WARTA PENTING (WULANGAN) April 2017

Wulangan sing disinaoni 29 Mei-2 Juli 2017.

Tetepana Ikrarmu

Sing dimaksud ikrar kuwi apa? Apa kandhané Alkitab bab nggawé ikrar marang Yéhuwah?

Apa sing Bakal Sirna Wektu Kratoné Allah Teka?

Alkitab kandha nèk ”donya” iki bakal ”sirna”. Apa sing dimaksud ”donya”?

”Hakiming Jagad” Mesthi Tumindak Adil

Apa sebabé Gusti Allah ora mungkin tumindak ora adil? Apa sebabé kuwi penting kanggo wong Kristen saiki?

Apa Panjenengan Niru Kaadilané Yéhuwah?

Sipat andhap asor lan seneng ngapura kuwi penting bèn isa niru kaadilané Yéhuwah. Apa sebabé?

Ngabdi kanthi Lila kuwi Isa Ngluhurké Yéhuwah

Gusti Allah sing Mahakuwasa ngajèni upayané para abdiné sing mèlu ndhukung kersané, senajan mbokmenawa upayané kuwi kétok ora ana ajiné.