Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Seksi-Seksi Yéhuwah

Pilih basa Jawa

 BAB 8

Kena Apa Tumindak Jahat lan Kasusahan Isih Ana Nganti Saiki?

Kena Apa Tumindak Jahat lan Kasusahan Isih Ana Nganti Saiki?

1. Kepriyé tumindak jahat bisa ana ing donya?

Manungsa éntuk mréntah suwé kanggo mbuktèkaké yèn manungsa ora bisa ngrampungi masalahé

Tumindak jahat mulai ana ing donya wektu Iblis ngomong goroh sing sepisanan. Wektu digawé, Iblis kuwi malaékat sing sampurna lan apik sipaté. Nanging, dhèwèké ora terus tumindak sing bener. (Yohanes [Yokanan] 8:44) Iblis kepéngin disembah kaya Gusti Allah. Kuwi klèru merga sing kuduné disembah iku mung Gusti Allah. Mula, Iblis ngapusi Kawa supaya manut karo dhèwèké. Adam mèlu ora manut. Merga tumindaké Adam kuwi, ing donya dadi ana kasusahan lan pati.Wacanen Purwaning Dumadi 3:1-6, 19.

Wektu Iblis ngajak Kawa supaya ora manut karo Gusti Allah, sing liya-liyané uga mèlu brontak. Akèh manungsa sing mèlu tumindaké Iblis lan ora gelem yèn Gusti Allah sing nguwasani jagad. Mulané, Iblis dadi ’penggedhéné jagad iki’.Wacanen Yohanes 14:30; 1 Yohanes 5:19.

2. Apa sing digawé Gusti Allah iku ana cacadé?

Sing digawé Gusti Allah iku mesthi sampurna. Manungsa lan para malaékat uga digawé sampurna, tegesé bisa manut kabèh préntahé Gusti Allah. (Andharaning Torèt [Pangandharing Torèt] 32:4, 5) Manungsa bébas milih arep tumindak sing becik utawa ala, kuwi kersané Gusti Allah. Mulané, awaké dhéwé bisa mbuktèkaké yèn awaké dhéwé tresna karo Gusti Allah saka pilihané awaké dhéwé.Wacanen Yakobus 1:13-15; 1 Yohanes 5:3.

3. Kena apa kasusahan terus ana nganti saiki?

Sing padha ora manut karo Yéhuwah ora langsung ditumpes. Yéhuwah tumindak ngono kanggo mbuktèkaké yèn pamréntahané manungsa ora bisa apik tanpa diréwangi Yéhuwah. (Juru Khotbah [Kohèlèt] 7:29; 8:9) Wis 6.000 taun manungsa gonta-ganti pamréntahan nanging tanpa asil. Nyatané, perang,  tumindak jahat, tumindak ora adil, lan penyakit tetep ana ing donya iki.Wacanen Yérémia 10:23; Rum 9:17.

Pamréntahané Gusti Allah bakal nentremaké uripé wong-wong sing gelem ngrungokaké pangandikané Gusti Allah. (Yésaya 48:17, 18) Ora suwé manèh, kabèh pamréntahané manungsa bakal disingkiraké karo Yéhuwah. Sing bakal urip ing donya ya mung wong-wong sing manut karo Gusti Allah.Yésaya 11:9; Wacanen Dhanièl 2:44.

4. Merga Gusti Allah sabar, awaké dhéwé bisa tumindak apa?

Iblis ngira yèn ora ana manungsa sing gelem nyembah Yéhuwah tanpa pamrih. Panjenengan ngerti yèn kuwi ora bener, ta? Panjenengan bisa mèlu mbuktèkaké yèn kuwi ora bener. Merga Yéhuwah sabar, kabèh manungsa bisa milih arep manut karo pamréntahané Gusti Allah utawa pamréntahané manungsa. Kuwi nyata saka tumindaké awaké dhéwé.Wacanen Ayub 1:8-12; Wulang Bebasan 27:11.

5. Apa buktiné yèn awaké dhéwé milih pamréntahané Yéhuwah?

Pilihané awaké dhéwé mbuktèkaké yèn awaké dhéwé gelem manut Allah apa ora

Kanggo mbuktèkaké yèn awaké dhéwé milih pamréntahané Yéhuwah, awaké dhéwé kudu nggolèki lan nindakaké ibadah sing cocog karo Alkitab. (Yohanes 4:23) Kaya Yésus, awaké dhéwé ora mèlu-mèlu urusan politik lan perang ing donya iki. Kuwi mbuktèkaké yèn awaké dhéwé ora manut Iblis.Wacanen Yohanes 17:14.

Merga saka godhané Iblis, wong-wong saiki akèh sing tumindaké ora pantes lan ngrusak. Yèn awaké dhéwé ngedohi tumindak sing kaya ngono, bisa waé ana kanca lan kulawarga sing ora seneng. (1 Pétrus 4:3, 4) Iblis ngomong yèn kahanané susah, manungsa ora bakal manut karo Gusti Allah. Dadi, awaké dhéwé kudu milih. Apa aku arep kumpul karo wong-wong sing nresnani Gusti Allah? Apa aku bakal manut karo tuntunané Gusti Allah? Yèn jawabané iya, awaké dhéwé mbuktèkaké yèn Iblis kuwi goroh.Wacanen 1 Korinta 6:9, 10; 15:33.

Merga nresnani manungsa, Gusti Allah bakal nyingkiraké tumindak jahat lan kasusahan. Wong-wong sing percaya karo ngendikané Gusti Allah bisa urip salawasé ing bumi.Wacanen Yohanes 3:16.