WARTA PENTING (WULANGAN) Mei 2017

Wulangan sing disinaoni 3-30 Juli 2017.

Mbantu ”Wong Ngamanca” Bèn Isa Ngabdi kanthi Bungah

Piyé carané bèn isa nginjil marang para pengungsi?

Mbantu Anak-anaké ”Wong Ngamanca”

Nèk panjenengan dadi imigran lan nduwé anak-anak, piyé carané mbantu anak-anak panjenengan bèn isa sinau bab Yéhuwah? Piyé carané sedulur liyané isa mbantu?

Aja Nganti Dadi Suda Katresnané

Ana wong-wong Kristen abad kapisan sing wis suda katresnané. Piyé carané njaga katresnan kita marang Yéhuwah bèn tetep kuwat?

’Apa Kowé Tresna marang Aku Ngluwihi Iki?’

Yésus mulang Pétrus bab ndhisikké perkara sing paling penting. Apa awaké dhéwé saiki uga isa ngetrapké piwulang kuwi?

Urip Sedherhana Marahi Seneng

Apa sebabé ana sedulur lanang lan bojoné sing gelem urip sedherhana? Piyé carané? Apa sebabé keputusan kuwi isa marahi bungah?

PENGALAMAN

Tetep Isa Mulang Senajan Tunarungu

Senajan tunarungu, Walter Markin ngalami urip sing nyenengké lan diberkahi merga ngabdi marang Yéhuwah.