Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 BAGÉAN 6

Pelayanané Yésus sing Pungkasan

”Rajamu teka marani kowé.”​—Matius 21:5

Pelayanané Yésus sing Pungkasan

ING BAGÉAN IKI

BAB 101

Maem ing Omahé Simon ing Bétani

Tumindaké Maria, seduluré Lazarus, nggawé wong-wong ora seneng. Nanging, Yésus mbéla dhèwèké.

BAB 102

Sang Raja Mlebu Yérusalèm kanthi Nunggang Keledai

Yésus nggenepi ramalan sing wis ana wiwit 500 taun.

BAB 103

Yésus Nggawé Resik Bait Manèh

Kétoké wong-wong sing dodolan ing Yérusalèm nindakké bisnis sing lumrah, mula apa sebabé Yésus nyebut wong-wong kuwi ”rampok”?

BAB 104

Apa Wong Yahudi Bakal Nduwé Iman marang Gusti Allah?

Apa bédané nduduhké iman marang Yésus karo mung nduwé iman?

BAB 105

Piwulang bab Iman saka Wit Ara

Yésus mulang para muridé bab iman lan nerangké sebabé Gusti Allah nolak bangsa Israèl.

BAB 106

Rong Umpama bab Kebon Anggur

Gatèkna tegesé umpama bab wong lanang sing njaluk anaké kanggo kerja ing kebon angguré lan wong lanang sing nyéwakké kebon angguré marang para petani sing jahat.

BAB 107

Raja Ngundang Wong-Wong ing Pésta Mantènan

Umpama sing diwulangké Yésus iki sakjané ramalan.

BAB 108

Yésus Ora Isa Dijebak

Yésus nggawé wong Farisi lan Saduki ora isa mbantah omongané.

BAB 109

Yésus Ngelokké Para Pemimpin Agama

Apa sebabé Yésus ora setuju karo wulangané para pemimpin agama?

BAB 110

Dina Pungkasané Yésus ing Bait

Yésus nggunakké conto randha miskin kanggo mulangké bab sing penting.

BAB 111

Para Rasul Takon bab Tandha Rawuhé Yésus

Ramalané Yésus wis digenepi ing abad kapisan. Apa kuwi uga bakal digenepi ing jaman saiki?

BAB 112

Umpama bab Sepuluh Prawan, Pentingé Terus Siap

Apa maksudé Yésus kuwi nèk separo saka para muridé bakal dadi wong sing bodho lan separoné bakal dadi wong sing wicaksana?

BAB 113

Umpama bab Talènta, Pentingé Terus Sregep

Umpama bab talènta nerangké apa maksudé Yésus wektu kandha, ”Sapa sing nduwé, bakal dikèki luwih akèh manèh malah nganti lubèr.”

BAB 114

Kristus Bakal Ngadili Wedhus Gèmbèl lan Wedhus Jawa

Liwat umpama bab wedhus gèmbèl lan wedhus jawa, Yésus nduduhké dhasar kanggo ngadili wong-wong.

BAB 115

Kedadéan-Kedadéan Sakdurungé Paskah sing Pungkasan

Para pemimpin agama setuju mbayar Yudas 30 dhuwit pérak kanggo ngianati Yésus. Kuwi nduduhké apa?

BAB 116

Yésus Ngwijiki Sikilé Para Rasulé

Para rasul kagèt wektu Yésus nindakké gawéané pembantu.

BAB 117

Perjamuan Dalu Gusti

Yésus netepké pèngetan sédané sing kudu dirayakké para pengikuté saben taun ing tanggal 14 Nisan.

BAB 118

Bebantahan bab Sapa sing Paling Penting

Para rasul wis langsung padha lali apa sing diwulangké Yésus ing wengi kuwi.

BAB 119

Yésus​—⁠Dalan, Sing Bener, Sing Marahi Urip

Yésus ngandhani wulangan sing bener bab carané supaya isa cedhak karo Gusti Allah.

BAB 120

Ngasilké Woh lan Dadi Sahabaté Yésus

Piyé carané para muridé Yésus isa ”ngasilké woh”?

BAB 121

”Kuwatna Atimu! Aku Wis Ngalahké Donya”

Piyé Yésus ngalahké donya padahal donya wis matèni dhèwèké?

BAB 122

Dongané Yésus ing Ruang Ndhuwur

Yésus nduduhké nèk dhèwèké nindakké bab sing luwih penting ketimbang nylametké manungsa.

BAB 123

Yésus Ndonga Wektu Sedhih Banget lan Susah Atiné

Apa sebabé Yésus ndonga, ”Singkirna cawan iki saka aku”? Apa Yésus wedi banjur ora gelem dadi Penebus?

BAB 124

Kristus Dikhianati lan Ditangkep

Yudas isa nemokké Yésus senajan wektu kuwi wis tengah wengi.

BAB 125

Yésus Digawa marang Hanas, Banjur marang Kayafas

Yésus diadili kanthi ora adil.

BAB 126

Pétrus Ora Ngakoni Yésus

Apa sebabé Pétrus, wong sing imané kuwat, isa ora ngakoni Yésus?

BAB 127

Diadili Sanhèdrin, Banjur Digawa marang Pilatus

Para pemimpin agama Yahudi nduduhké niat asliné.

BAB 128

Pilatus lan Hérodès Ora Nemokké Kesalahané Yésus

Apa sebabé Pilatus ngirim Yésus marang Hérodès kanggo diadili? Apa Pilatus ora nduwé wewenang kanggo ngadili Yésus?

BAB 129

Pilatus Kandha, ”Deloken Wong Iki!”

Pilatus nggumun karo sikapé Yésus sing tenang lan kendel senajan disiksa.

BAB 130

Yésus Dihukum Mati

Apa sebabé Yésus ngandhani wong-wong wadon bèn ora nangis kanggo Yésus nanging bèn nangis merga bangsané dhéwé?

BAB 131

Sang Raja Dipaku ing Cagak

Yésus mènèhi harapan marang rampok sing ana ing sisihé.

BAB 132

”Wong Iki Mesthi Putrané Gusti Allah”

Peteng sing ora biasané, gempa bumi, lan geber ing bait sing suwèk dadi loro kuwi mbuktèkké siji bab.

BAB 133

Yésus Dikubur

Apa sebabé Yésus kudu ndang dikubur sakdurungé srengéngé angslup?

BAB 134

Yésus Urip Manèh!

Sakwisé diuripké manèh, Yésus sepisanan nemoni para wong wadon ketimbang para rasulé.

BAB 135

Yésus Nemoni Akèh Wong Sakwisé Diuripké Manèh

Piyé Yésus ngyakinké para muridé nèk dhèwèké wis diuripké manèh?

BAB 136

Ing Pantai Laut Galiléa

Pétrus diélingké nganti ping telu bab carané Pétrus isa mbuktèkké katresnané marang Yésus.

BAB 137

Atusan Wong Ndelok Yésus Sakdurungé Péntakosta

Saksuwéné 40 dina, Yésus bola-bali nandheské bab apa sing bakal ditampa para muridé lan piyé kuwi kudu digunakké.

BAB 138

Kristus Ana ing Sisih Tengené Gusti Allah

Apa sing ditindakké Yésus ing swarga saksuwéné ngentèni wektu kanggo Yésus nyingkirké para mungsuhé?

BAB 139

Yésus Nggawé Bumi Dadi Firdaus

Ana akèh sing bakal ditindakké Yésus sakdurungé masrahké Kraton kuwi marang Gusti Allah, Bapaké.