Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

Sapa sing Kuduné Disalahké?

Sapa sing Kuduné Disalahké?

Dadi, nèk dudu Gusti Allah sing nyebabké, lha terus apa sebabé ana akèh kelaparan, kemiskinan, perang, wabah penyakit, lan bencana alam? Alkitab njelaské telung bab sing nggawé manungsa sengsara:

  1. Sipat Mentingké Awaké Dhéwé, Srakah, lan Rasa Sengit. ”Wong kang siji ngwasani sijiné ndadèkaké cilakané.” (Kohèlèt 8:9) Akèh wong sing sengsara merga dadi korban saka wong sing ora sampurna, egois, lan kejem.

  2. Wektu lan Kedadéan sing Ora Diduga-duga. Manungsa isa sengsara ”merga wektu lan kedadéan sing ora diduga-duga”. (Kohèlèt 9:11, NW) Kadhang kala, wong isa ana ing panggonan lan wektu sing ora pas, isa uga merga kecelakaan, utawa ana wong liya sing ora ngati-ati utawa nggawé kesalahan.

  3. Panguwasané Donya sing Jahat. Alkitab njelaské sapa sing dadi sumberé kabèh kasusahan, ”Sak donya dikuwasani si jahat.” (1 Yohanes 5:19, ctn.) ”Si jahat” kuwi maksudé Sétan si Iblis, makhluk roh sing gedhé kuwasané. Mauné dhèwèké dadi malaékaté Gusti Allah, ning terus ”nyimpang saka apa sing bener”. (Yohanes 8:44) Para malaékat liya mèlu-mèlu Sétan lan mbrontak nglawan Gusti Allah, merga mung mikirké kepentingané dhéwé lan akhiré dadi hantu-hantu. (Purwaning Dumadi 6:1-5) Sakwisé mbrontak, Sétan lan para malaékaté nduwé pengaruh sing gedhé marang manungsa. Kuwi kususé kelakon ing jaman saiki. Sétan saiki nesu banget lan lagi ”nyasarké kabèh penduduk ing saklumahing bumi”. Hasilé, ”cilaka kanggo bumi”. (Wahyu 12:9, 12) Sétan kuwi pancèn panguwasa sing kejem. Dhèwèké seneng banget nèk ndelok manungsa sengsara. Dadi, sing nyebabké manungsa sengsara kuwi Sétan, dudu Gusti Allah.

COBA DIPIKIR: Sing isa nggawé susah wong sing ora salah kuwi mung penjahat sing ora nduwé perasaan. Ning, Alkitab kandha, ”Gusti Allah kuwi katresnan.” (1 Yohanes 4:8) Mula, Gusti Allah ora mungkin ’nindakaké piala, utawa tumindak culika’.​—Ayub 34:10.

Tapi, panjenengan mungkin péngin ngerti, ’Nganti kapan Gusti Allah Sing Mahakuwasa ngejarké Sétan nguwasani manungsa?’ Kaya sing dirembug mau, Gusti Allah sengit karo tumindak jahat lan kelara-lara wektu ndelok manungsa sengsara. Apa manèh Alkitab kandha, ”Pasrahna kabèh kuwatirmu marang Gusti Allah, merga Panjenengané nggatèkké kowé.” (1 Pétrus 5:7) Dadi, Gusti Allah nresnani kita lan nduwé kuwasa kanggo nyingkirké kabèh kasusahan. Artikel sakbanjuré bakal njelaské bab kuwi. *

^ par. 7 Kanggo katrangan luwih akèh bab apa sebabé Gusti Allah durung nyingkirké kasusahan, deloken bab 11 saka buku Apa Wulangané Alkitab kanggo Panjenengan? sing dicétak karo Seksi-Seksi Yéhuwah. Uga ana ing www.jw.org/jv.