Wahyu 7:1-17

  • Malaékat papat nahan angin sing nyirnakké (1-3)

  • Wong-wong sing cacahé 144.000 nampa meterai (4-8)

  • Kumpulan gedhé nganggo jubah putih (9-17)

7  Sakwisé kuwi, aku ndelok malaékat papat ngadeg ing patang pojoké bumi. Para malaékat kuwi nahan patang angin bumi, supaya ora ana angin ing bumi, ing laut, utawa ing wit-witan apa waé.  Banjur aku ndelok malaékat liyané munggah saka sisih wétan.* Malaékat kuwi nggawa meterai saka Gusti Allah sing urip. Lan dhèwèké ngomong nganggo swara seru marang para malaékat sing diparingi kuwasa kanggo ngrusak bumi lan laut kuwi,  kandhané, ”Aja ngrusak bumi, laut, utawa wit-witan nganti aku kabèh rampung mènèhi meterai ing bathuké budhak-budhaké Gusti Allah kita.”  Aku krungu nèk wong-wong sing nampa meterai kuwi cacahé 144.000. Wong-wong kuwi asalé saka saben suku Israèl.  Saka suku Yéhuda ana 12.000 sing diwènèhi meterai,saka suku Rubèn 12.000,saka suku Gad 12.000,  saka suku Asyèr 12.000,saka suku Naftali 12.000,saka suku Manasyé 12.000,  saka suku Siméon 12.000,saka suku Lèwi 12.000,saka suku Isakhar 12.000,  saka suku Zébulon 12.000,saka suku Yusuf 12.000,saka suku Bényamin ana 12.000 sing diwènèhi meterai.  Sakwisé kuwi, aku ndelok ana kumpulan gedhé wong akèh sing cacahé ora isa diétung. Wong-wong kuwi asalé saka kabèh bangsa, suku, golongan, lan basa.* Wong-wong kuwi nganggo jubah putih lan ngadeg ing ngarepé tahta lan ing ngarepé Cempé kuwi, karo nggawa godhong palem. 10  Wong-wong kuwi terus mbengok nganggo swara seru, ”Aku kabèh nampa keslametan saka Gusti Allahku sing lungguh ing tahta, lan saka Sang Cempé.” 11  Kabèh malaékat ngadeg ing sak ubengé tahta lan para pinituwa, lan ing sak ubengé kerub papat kuwi, banjur padha sujud ing ngarep tahta kuwi lan padha nyembah Gusti Allah, 12  karo kandha, ”Amin! Muga-muga pujian, kamulyan, kaurmatan, lan ucapan sokur diwènèhké kanggo saklawas-lawasé marang Gusti Allah kita sing wicaksana, sing kuwasa, lan sing nduwé kekuwatan. Amin.” 13  Banjur, salah siji pinituwa kuwi takon marang aku, ”Sapa wong-wong sing nganggo jubah putih kuwi? Saka ngendi asalé wong-wong kuwi?” 14  Aku langsung njawab, ”Gustiku, panjenengan sing ngerti jawabané.” Banjur dhèwèké kandha, ”Kuwi wong-wong sing slamet ngliwati sengsara gedhé. Wong-wong kuwi wis ngumbah lan nggawé putih jubahé nganggo getihé Sang Cempé. 15  Kuwi sebabé, wong-wong kuwi ana ing ngarep tahtané Gusti Allah. Wong-wong kuwi nindakké tugas suci marang Panjenengané awan lan bengi ing baité Panjenengané. Lan Pribadi sing lungguh ing tahta kuwi bakal nglindhungi* wong-wong kuwi. 16  Wong-wong kuwi ora bakal luwé utawa ngelak manèh. Wong-wong kuwi ora bakal kelaran merga kepanasen utawa kena panasé srengéngé sing ngenthang-ngenthang, 17  merga Sang Cempé sing ana ing tengah-tengahé tahta bakal ngengon wong-wong kuwi lan nuntun wong-wong kuwi menyang sumber banyu kauripan. Lan Gusti Allah bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”saka arah mlethèké srengéngé”.
Lit.: ”ilat”.
Utawa ”bakal ngegarké kémahé kanggo ngayomi”.