Wahyu 21:1-27

  • Langit anyar lan bumi anyar (1-8)

    • Pati ora bakal ana manèh (4)

    • Kabèh dadi anyar (5)

  • Yérusalèm Anyar digambarké (9-27)

21  Banjur aku ndelok langit anyar lan bumi anyar. Langit sing lawas lan bumi sing lawas wis ora ana, lan laut uga wis ora ana.  Aku uga ndelok Yérusalèm Anyar, kutha suci sing mudhun saka swarga, yaiku saka Gusti Allah. Kutha iki kaya mantèn wadon sing didandani kanggo nemoni bojoné.  Aku krungu swara seru saka tahta kuwi sing kandha, ”Kémahé Gusti Allah ana ing antarané manungsa. Panjenengané bakal manggon bareng karo wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umaté. Gusti Allah bakal ana bareng karo wong-wong kuwi.  Panjenengané bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi. Lan pati ora bakal ana manèh. Kasusahan, tangisan, lan rasa lara uga ora bakal ana manèh. Perkara-perkara sing mbiyèn kelakon wis ora ana manèh.”  Pribadi sing lungguh ing tahta kuwi ngendika, ”Deloken! Aku nggawé kabèh dadi anyar.” Panjenengané uga ngendika, ”Tulisen bab iki, merga tembung-tembung iki bener lan isa dipercaya.”*  Lan Panjenengané ngendika marang aku, ”Kabèh kuwi wis kelakon! Aku iki Alfa lan Oméga,* sing wiwitan lan sing pungkasan. Aku bakal maringi banyu saka sumber banyu kauripan marang sapa waé sing ngelak, tanpa mbayar.  Wong sing menang bakal nampa* kuwi kabèh. Aku bakal dadi Gusti Allahé, lan dhèwèké bakal dadi anak-Ku.  Nanging wong sing jirih, sing ora nduwé iman, sing najis lan njijiki, sing seneng matèni, sing nindakké hubungan sèks sing ora sah,* sing nindakké spiritisme,* sing nyembah brahala, lan kabèh wong sing seneng ngapusi bakal diuncalké ing danau geni lan belérang sing mulad-mulad. Iki tegesé pati sing kapindho.”  Salah siji saka malaékat pitu sing nggawa pitung mangkok sing isiné kebak karo pitung bencana sing pungkasan banjur mara. Dhèwèké kandha marang aku, ”Ayo, tak duduhi mantèn wadon, calon bojoné Sang Cempé.” 10  Mula nganggo kuwasané roh suci, malaékat kuwi nggawa aku menyang gunung sing gedhé lan dhuwur. Dhèwèké nduduhké marang aku Yérusalèm, kutha suci sing mudhun saka swarga, yaiku saka Gusti Allah. 11  Kamulyané kutha kuwi kaya kamulyané Gusti Allah. Kutha kuwi mengkilap kaya watu sing aji banget, kaya watu jasper* sing sumunar kaya kristal bening. 12  Témboké kutha kuwi gedhé lan dhuwur. Kutha kuwi nduwé 12 gerbang, lan saben gerbangé dijaga malaékat siji. Ing saben gerbang katulis jeneng salah siji suku saka 12 suku Israèl. 13  Ana telung gerbang ing sisih wétan, telung gerbang ing sisih lor, telung gerbang ing sisih kidul, lan telung gerbang ing sisih kulon. 14  Témboké kutha kuwi nduwé 12 watu pondhasi, lan ing saben watu pondhasi katulis jenengé salah siji rasul saka 12 rasulé Sang Cempé. 15  Malaékat sing ngomong karo aku nyekel tongkat emas kanggo ngukur kutha kuwi, gerbang-gerbangé, lan témboké. 16  Kutha iki bentuké kothak, dawané lan ambané padha. Banjur dhèwèké ngukur kutha kuwi nganggo tongkat kuwi. Dawané, ambané, lan dhuwuré padha, yaiku 12.000 setadi.* 17  Dhèwèké uga ngukur témboké, yaiku 144 hasta.* Ukuran sing dienggo malaékat kuwi padha karo ukuran sing dienggo manungsa. 18  Témboké digawé saka watu jasper,* lan kutha kuwi digawé saka emas murni, kaya kaca bening. 19  Pondhasiné kutha kuwi dihias nganggo kabèh jenis watu sing aji: sing kapisan saka watu jasper,* sing kapindho saka watu safir, sing katelu saka watu kalsedon, sing kapapat saka watu zamrud,* 20  sing kalima saka watu sardonik, sing kaenem saka watu sardis,* sing kapitu saka watu krisolit, sing kawolu saka watu beril, sing kasanga saka watu topas, sing kasepuluh saka watu krisopras, sing kasewelas saka watu lazuardi, sing karolas saka watu kecubung. 21  Sakliyané kuwi, 12 gerbangé kuwi 12 mutiara. Saben gerbangé digawé saka siji mutiara. Dalan utama ing kutha kuwi saka emas murni, kaya kaca bening. 22  Aku ora ndelok bait ing njeroné kutha kuwi, merga sing dadi baité kuwi Gusti Allah Yéhuwah sing Mahakuwasa lan Sang Cempé. 23  Kutha kuwi ora perlu dipadhangi srengéngé utawa bulan, merga wis dipadhangi karo kamulyané Gusti Allah, lan Sang Cempé kuwi dadi lampuné. 24  Cahyané kutha kuwi bakal madhangi dalan-dalan sing diliwati bangsa-bangsa, lan raja-raja ing bumi bakal nggawa kamulyané menyang kutha kuwi. 25  Gerbang-gerbangé ora bakal ditutup ing wayah awan, merga ora ana wengi ing kana. 26  Kamulyan lan kaurmatané bangsa-bangsa bakal digawa mlebu menyang kono. 27  Apa waé sing najis lan sapa waé sing seneng ngapusi lan sing nindakké perkara-perkara sing njijiki ora éntuk mlebu mrono. Sing éntuk mlebu mung sing jenengé katulis ing gulungan kauripan duwèké Sang Cempé.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”setya”.
Utawa ”A lan Z”. Alfa lan Oméga kuwi huruf kapisan lan pungkasan ing abjad Yunani.
Lit.: ”nampa warisan”.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”yaspis”.
Kira-kira 2.200 km. 1 setadi = 185 m.
Kira-kira 64 m.
Utawa ”yaspis”.
Utawa ”yaspis”.
Utawa ”permata sing warnané ijo”.
Utawa ”permata sing warnané abang”.