Carané Bèn Trampil Maca lan Mulang

Buku iki isa mbantu njenengan luwih trampil maca lan mulang.

Surat saka Pengurus Pusat

Awaké dhéwé mulangké berita sing penting banget.

PELAJARAN 1

Kata Pengantar sing Cocog

Ana saran-saran sing isa ditrapké bèn awaké dhéwé isa nggunakké kata pengantar sing cocog.

PELAJARAN 2

Wajar

Kudu wajar lan tulus wektu ngomong bèn luwih gampang dingertèni wong liya.

PELAJARAN 3

Nggunakké Pitakonan

Gunakna pitakonan sing cocog bèn wong penasaran karo topik sing dirembug lan ngerti gagasan utamané.

PELAJARAN 4

Nggunakké Ayat Alkitab

Kudu ana kata pengantar sakdurungé macakké ayat.

PELAJARAN 5

Maca nganggo Cara sing Bener

Maca nganggo cara sing bener kuwi penting kanggo mulang soal Yéhuwah.

PELAJARAN 6

Nerangké Ayat Alkitab

Terangna hubungané ayat Alkitab sing diwaca karo topik sing dirembug.

PELAJARAN 7

Bener lan Isa Dipercaya

Gunakna katrangan sing isa dipercaya bèn wong sing ngrungokké nduwé pemahaman sing bener.

PELAJARAN 8

Perumpamaan sing Cocog

Gunakna perumpamaan sing sederhana lan cocog karo topik sing dirembug.

PELAJARAN 9

Nggunakké Gambar lan Video

Gunakna gambar lan video bèn sing dirembug dadi luwih jelas lan gampang diéling-éling.

PELAJARAN 10

Nada Swara

Gunakna kecepatan, nada, lan volume swara sing cocog kanggo mbantu sing ngrungokké bèn ngetrapké bahan sing disampèkké.

PELAJARAN 11

Semangat

Perasaané awaké dhéwé isa kétok saka semangaté awaké dhewé. Nèk awaké dhéwé semangat, wong liya dadi péngin ngrungokké.

PELAJARAN 12

Ramah lan Perduli

Wektu ngomong, kudu ramah lan perduli karo sing ngrungokké.

PELAJARAN 13

Nduduhké Carané Ngetrapké

Terangna manfaat lan carané ngetrapké topik sing dirembug.

PELAJARAN 14

Gagasan Utama Diterangké

Sing ngrungokké dibantu bèn nggatèkké ceramah lan ngerti hubungané gagasan utama karo tujuan lan topiké ceramah.

PELAJARAN 15

Kudu Yakin

Duduhna nèk awaké dhéwé yakin karo sing diomongké lan yakin nèk kuwi ana manfaaté.

PELAJARAN 16

Omongan sing Nguwatké

Aja kakèhan ngrembug masalah, kudu terus nguwatké wong sing ngrungokké, lan gunakna Alkitab.

PELAJARAN 17

Gampang Dingertèni

Kudu jelas wektu nerangké gagasan utamané. Omongané awaké dhéwé kudu gampang dingertèni.

PELAJARAN 18

Ana Manfaaté

Awaké dhéwé kudu mbantu sing ngrungokké bèn isa mikirké topiké lan ngerti manfaaté topik kuwi.

PELAJARAN 19

Mbantu Bèn Gelem Ngetrapké

Awaké dhéwé kudu nyemangati sing ngrungokké bèn nresnani Yéhuwah lan ngetrapké Alkitab.

PELAJARAN 20

Bagéan Penutup sing Cocog

Ing bagéan penutup, awaké dhéwé isa nyemangati wong sing ngrungokké bèn gelem ngetrapké.

Sing Diupayakké

Sing diupayakké bèn saya trampil maca lan mulang.