Nginjil nganggo interkom ing Wina, Austria

URIP LAN NGINJILÉ WONG KRISTEN—JADWAL KAGIYATAN Agustus 2016

Carané Nawakké

Carané nawakké kulawarga seneng lan ayem tentrem, Kaya apa donya mbésuk, Rungokna Gusti Allah. Gawéa caramu nawakké.

SINAU SAKA ALKITAB

Tetep Ana ing Pangayomané Kang Mahaluhur

Apa pangayomané Yéhuwah kuwi? Piyé awaké dhéwé isa diayomi? (Jabur 91)

URIPÉ WONG KRISTEN

Tambah Trampil Nginjil—Mbantu sing Sinau Alkitab Bèn Isa Janji Ngabdi lan Dibaptis

Apa sebabé janji ngabdi lan dibaptis penting? Piyé carané mbantu sing sinau Alkitab bèn janji ngabdi lan dibaptis?

SINAU SAKA ALKITAB

Tetep Akrab Karo Yéhuwah Senajan Wis Tuwa

Ayat-ayat ing Jabur 92 kandha nèk wong bener isa tetep akrab karo Yéhuwah senajan wis tuwa.

SINAU SAKA ALKITAB

Yéhuwah Ngerti Nèk Awaké Dhéwé Lebu

Ing Jabur 103, Dawud nggunakké gambaran kanggo nerangké welas asihé Yéhuwah.

SINAU SAKA ALKITAB

”Ucapna Sokur marang Yéhuwah”

Ayat-ayat ing Jabur 106 isa mbantu bèn awaké dhéwé terus ngucap sokur marang Yéhuwah.

SINAU SAKA ALKITAB

”Apa Balesanku marang Yéhuwah?”

Piyé carané sing nulis buku Jabur nduduhké rasa sokur marang Yéhuwah? (Jabur 116)

URIPÉ WONG KRISTEN

Wulangna Alkitab

Terangna wulangan Alkitab sing utama marang wong liya nggunakké cara sing anyar.

URIPÉ WONG KRISTEN

Acara Kusus kanggo Nawakké Warta Penting Sasi September

Warta Penting bakal ngrembug bab panglipur saka Gusti Allah lan carané Gusti Allah nyedhiyakké panglipur.