WARTA PENTING No. 3 2016 | Wektu sing Ditresnani Mati

Kabèh wong mesthi mati. Apa sing isa ditindakké wektu anggota keluarga utawa kanca akrab mati?

BAB UTAMA

Wektu sing Ditresnani Mati

Piyé carané bèn ora sedhih manèh? Apa ana pengarep-arep kanggo wong sing wis mati?

BAB UTAMA

Apa Salah Nèk Sedhih?

Piyé nèk wong liya rumangsa rasa sedhihé awaké dhéwé ora ilang-ilang?

BAB UTAMA

Ngadhepi Rasa Sedhih

Alkitab ngekèki bantuan bèn ora sedhih manèh.

BAB UTAMA

Nggedhèkké Atiné sing Sedhih

Senajan ngerti sing dibutuhké wong sing ditinggal mati, apa sing isa ditindakké kanggo nggedhèkké ati liyané?

BAB UTAMA

Sing Mati Bakal Urip Manèh

Apa pengarep-arep ing Alkitab kuwi nyata?

Apa Panjenengan Ngerti?

Sapa bapaké Yusuf? Kain lan pewarna kain apa sing ana ing jamané Alkitab?

KUWASANÉ ALKITAB

Aku Sinau Ngajèni Urip lan Wong Wédok

Joseph Ehrenbogen sinau Alkitab lan kuwi mbantu dhèwèké ndandani uripe

TIRUNEN IMANÉ

”Inggih, Kula Purun”

Sakliyané iman, Ribkah uga nduduhké sipat-sipat sing apik.

Apa Kandhané Alkitab?

Apa salah nèk nyebut jenengé Gusti Allah?