Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 URIPÉ WONG KRISTEN

Carané Nggunakké Buku Apa Wulangané Alkitab kanggo Panjenengan?

Carané Nggunakké Buku Apa Wulangané Alkitab kanggo Panjenengan?

Buku Wulangan Alkitab lan Alkitab Ajarkan kuwi isiné mèh padha. Buku loro kuwi bakalé ana ing akèh basa. Loro-loroné dadi sarana mulang Alkitab nganggo urutan sing padha. Bédané, buku Wulangan Alkitab nggunakké tembung lan katrangan sing sedherhana. Iki dirancang kanggo sing kangèlan sinau Alkitab Ajarkan. Ing buku Wulangan Alkitab ora ana apéndiks, ning ana bagéan cathetan sing nerangké tegesé tembung lan katrangan sing ana ing saben bab. Uga ora ana pitakonan ing wiwitané saben bab, sarta kothak ing pungkasané bab sing ngrembug bab-bab utama. Ning, saben bab ana bagéan ringkesan sing nerangké isiné bab kuwi. Kaya buku Alkitab Ajarkan, buku Wulangan Alkitab isa ditawakké kapan waé, senajan dudu wacan sing ditawakké sasi kuwi. Piyé carané nggunakké bagéan ringkesan lan cathetan ing buku Wulangan Alkitab?

RINGKESAN: Wektu mulang nganggo buku Alkitab Ajarkan, biyasané awaké dhéwé maca paragraf banjur mènèhi pitakonan. Ning, nèk sing sinau Alkitab ora pati ngerti basané utawa ora pinter maca, awaké dhéwé isa nggunakké buku Wulangan Alkitab. Sinauné isa nganggo bagéan ringkesan lan isiné bab kon maca dhéwé. Saben sinau Alkitab isa waé mung mbutuhké wektu kira-kira 15 menit. Ning, ringkesan kuwi ora mènèhi katrangan sing komplit, mula panjenengan kudu persiapan tenanan lan mikirké kebutuhané sing sinau. Nèk mulang nganggo cara sing biyasané, ringkesan isa digunakké kanggo ngrembug bab-bab utamané.

CATHETAN: Tembung lan katrangan ing bagéan cathetan disusun manut urutan rembugané ing bab. Panjenengan isa mutuské arep ngrembug bagéan cathetan apa ora.