Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 URIPÉ WONG KRISTEN

Undangen Wong-Wong Bèn Teka ing Acara Pèngetan!

Undangen Wong-Wong Bèn Teka ing Acara Pèngetan!
NDELENG

Awaké dhéwé péngin ngundang sak akèh-akèhé wong bèn teka ing acara Pèngetan Sédané Yésus. Undangané disebar mulai 27 Februari. Kudu digatèkké sapa waé sing tanggepané apik bèn isa diparani manèh.

CARANÉ

TAWAKNA UNDANGAN

”Aku seneng ngekèki undangan kanggo acara sing paling penting. Tanggal 23 Maret, yutan wong ing salumahing bumi bakal kumpul bareng kanggo ngéling-éling sédané Yésus, lan ngrungokké ceramah Alkitab bab paédahé sédané Yésus kanggo awaké dhéwé. Acara iki ora mbayar. Wektu lan panggonané ana ing undangan iki. Nèk isa, mangga panjenengan teka.

Nèk tanggepané apik . . .

 • TAWAKNA WARTA PENTING

  Tinggalana bahan kanggo marani manèh.

 • SETÈLNA VIDHÉO PÈNGETAN

  Tinggalana bahan kanggo marani manèh.

Nèk marani manèh, isa . . .

 • SETÈLNA VIDHÉO APA SEBABÉ PERLU SINAU ALKITAB?

  Banjur tawanana sinau Alkitab.

 • TAWAKNA KABAR APIK SAKA GUSTI ALLAH!

  Wènèhana katrangan saka bab 4, pitakonan 3 lan 4, kanggo nerangké alesané teka ing Pèngetan. Banjur, tawakna bukuné.

 • TAWAKNA RUNGOKNA GUSTI ALLAH

  Rembugen tegesé sédané Yésus saka kaca 18-19. Banjur tawakna bukuné.