Langsung mlebu

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

Apa sing Ndadèkaké Kulawarga Seneng lan Ayem Tentrem?

Apa sing Ndadèkaké Kulawarga Seneng lan Ayem Tentrem?

Apa kuwi . . .

  • katresnan?

  • dhuwit?

  • liyané?

 ALKITAB KANDHA

”Sing begja [rahayu, bagya] kuwi wong sing padha ngrungokaké sarta nggatèkaké pangandikané Allah.”Lukas 11:28, Kitab Suci mawi Basa Jawi Padintenan.

GUNANÉ KANGGO PANJENENGAN

Panjenengan bisa nemokaké katresnan sejati.Éfésus 5:28, 29.

Sajroné kulawarga padha ngajèni siji karo liyané.Éfésus 5:33.

Kulawarga bisa urip ayem tentrem.Markus 10:6-9.

 APA KITA BISA PERCAYA KANDHANÉ ALKITAB?

Bisa. Paling sithik ana rong alesan:

  • Gusti Allah kuwi sing gawé kulawarga. Alkitab kandha yèn Gusti Allah Yéhuwah sing gawé wong lanang lan wong wadon, banjur didadèkaké kulawarga. (Purwaning Dumadi 2:18-24) Dadi, kulawarga kuwi ana, merga Gusti Allah Yéhuwah sing gawé. Perkara iki penting banget.

    Coba bayangna: Upamané panjenengan ngrasakaké sega gorèng sing énak tenan, terus kepéngin masak dhéwé, sapa sing panjenengan takoni resèpé? Mesthiné, rak sing masak, ta?

    Dadi, yèn kepéngin ngerti carané bisa duwé kulawarga sing seneng lan ayem tentrem, mesthiné ya kudu takon karo Gusti Allah Yéhuwah, merga pancèn Yéhuwah sing gawé kulawarga saka jamané Adam lan Kawa.

  • Gusti Allah nggatèkaké panjenengan. Samesthiné, kabèh kulawarga nyuwun tuntunan saka Gusti Allah Yéhuwah. Kepriyé carané? Ya, maca Alkitab. Apa sebabé? ”Awit Panjenengané sing ngopèni kowé.” (1 Pétrus 5:6, 7) Gusti Allah Yéhuwah kepéngin mènèhi sing paling apik kanggo awaké dhéwé lan tuntunané mesthi cespleng.Wulang Bebasan 3:5, 6; Yésaya 48:17, 18.

 KANGGO DIPIKIR TENANAN

Kepriyé carané dadi bojo lan wong tuwa sing luwih apik?

Jawabané Alkitab ana ing ÉFÉSUS 5:1, 2 lan KOLOSE 3:18-21.