Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

2 Mbantu Ngrampungi Masalah

2 Mbantu Ngrampungi Masalah

Ana masalah sing angèl dirampungi, kadhang kala nganti taunan lan isa waé tanpa sadhar masalahé wis parah. Apa Alkitab isa mbantu ngrampungi masalah sing angèl kaya ngono? Gatèkna conto-conto iki.

RASA KUWATIR BANGET

Rosie kandha, ”Aku dadi luwih kuwatir merga mbayangké bab èlèk sing isa waé ora kelakon.” Matéus 6:34 dadi salah siji ayat sing mbantu Rosie, sing kandhané, ”Aja padha sumelang ing bab dina sésuk, amarga dina sésuk iku kadunungan kasusahan dhéwé. Kasusahan sadina, wus cukup kanggo sadina.” Naséhaté Yésus kuwi mbantu Rosie ora kuwatir bab apa sing bakal kedadéan sésuké. Rosie kandha, ”Aku wis akèh masalah. Aku ora bakal nguwatirké bab-bab sing durung mesthi kelakon, merga iku isa nambahi masalah.”

Yasmine uga ngrasakké kuwatir sing kebangeten. Dhèwèké kandha, ”Aku nangis lan ora isa turu nganti pirang-pirang dina. Pikiran négatif nggawé aku ora isa bungah.” Ning, 1 Pétrus 5:7 mbantu Yasmine ngadhepi masalahé, isiné ayat kuwi, ”Sakabèhing sumelangmu pasrahna marang [Gusti Allah], sabab Panjenengané kang ngopèni kowé kabèh.” Dhèwèké kandha, ”Aku ajeg ndonga marang Yéhuwah lan dongaku dijawab. Aku ngrasa kaya-kaya ana beban abot sing diangkat saka pundakku. Pikiranku sing négatif pancèn isa muncul manèh, ning saiki aku ngerti carané ngatasi.”

 SENENG NGUNDUR-UNDUR

Ana cah enom sing jenengé Isabella kandha, ”Kétoké sipat seneng ngundur-undur iki gawan bayi merga bapakku ya kaya ngono. Aku ngurbanké bab-bab sing penting bèn isa nonton TV lan santai-santai. Kuwi kebiasaan sing èlèk merga isa marahi strès lan nggawé wong ora tenanan nyambut gawé.” Ning, 2 Timotéus 2:15 mbantu Isabella ngatasi masalahé, isiné ayat kuwi, ”Udinen, supaya kowé pantes ana ing ngarsaning Allah anggonmu dadi juru leladi kang ora usah isin.” Dhèwèké kandha, ”Aku ora péngin Yéhuwah isin karo gawéanku merga aku seneng ngundur-undur.” Akiré, Isabella ora seneng ngundur-undur manèh.

Kelsey uga kaya ngono. Dhèwèké kandha, ”Aku seneng ngrampungké gawéanku nèk wektuné wis mèpèt. Iki kebiasaan sing èlèk merga nggawé aku dadi kuwatir, ora isa turu, lan kerep nangis.” Wulang Bebasan 13:16 mbantu Kelsey ngatasi masalahé, isiné ayat kuwi, ”Wong kang prayitna tumindak kanthi kawasisan, nanging wong bodho ngétokaké bodhoné.” Kelsey njelaské apa sing disinaoni saka ayat kuwi, ”Luwih becik nèk nggawé rencana dhisik sakdurungé tumindak. Saiki ing mejaku aku nduwé buku sing isiné jadwal apa sing bakal taktindakké lan kuwi mbantu aku bèn isa luwih tertib sarta ora ngundur-undur.”

KESEPIAN

Kirsten kandha, ”Bojoku lunga ninggalké aku lan patang anakku sing isih cilik.” Wulang Bebasan 17:17 mbantu Kirsten ngatasi masalahé, isiné ayat kuwi, ”Mitra iku ing samangsa-mangsa ajeg baé katresnané, lan dadi sadulur ing sajroning kasusahan.” Dhèwèké srawung luwih akrab karo para sedulur liyané. Apa hasilé? Kirsten kandha, ”Para sedulur mbantu aku ing akèh cara. Ana sing nukokké kembang lan kebutuhan saben dina sing didèlèh ing ngarep lawang omahku. Ping telu para sedulur mbantu aku lan anak-anakku wektu pindhahan. Ana uga sing mbantu aku kanggo nggolèk gawéan. Para sedulur terus siap kanggo mbantu aku.”

Sophia sing disebutké ing kaca enem uga tau ngrasakké kesepian. Sakwisé ngalami akèh masalah dhèwèké ngrasa sedhih lan kesepian wektu ndelok wong liya isa bungah bareng karo keluargané. Jabur 68:7 mbantu dhèwèké bungah, isiné ayat kuwi, ”Wong kang kesepen sanak sadulur padha diparingi papan panggonan.” Sophia kandha, ”Aku ngerti nèk ayat kuwi maksudé ora mung omah saktenané. Ning uga omah rohani yaiku kahanan sing aman lan isa kekancan akrab karo wong-wong sing nresnani Yéhuwah. Jabur 37:4 uga kandha, ’Lan bungaha marga saka Sang Yéhuwah, dadi kowé mesthi diparingi pepenginaning atimu.’ Mula, aku ngerti nèk aku ora isa cedhak karo para sedulur nèk ora nyedhak marang Yéhuwah dhisik.”

Sophia nyimpulké, ”Aku sadhar nèk aku perlu nduwé hubungan sing luwih cedhak manèh karo Yéhuwah. Yéhuwah kuwi Pribadi sing paling apik. Banjur aku nggawé daftar kegiatan sing isa taktindakké bareng karo para sedulur sing padha-padha nresnani Yéhuwah. Aku uga ngupaya ndelok bab-bab sing apik saka para sedulur lan dudu kelemahané.”

Para sedulur pancèn isih durung sampurna. Akèh Seksi Yéhuwah uga ngadhepi masalah kaya wong-wong liyané. Ning, Alkitab mulang bèn wong-wong ngupaya mbantu siji lan sijiné. Apik banget nèk nduwé kanca kaya ngono. Ning, apa Alkitab isa mbantu kita ngadhepi masalah sing ora isa dirampungi saiki, contoné wektu ngalami lara sing parah lan ditinggal mati karo wong sing ditresnani?

Panjenengan isa éntuk kanca sejati nèk ngetrapké pathokan ing Alkitab