Yakobus 4:1-17

  • Aja kekancan karo donya (1-12)

    • Lawanen Iblis (7)

    • Nyedhaka marang Gusti Allah (8)

  • Pangéling-éling bab sipat sombong (13-17)

    • ”Nèk Yéhuwah ngersakké” (15)

4  Apa sing nggawé kowé kabèh dadi padha padu lan udur-uduran? Kuwi kan pepénginané badanmu sing dosa,* sing perang kanggo ngendhalèni badanmu, ta?  Kuwi sebabé kowé kabèh péngin nanging ora isa nduwèni. Kowé uga sengit lan péngin nduwèni duwèké wong liya, nanging kowé padha gagal kanggo éntuk kuwi. Kowé kabèh terus padha padu lan perang. Kowé ora padha nduwèni merga ora padha njaluk.  Wektu kowé kabèh padha njaluk kuwi, kowé ora bakal nampa kuwi merga niatmu èlèk, yaiku kanggo nguja pepénginané badanmu sing dosa.*  Hé kowé wong-wong sing laku jina,* apa kowé padha ora ngerti nèk kekancan karo donya tegesé mungsuhan karo Gusti Allah? Dadi, sapa waé sing péngin dadi kancané donya sakjané ndadèkké dhèwèké dhéwé mungsuhé Gusti Allah.  Ana ayat sing kandha, ”Merga nduwé rasa mèri, kita dadi terus nduwé pepénginan marang bab-bab liya.” Apa kok pikir ora ana alesané ayat kuwi ditulis?  Nanging, welas asih sing nggumunké* sing Panjenengané paringké kuwi luwih gedhé ketimbang rasa mèri kuwi. Kuwi sebabé ana ayat sing kandha, ”Gusti Allah nentang wong sing sombong, nanging nduduhké welas asih sing nggumunké marang wong sing andhap asor.”  Mula tundhuka marang Gusti Allah. Nanging lawanen Iblis, lan dhèwèké bakal mlayu saka kowé.  Nyedhaka marang Gusti Allah, lan Panjenengané bakal nyedhak marang kowé. Kowé wong-wong sing dosa, resikana awakmu saka tumindak jahat, lan kowé wong-wong sing ragu-ragu, gawénen murni atimu.  Padha nelangsaa, lan nangisa. Geguyumu dadèkna tangisan, lan kabungahanmu dadèkna kasusahan. 10  Asorna awakmu ing ngarsané Yéhuwah, lan Panjenengané bakal ngunggulké kowé. 11  Sedulur sedulur, aja padha ngèlèk-èlèk siji lan sijiné manèh. Sapa waé sing ngèlèk-èlèk lan ngadili seduluré, kuwi padha waé ngèlèk-èlèk lan ngadili hukum. Nèk kowé ngadili hukum, kowé dudu wong sing nindakké hukum, nanging dadi hakimé. 12  Mung ana siji Hakim lan Sing Maringi Hukum, yaiku Gusti Allah sing isa nylametké lan nyirnakké. Nanging kowé, sapa kowé kok nganti ngadili pepadhamu?* 13  Padha rungokna. Ing antaramu ana sing kandha, ”Dina iki utawa sésuk, aku kabèh bakal lunga menyang kutha kuwi lan manggon ing kana setaun suwéné kanggo dagang lan nggolèk bathi,” 14  padahal kowé ora ngerti kaya apa uripmu sésuk. Kowé kuwi kaya kabut sing mung njedhul sedhéla banjur ilang. 15  Kuduné kowé kandha, ”Nèk Yéhuwah ngersakké, aku bakal urip lan nindakké iki utawa kuwi.” 16  Nanging saiki kowé malah bangga lan nyombongké awakmu dhéwé. Nyombongké dhiri kaya ngono kuwi tumindak sing jahat. 17  Mula, nèk ana wong sing ngerti carané nindakké sing bener nanging ora nindakké kuwi, dhèwèké dadi dosa.

Katrangan Tambahan

Utawa ”pepénginan daging”.
Utawa ”pepénginan daging”.
Utawa ”wong-wong sing ora setya”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”wong liya”.