang éntuk banyu sing isa diombé lan perawatan keséhatan sing apik. Ning, para sedulur ora kétok kuwatir merga nganggep kuwi wis biasa. Para sedulur wis seneng merga isa kumpul karo keluargané, nduwé panggonan kanggo ngibadah, lan isa ngabdi marang Yéhuwah. Contoné para sedulur kuwi mbantu aku tetep ngutamakké pelayanan lan urip sederhana.

Mbak Pam, kadhang kala njenengan kudu nggolèk banyu lan nyiapké panganan dhéwé ing dhaérah sing anyar. Piyé carané?

Pam ngumbahi klambi wektu ing Tonga

Ndhisik, aku diajari ketrampilan kanggo urip nggunakké peralatan sak anané karo bapakku. Contoné carané nggawé geni kanggo masak. Wektu ing Kiribati, aku manggon ing omah cilik sing atapé saka jerami, lantainé saka remukan karang, lan dindingé saka bambu. Aku nggawé bolongan ing lantai bèn isa dadi tungku kanggo masak lan nggunakké sabut klapa kanggo bahan bakaré. Kanggo njupuk banyu, aku biasané nimba ing sumur karo wong-wong wédok ing kono. Timbané digawé saka kalèng sing ditalèni. Ing ujung taliné, ana gagang kayu sing dawané kira-kira rong mèter kanggo dadi cekelan. Dadi, bentuké kaya pancing. Nimba nganggo kuwi tak kira gampang. Ning, pas giliranku nimba, jebulé kalèngé malah kemambang. Bola-bali aku nyoba, ning tetep ora isa lan aku diguyu karo wong-wong wédok kuwi. Akhiré, ana salah siji wong wédok sing nulungi aku. Wong-wong ing kono pancèn apikan lan seneng nulungi.

Mas Winston lan Mbak Pam, njenengan kétok seneng éntuk tugas ing kepulauan. Apa ana pengalaman sing istiméwa?

Winston: Aku butuh wektu kanggo nggawé penyesuaian. Contoné, wektu aku diundang mangan, para sedulur biasané nyuguhké kabèh panganan sing dimasak kanggo dina kuwi. Terus, aku lan bojoku dikon mangan dhisik. Kuduné, panganané ora tak entèkké bèn sing nduwé omah isa mangan. Ning, merga ora ngerti, panganané tak entèkké kabèh. Sakwisé ngerti kebiasaan ing kono, kuwi ora tak balèni manèh. Senajan ngono, para sedulur tetep apikan lan pangertèn karo aku. Para sedulur ing kono ora tau ketemu karo sedulur seiman saka dhaérah liya. Mula, wektu aku dadi pinituwa wilayah, para sedulur sing tak kunjungi kira-kira enem sasi sepisan kuwi seneng banget isa ketemu karo aku lan bojoku.

Wektu arep nginjil karo para sedulur ing Pulau Niue

Wong-wong padha ora percaya nèk para sedulur ing kono kuwi bagéan saka organisasi internasional. Mula, wektu aku lan Pam ngunjungi dhaérah kuwi, wong-wong padha nggumun merga ndelok ana Seksi Yéhuwah saka negara liya sing teka lan wis dadi kaya sedulur kanggo para Seksi ing kono. Kuwi dadi kesaksian sing apik kanggo wong-wong ing kono.

Pam: Pengalamanku sing paling nyenengké yaiku wektu ngunjungi jemaat ing Kiribati sing penginjilé mung sithik. Pinituwané mung siji, yaiku Sedulur Itinikai Matera. Dhèwèké kuwi apikan banget. Dhèwèké tau nggawa kranjang sing isiné endhog siji. Terus, endhog kuwi dikèkké aku. Wektu kuwi, jarang banget isa mangan endhog pitik ing kono. Sing ditindakké pinituwa kuwi nrenyuhké atiku.

Mbak Pam, njenengan mesthi sedhih banget wektu keguguran. Apa sing isa nguwatké njenengan?

Ing taun 1973, aku hamil. Wektu kuwi, aku lan Winston lagi ing Pasifik Selatan. Mula, aku lan Winston mulih ing Australia. Ning, patang sasi sakwisé kuwi aku malah keguguran. Kuwi nggawé aku lan Winston sedhih banget. Aku lagi isa  ngrasa dikuwatké sakwisé maca artikel ”Pertanyaan Pembaca” ing majalah Menara Pengawal 15 April 2009. Artikel kuwi judhulé ”Apakah ada harapan bagi bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya?” Ing kono dijelaské nèk sapa waé sing dibangkitké kuwi keputusané Yéhuwah lan keputusané Yéhuwah mesthi bener. Yéhuwah bakal nggunakké Yésus kanggo ”nyirnakké kabèh sing ditindakké Iblis”. Wektu kuwi, Yéhuwah ya bakal nyingkirké rasa sedhih sing awaké dhéwé rasakké saiki. (1 Yoh. 3:8) Artikel kuwi nambah penghargaanku soal wulangané Alkitab sing berharga kaya ”mutiara”. Aku lan Winston bersyukur banget merga isa nduwé harapan ing masa depan.

Sakwisé aku keguguran, aku lan bojoku dadi pelayan sepenuh-waktu manèh. Aku lan Winston nglayani ing Bètel Australia nganti pirang-pirang sasi lan akhiré Winston ditugaské dadi pinituwa wilayah ing dhaérah pedésaan New South Wales lan Sydney. Sakwisé patang taun, aku lan bojoku diundang kanggo nglayani ing kantor cabang Australia ing taun 1981 nganti saiki.

Mas Winston, apa pengalamané njenengan pas ing Kepulauan Pasifik Selatan ana pengaruhé kanggo njenengan sing saiki dadi anggota Panitia Cabang Australasia?

Iya. Awalé, Samoa Amerika lan Samoa diawasi karo kantor cabang Australia. Terus, kantor cabang Selandia Baru digabung karo Australia lan disebut kantor cabang Australasia. Dadi, saiki sing klebu wilayahé kantor cabang Australasia yaiku Australia, Samoa Amerika lan Samoa, Kepulauan Cook, Selandia Baru, Niue, Timor-Leste, Tokelau, lan Tonga. Mèh kabèh dhaérah kuwi wis tau tak kunjungi wektu aku dadi wakil kantor cabang. Pengalaman nglayani para sedulur ing pulau-pulau kuwi bener-bener ana manfaaté kanggo aku sing saiki nglayani dadi Panitia Cabang.

Winston lan Pam ing kantor cabang Australasia

Saka pengalamanku, aku lan Pam dadi ngerti nèk ora mung wong diwasa sing péngin kenal karo Gusti Allah. Cah-cah enom ya péngin éntuk ”mutiara sing aji banget”, senajan ana anggota keluargané sing ora gelem sinau Alkitab. (2 Ra. 5:2, 3; 2 Bb. 34:1-3) Awaké dhéwé isa yakin nèk Yéhuwah nresnani manungsa lan péngin kabèh wong, sing tuwa lan sing enom, urip saklawasé.

Aku lan Pam mulai péngin kenal Yéhuwah luwih saka 50 taun kepungkur. Wektu kuwi, aku ora nyangka nèk uripku bakal dadi kaya ngéné. Wulangan Alkitab kuwi bener-bener kaya mutiara sing aji banget. Aku lan bojoku nduwé tékad kanggo terus nduduhké penghargaan kanggo wulangan Alkitab sing kaya mutiara iki.