Wahyu 4:1-11

  • Wahyu bab Yéhuwah ing swarga (1-11)

    • Yéhuwah lungguh ing tahtané (2)

    • Ana 24 pinituwa ing tahtané (4)

    • Kerub papat (6)

4  Sakwisé kuwi, aku weruh ana lawang sing kebukak ing swarga. Swara kapisan sing tak rungokké, ngomong marang aku kaya swarané trompèt, kandhané, ”Ayo munggah mréné. Aku bakal nduduhké apa sing mesthi bakal kelakon.”  Sakwisé kuwi, roh suciné Gusti Allah langsung nguwasani aku, lan aku weruh ana sawijiné tahta ing swarga, lan ana sing lungguh ing tahta kuwi.  Pribadi sing lungguh ing tahta kuwi sumunar kaya watu jasper* lan watu sardis.* Ing sak ubengé tahta kuwi ana pelangi sing kétok kaya zamrud.*  Ana 24 tahta sing ngubengi tahta kuwi, lan aku weruh 24 pinituwa lungguh ing tahta-tahta kuwi. Para pinituwa kuwi nganggo klambi putih lan mahkota emas.  Saka tahta kuwi metu kilat, swara, lan gludhug. Ing ngarepé tahta kuwi ana pitung lampu sing wujudé geni sing murub, lan iki nglambangké pitung roh suciné Gusti Allah.  Ing ngarepé tahta kuwi, ana sing kétoké kaya laut sing kaya kaca utawa kaya kristal. Tahta kuwi ana ing tengah-tengahé, lan ing sak ubengé ana kerub* papat. Bagéan ngarep lan bagéan mburi badané kerub kuwi kebak mripat.  Kerub sing kapisan kétok kaya singa, sing kapindho kétok kaya sapi lanang, sing katelu wajahé kaya manungsa, lan sing kapapat kétok kaya manuk elang sing lagi mabur.  Saben kerub sing cacahé papat mau, nduwé swiwi enem, lan kabèh swiwiné kebak mripat. Awan lan bengi, kerub-kerub kuwi terus-terusan kandha, ”Suci, suci, suci Gusti Allah Yéhuwah, Sing Mahakuwasa, sing mbiyèn ana, sing terus ana, lan sing bakal rawuh.”  Kerub-kerub kuwi mènèhké kamulyan, kaurmatan, lan ucapan sokur marang Pribadi sing lungguh ing tahta kuwi, sing urip langgeng saklawas-lawasé. Saben para kerub kuwi nindakké kuwi, 10  para pinituwa sing cacahé 24 mau padha sujud nyembah Pribadi sing lungguh ing tahta kuwi, sing urip langgeng saklawas-lawasé. Para pinituwa kuwi uga nguncalké mahkotané ing ngarepé tahta kuwi lan kandha, 11  ”Yéhuwah, Gusti Allahku sing kebak kuwasa, Panjenengan pantes dimulyakké lan dihormati, merga Panjenengan wis nyiptakké sakabèhé, lan kabèh kuwi ana lan diciptakké miturut kersané Panjenengan.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”yaspis”.
Utawa ”permata sing warnané abang”.
Utawa ”permata sing warnané ijo”.
Utawa ”makhluk urip”.