Langsung mlebu

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

Kaya Apa Donya Iki Mbésuk?

Kaya Apa Donya Iki Mbésuk?

Apa donya iki bakal . . .

  • tetep kaya ngéné waé?

  • tambah rusak?

  • dadi luwih apik?

 ALKITAB KANDHA

”Gusti Allah bakal ngusapi sakèhing luh saka ing mripating umaté. Pati wis bakal ora ana menèh. Kasusahan, tangis lan lelara uga bakal ora ana. Samubarang kang lawas wis ilang.”​—Wahyu 21:3, 4, Kitab Suci mawi Basa Jawi Padintenan.

GUNANÉ KANGGO PANJENENGAN

Kabèh duwé gawéan sing ngetokaké asil lan maremaké ati.​—Yésaya 65:21-23.

Ora ana menèh wong lara utawa sengsara.​—Yésaya 25:8; 33:⁠24.

Urip seneng lan tentrem salawasé bebarengan karo kulawarga lan kanca-kanca.​—Jabur 37:11, 29.

 APA KITA BISA PERCAYA KANDHANÉ ALKITAB?

Bisa. Paling sithik ana rong alesan:

  • Gusti Allah bisa mujudaké janji kuwi. Gusti Allah Yéhuwah kuwi Mahakwasa. Tegesé, kwasané tanpa wates. (Wahyu 15:3) Mulané, Gusti Allah Yéhuwah bener-bener bisa ndandani donya iki dadi luwih apik. Alkitab kandha, ”Tumrapé Gusti Allah, ora ana barang sing mokal.”​—Matius 19:26.

  • Gusti Allah pancèn kepéngin mujudaké janji kuwi. Contoné, Yéhuwah kepéngin banget nangèkaké wong-wong sing wis mati.​—Ayub 14:14, 15.

    Alkitab crita yèn Yésus nambani wong lara. Apa sebabé? Merga Yésus pancèn kepéngin. (Markus 1:40, 41) Persis kaya Gusti Allah Yéhuwah, Yésus kepéngin banget nulungi sapa waé sing butuh pitulungan.​—⁠Yokanan 5:19.

    Mulané, awaké dhéwé bisa yakin yèn Gusti Allah Yéhuwah lan Yésus kepéngin supaya mbésuk awaké dhéwé bisa urip seneng lan tentrem salawasé.​—Masmur 72:12-14; 145:16; 2 Pétrus 3:9.

 KANGGO DIPIKIR TENANAN

Kepriyé carané Gusti Allah ndandani donya iki?

Jawabané Alkitab ana ing MATIUS 6:9, 10 lan DHANIÈL 2:44.