Nginjil ing pasar ing Sierra Leone

URIP LAN NGINJILÉ WONG KRISTEN—JADWAL KAGIYATAN Desember 2017

Carané Nawakké

Carané nawakké Sadarlah! lan mulangké kandhané Alkitab bab pati. Gawéa caramu nawakké.

SINAU SAKA ALKITAB

Ngupayaa Yéhuwah Sakdurungé ’Dina Bebenduné’

Bèn isa dislametké ing ’dina bebenduné’ Yéhuwah, kita kudu manut karo arahané Zéfanya.

SINAU SAKA ALKITAB

”Nggondhèli Pojoking Jubahé Wong Yahudi Siji kalawan Kenceng”

Wong-wong saka kabèh bangsa padha ngibadah marang Yéhuwah bareng karo wong-wong Kristen terurap. Piyé carané kita ndhukung wong-wong Kristen terurap saiki?

URIPÉ WONG KRISTEN

Tambah Trampil Nginjil—Nginjil marang Sapa Waé sing Ana ing Dhaérah Kita

Kita péngin nginjil marang sapa waé sing ana ing dhaérah kita. Piyé carané?

SINAU SAKA ALKITAB

Tetep Ana ing ”Lebaking [Lembahé] Gunung”

Apa sing digambarké karo ”lebaking [lembahé] gunung”? Piyé wong-wong isa mlayu lan tetep ana ing kono?

URIPÉ WONG KRISTEN

Persedhiyaan Anyar kanggo Pakumpulan Ibadah Tengah Pekan

Gunakna katrangan kanggo sinau lan média ing Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru édhisi pelajaran kanggo persiapan pakumpulan ibadah lan saya cedhak karo Yéhuwah.

SINAU SAKA ALKITAB

Apa Urip Bebojoané Panjenengan Nyenengké Yéhuwah?

Ing jamané Maléakhi, Yéhuwah ora nampa ibadahé wong-wong sing ora setya karo bojoné. Piyé wong-wong sing wis bebojoan isa tetep setya?

URIPÉ WONG KRISTEN

Apa Itu Cinta Sejati?

Yéhuwah péngin urip bebojoan kanggo saklawasé. Yéhuwah maringi pathokan sing isa mbantu kanggo milih bojo kanthi wicaksana lan njaga bèn isa tetep ayem tentrem.