Yohanes 3:1-36

  • Yésus lan Nikodémus (1-21)

    • Dilairké manèh (3-8)

    • Gusti Allah nresnani donya (16)

  • Kesaksiané Yohanes sing pungkasan bab Yésus (22-30)

  • Sing teka saka swarga (31-36)

3  Ana wong Farisi sing jenengé Nikodémus, pemimpiné wong Yahudi.  Dhèwèké marani Yésus ing wayah wengi lan kandha, ”Rabi, aku kabèh ngerti nèk panjenengan diutus Gusti Allah dadi guru, merga ora ana wong sing isa nggawé mukjijat* kaya panjenengan, kejaba Gusti Allah maringi kuwasa marang wong kuwi.”  Yésus njawab, ”Saktenané aku kandha marang kowé, nèk wong ora dilairké manèh,* dhèwèké ora isa ndelok Kratoné Allah.”  Nikodémus kandha, ”Piyé carané wong sing wis diwasa isa dilairké manèh? Dhèwèké ora isa mlebu ing rahimé ibuné lan dilairké manèh, ta?”  Yésus njawab, ”Saktenané aku kandha marang kowé, nèk wong kuwi ora dilairké saka banyu lan roh suci, dhèwèké ora isa mlebu ing Kratoné Allah.  Sing lair saka manungsa kuwi anaké manungsa, lan sing lair saka roh suci kuwi anaké Gusti Allah.  Aja nggumun merga aku ngandhani kowé: Kowé kabèh kudu dilairké manèh.  Lakuné angin kuwi menyang ngendi waé sakarepé, lan kowé krungu swarané, nanging kowé ora ngerti saka ngendi tekané lan menyang ngendi lungané. Semono uga karo saben wong sing dilairké saka roh suci.”  Nikodémus takon, ”Piyé carané kuwi isa kelakon?” 10  Yésus njawab, ”Kowé kan guruné wong Israèl, kok isa kowé ora ngerti? 11  Saktenané aku kandha marang kowé, aku kabèh ngomongké apa sing padha tak ngertèni, lan mènèhi kesaksian bab apa sing wis padha tak delok, nanging kowé ora nampa kesaksian saka aku kabèh. 12  Nèk kowé ora percaya wektu aku ngomong bab perkara-perkara ing bumi, piyé kowé isa percaya wektu aku ngomong bab perkara-perkara ing swarga? 13  Apa manèh, ora ana wong sing tau munggah menyang swarga kejaba dhèwèké sing mudhun saka swarga, yaiku Putrané manungsa. 14  Kaya Musa ngangkat ula ing cagak wektu ing padhang belantara, semono uga Putrané manungsa kudu diangkat, 15  supaya saben wong sing percaya marang dhèwèké isa éntuk urip saklawasé. 16  ”Gusti Allah tresna banget marang donya iki nganti maringké Putra siji-sijiné,* supaya saben wong sing nduduhké iman marang Putrané ora disirnakké nanging éntuk urip saklawasé. 17  Gusti Allah ngutus Putrané menyang donya dudu kanggo ngadili donya, nanging supaya donya dislametké liwat Putrané. 18  Sapa waé sing nduduhké iman marang dhèwèké ora bakal diadili. Sapa waé sing ora nduduhké iman wis diadili, merga wong kuwi ora nduduhké iman marang jenengé Putra siji-sijiné Gusti Allah. 19  Wong-wong kuwi diadili merga alesan iki: pepadhang kuwi wis teka ing donya, nanging wong-wong luwih nresnani pepeteng ketimbang pepadhang, merga wong-wong kuwi tumindak jahat. 20  Saben wong sing nindakké perkara-perkara sing ala gething karo pepadhang, lan dhèwèké ora marani pepadhang supaya tumindaké ora konangan.* 21  Nanging saben wong sing nindakké apa sing bener marani pepadhang kuwi, supaya kétok nèk tumindaké cocog karo kersané Gusti Allah.” 22  Sakwisé kuwi, Yésus lan murid-muridé lunga menyang désa-désa ing Yudéa. Ing kono, Yésus manggon sawetara wektu bareng karo murid-muridé lan mbaptis wong-wong. 23  Yohanes uga mbaptis wong-wong ing Aenon cedhak Salim, merga ing kono ana akèh banyu, lan wong-wong padha terus-terusan teka lan dibaptis. 24  Wektu kuwi, Yohanes durung dipenjara. 25  Murid-muridé Yohanes bebantahan karo salah siji wong Yahudi bab piyé carané dadi resik ing ngarsané Gusti Allah. 26  Sakwisé kuwi, murid-murid kuwi marani Yohanes lan kandha, ”Rabi, deloken wong sing ndhisik bareng karo panjenengan ing sebrangé Kali Yordan. Panjenengan uga mènèhi kesaksian bab dhèwèké. Wong kuwi saiki mbaptis wong, lan kabèh wong padha marani dhèwèké.” 27  Yohanes njawab, ”Wong ora isa nampa apa-apa kejaba Gusti Allah maringké kuwi marang dhèwèké. 28  Kowé dhéwé seksiné wektu aku kandha, ’Aku dudu Kristus, nanging aku diutus ndhisiki dhèwèké.’ 29  Mantèn wadon kuwi duwèké mantèn lanang. Nanging kancané mantèn lanang seneng banget wektu ngadeg ing cedhaké mantèn lanang lan ngrungokké swarané. Semono uga, rasa bungahku wis lengkap. 30  Apa sing dhèwèké tindakké bakal saya akèh, nanging apa sing tak tindakké bakal saya sithik.” 31  Sing teka saka ndhuwur kuwi ngungkuli liya-liyané. Sing teka saka bumi kuwi asalé saka bumi lan ngomongké perkara-perkara sing ana ing bumi. Sing teka saka swarga kuwi ngungkuli liya-liyané. 32  Dhèwèké mènèhi kesaksian bab apa sing wis didelok lan dirungokké, nanging ora ana wong siji-sijia sing nampa kesaksiané. 33  Sapa waé sing nampa kesaksiané kuwi neguhké* nèk Gusti Allah bener. 34  Sing diutus Gusti Allah ngandhakké pangandikané Gusti Allah, merga Gusti Allah maringké roh suciné kanthi lubèr.* 35  Bapak nresnani Putra lan wis masrahké sakabèhé ing tangané. 36  Wong sing nduduhké iman marang Putra bakal nampa urip saklawasé. Wong sing ora manut marang Putra ora bakal nampa urip, nanging wong kuwi bakal terus ngrasakké murkané Gusti Allah.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”tandha”.
Utawa mungkin ”dilairké saka ndhuwur”.
Utawa ”siji-sijiné Putra sing digawé langsung karo Gusti Allah dhéwé”.
Utawa ”ora kebukak”.
Lit.: ”ndèlèhké meterainé”.
Utawa ”tanpa ditaker”.