Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

Pambuka

Pambuka

Gusti Allah kuwi Maha Asih. 1 Pétrus 5:6, 7

Gusti Allah kuwi sing nggawé lan ngopèni kabèh manungsa. Kaya bapak sing kebak pangertèn lan welas asih, Gusti Allah nuntun manungsa supaya bisa urip nggenah lan kepénak.

Gusti Allah maringi pangertèn sing bener, sing saiki bisa gawé urip tentrem lan mbésuk bisa urip salawasé.

Yèn ngrungokaké Gusti Allah, panjenengan bakal dituntun, diayomi, lan ditulungi yèn pas ngadhepi ruwedé urip.

Nanging, ora mung kuwi—panjenengan bakal urip salawasé.

 Alkitab kandha, ’Rungokna . . . nyedhaka Aku, sarta kowé bakal urip.’ Yésaya 55:3