Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 BAB 9

Kepriyé Carané Supaya Éntuk Paédah saka Pakumpulan Ibadah?

Kepriyé Carané Supaya Éntuk Paédah saka Pakumpulan Ibadah?

Kamboja

Ukraina

Yèn panjenengan lagi sinau Alkitab bareng Seksi-Seksi Yéhuwah, panjenengan biyasané sinau dhisik buku sing arep dirembug, ta? Luwih apik manèh yèn kuwi uga ditindakaké sadurungé teka ing pakumpulan ibadah. Paédahé luwih akèh yèn kuwi ajeg ditindakaké.

Golèka wektu lan panggonan kanggo sinau. Pilihen wektu sing paling cocog pas panjenengan bisa nggatèkaké tenanan. Bisa waé ésuk sadurungé nyambut gawé, utawa bengi pas bocah-bocah wis turu. Senajan ora bisa sinau suwé, panjenengan bisa nemtokaké pira suwéné bisa sinau. Supaya ora keganggu, golèka panggonan sing sepi lan patènana radhio, TV, lan HP. Ndonga sadurungé sinau mbantu panjenengan ora mikiraké gawéan liyané lan bisa nggatèkaké tenanan.Filipi 4:6, 7.

Garisana jawabané supaya bisa urun rembug. Wacanen judhulé bahan lan pikiren apa kaitané judhul-judhul cilik karo bab sing dirembug. Delengen gambar-gambaré lan pitakonan sing dadi ringkesané bahan. Cara kuwi mbantu panjenengan ngerti bab sing arep dirembug. Sawisé kuwi, wacanen saben paragraf lan golèkana jawaban saka pitakonané paragraf mau. Bukaken lan wacanen ayat-ayat sing ditulis, lan pikiren apa kaitané karo bab sing dirembug. (Para Rasul 17:11) Sawisé ngerti jawabané, garisana tembung-tembung sing penting supaya panjenengan éling jawabané. Yèn kepéngin urun rembug, panjenengan bisa ngacung. Jawabané cekak waé lan bisa milih tembung dhéwé, ora kudu maca saka bahané.

Yèn terus teka ing pakumpulan ibadah saben minggu, kawruh panjenengan bab Alkitab bakal tambah akèh.Matéus 13:51, 52.

  • Apa sing perlu ajeg ditindakaké supaya éntuk paédah saka pakumpulan ibadah?

  • Kepriyé carané supaya bisa mèlu urun rembug ing pakumpulan ibadah?