Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 BAGÉAN 13

Kepriyé Carané Nyenengaké Gusti Allah?

Kepriyé Carané Nyenengaké Gusti Allah?

Aja tumindak duraka. 1 Korinta 6:9, 10

Yèn tresna karo Gusti Allah, panjenengan mesthi tumindak kaya kersané Gusti Allah Yéhuwah.

Gusti Allah Yéhuwah ora seneng yèn panjenengan nyolong-jupuk, mendem, lan nganggo narkoba.

Gusti Allah gething yèn ana wong matèni wong liya, wong ngguguraké kandhungan, lan wong lanang sing turu karo wong lanang utawa wong wadon karo wong wadon kaya wong turu karo bojoné. Gusti Allah uga sengit karo wong sing srakah lan seneng padu.

Ora éntuk nyembah saliyané Gusti Allah Yéhuwah lan sesambungan karo malaékat sing jahat, kayata: merdhukun, golèk penglarisan, nyembah reca, lan liya-liyané.

Ing bumi Pirdus mbésuk, ora ana manèh wong sing tumindak jahat.

 Tindakna kabèh kersané Gusti Allah. Matéus 7:12

Supaya Gusti Allah seneng, panjenengan kudu niru Gusti Allah.

Dadia wong sing apik atiné, loma, lan tresna karo wong liya.

Dadia wong sing jujur.

Dadia wong sing welas asih lan seneng ngapura.

Panjenengan saiki wis ngerti bab Gusti Allah Yéhuwah lan kersané. Critakna kuwi karo wong liya.