Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 SINAU SAKA ALKITAB | YÉSAYA 1-5

”Ayo, Kita Padha Munggah ing Gunungé Sang Yéhuwah”

”Ayo, Kita Padha Munggah ing Gunungé Sang Yéhuwah”

2:2, 3

”Ing wekasané jaman”

Jaman kita saiki

”Gunung papan padalemané Sang Yéhuwah”

Ibadah sing sejati marang Yéhuwah diluhurké

”Sakèhing bangsa bakal gumrudug mrana”

Wong-wong sing ndhukung ibadah sejati nglumpuk dadi siji

”Ayo, kita padha munggah ing gunungé Sang Yéhuwah”

Umaté Yéhuwah ngundang wong liya mèlu gabung

”Supaya Panjenengané paring piwulang marang kita bab margi-marginé lan supaya kita padha lumaku ing kono”

Yéhuwah nuntun lan ngarahké kita liwat Alkitab

2:4

”Ora bakal nggladhi perang manèh”

Yésaya nggambarké senjata-senjata perang didadèkké piranti kanggo tani, kuwi nduduhké nèk umaté Yéhuwah ngupaya rukun. Kaya apa piranti-piranti kuwi ing jamané Yésaya?

”Pedhang-pedhangé kadadèkaké kejèn”

1 Kejèn kuwi bagéan saka luku [bajak] sing dinggo ngolak-ngalik lemah. Biyasané digawé saka wesi.1Sa 13:20

”Tumbak-tumbaké kadadèkaké arit”

2 Arit kuwi péso sing digawé saka wesi bentuké mlungker lan ana cekelané. Biyasané dinggo ngethoki pangé wit anggur.Yé 18:5