Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 BAGÉAN 12

Kepriyé Carané Supaya Kulawarga Bisa Urip Ayem Tentrem?

Kepriyé Carané Supaya Kulawarga Bisa Urip Ayem Tentrem?

Kulawarga urip ayem tentrem yèn kabèh nduwé rasa asih. Éfesus 5:33

Gusti Allah netepaké yèn wong lanang siji éntuk urip bebrayan mung karo wong wadon siji.

Wong lanang kudu tresna, gemati, lan pangertèn karo bojoné.

Wong wadon kudu ngurus kulawarga bebarengan karo bojoné.

Bocah-bocah kudu manut karo wong tuwané.

 Dadi wong kuwi kudu apik atiné lan setya, ora kejem utawa slingkuh. Kolosé 3:5, 8-10

Alkitab kandha yèn wong lanang kudu tresna karo bojoné kaya karo awaké dhéwé, lan wong wadon kudu ngajèni bojoné.

Ora éntuk nduwé bojo luwih saka siji, utawa nyenengi wong liya sing dudu bojoné.

Alkitab ngajari carané kulawarga bisa urip ayem tentrem.