Langsung mlebu

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

Alkitab Kuwi Apa, ta?

Alkitab Kuwi Apa, ta?

Apa isiné . . .

  • mung kanggo wong Kristen?

  • wis ora asli menèh?

  • surat saka Gusti Allah?

 ALKITAB KANDHA

Kabèh isining Kitab Suci kuwi diwangsitaké déning Gusti Allah.”—2 Timotius 3:16, Kitab Suci mawi Basa Jawi Padintenan.

GUNANÉ KANGGO PANJENENGAN

Éntuk jawaban sing nglegani ati kanggo kabèh perkara sing gawé bingungé wong urip.Wulang Bebasan 2:1-5.

Éntuk tuntunan sing bisa diandelaké kanggo urip saben dina.Jabur 119:105.

Duwé pangarep-arep sing mesthi kanggo mbésuk.Rum 15:4.

 APA KITA BISA PERCAYA KANDHANÉ ALKITAB?

Bisa. Paling sithik ana telung alesan:

  • Kabèh isiné selaras nganti gawé gumun. Alkitab ditulis sajroné wektu luwih saka 1.600 taun déning wong 40. Akèh sing padha ora kenal. Nanging, kabèh tulisané bisa selaras kaya ditulis wong siji, tur bakuné pikiran ya mung siji.

  • Sejarahé jujur. Para ahli sejarah kerep nutup-nutupi bab sing èlèk saka bangsané dhéwé. Walikané, sing nulis Alkitab blak-blakan yèn nyritakaké salahé dhéwé lan salahé bangsané.2 Babad 36:15, 16; Jabur 51:3-6.

  • Ramalané mesthi kelakon. Kira-kira 200 taun sadurungé, Alkitab ngramal yèn kutha Babil kuna bakal dikalahaké. Malah, Alkitab ya wis nyebutaké kepriyé carané kutha kuwi dikalahaké lan sapa sing bakal ngalahaké.Yésaya 45:1-3.

Akèh ramalan liyané wis komplit kelakon. Iku rak bukti yèn Alkitab kuwi pancèn saka Gusti Allah, ta?2 Pétrus 1:21.

 KANGGO DIPIKIR TENANAN

Kepriyé carané Alkitab bisa gawé urip dadi luwih apik?

Jawabané Alkitab ana ing YÉSAYA 48:17, 18 lan 2 TIMOTIUS 3:16, 17.