Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 BAGÉAN 1

Apa Gusti Allah Perduli karo Manungsa?

Apa Gusti Allah Perduli karo Manungsa?

DONYA iki kebak masalah. Ana perang, musibah, penyakit, wong mlarat, wong korupsi, lan liyané sing marahi manungsa sengsara. Mbokmenawa panjenengan ya lagi kuwatir. Sapa sing isa nulungi panjenengan? Apa ana sing perduli karo panjenengan?

Tresnané Gusti Allah karo manungsa ngluwihi tresnané ibu karo bayiné

Awaké dhéwé isa percaya nèk Gusti Allah kuwi perduli. Gusti Allah ngendika, ”Apa wong wadon bisa lali marang bayiné, nganti ora tresna marang wohing wetengané? Sanadyan iku lali marang anaké, nanging Ingsun ora bakal kesupèn marang sira.” *

Kuwi isa nggawé awaké dhéwé ayem, ta? Tresnané Gusti Allah karo manungsa ngluwihi tresnané ibu karo bayiné. Hubungan ibu karo bayiné kuwi hubungan sing paling akrab sing dirasakké manungsa. Gusti Allah ora bakal ninggalké awaké dhéwé. Wis akèh bukti nèk Gusti Allah kuwi gelem nulungi awaké dhéwé. Piyé carané? Manungsa dikèki kesempatan bèn nduwé hubungan sing akrab karo Gusti Allah. Hubungan sing akrab kuwi disebut iman. Katrangan bab kuwi ana ing Kitab Suci.

Nèk nduwé iman, uripé awaké dhéwé bakal ayem tentrem. Kuwi isa mbantu awaké dhéwé bèn ora kakèhan masalah, lan isa ngrampungi masalah. Kuwi uga mbantu awaké dhéwé cedhak karo Gusti Allah lan isa ngrasakké katentreman ing pikiran lan ati, sarta mbantu awaké dhéwé bèn isa urip ing Pirdus ing bumi mbésuk.

Ning, iman kaya apa sing disebutké mau, lan piyé carané nguwatké iman sing kaya ngono kuwi?

^ par. 4 Wacanen Yésaya 49:15 ing Kitab Suci. Kuwi maksudé buku Yésaya bab 49 ayat 15.