Wahyu 2:1-29

  • Naséhat kanggo jemaat Éfésus (1-7), Smirna (8-11), Pergamus (12-17), Tiatira (18-29)

2  ”Marang malaékaté jemaat ing Éfésus, nulisa ngéné: Iki omongané dhèwèké sing nyekel pitung bintang ing tangané tengen lan sing mlaku ing tengah-tengahé pitung wadhah lampu saka emas:  ’Aku ngerti apa sing kok tindakké, anggonmu kerja mempeng lan ketekunanmu. Kowé ora gelem nampa wong jahat. Kowé nguji wong-wong sing ngaku dadi rasul, padahal wong-wong kuwi dudu rasul, lan kowé ngerti nèk wong-wong kuwi tukang ngapusi.  Kowé uga ngalami akèh kasusahan merga jenengku, nanging kowé tekun lan ora nglokro.  Senajan ngono, ana sing ora tak senengi saka kowé, yaiku kowé wis ora nduduhké manèh katresnan sing kok duwèni ing wiwitan.  ”’Merga kuwi, élinga sepira jeroné anggonmu wis tiba. Mertobata lan tindakna apa sing mbiyèn kok tindakké. Nèk kowé ora mertobat, aku bakal teka marang kowé, lan aku bakal nyingkirké wadhah lampumu saka panggonané.  Nanging, kowé isih nduwé bab sing apik iki, yaiku kowé sengit karo tumindaké sèkte Nikolaus, sing uga tak sengiti.  Sapa sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat: Wong sing menang bakal tak ijinké mangan woh saka wit kauripan, sing ana ing firdausé Gusti Allah.’  ”Marang malaékaté jemaat ing Smirna, nulisa ngéné: Iki omongané dhèwèké, yaiku ’Sing Wiwitan lan Sing Pungkasan’, sing wis tau mati lan urip manèh:  ’Aku ngerti kowé ngalami sengsara lan miskin, nanging sakjané kowé sugih. Aku uga ngerti nèk kowé dirèmèhké karo wong-wong sing ngaku dadi wong Yahudi, padahal sakjané wong-wong kuwi dudu wong Yahudi. Wong-wong kuwi kelompok duwèké* Sétan. 10  Aja wedi karo kasangsaran sing bakal kok alami. Iblis bakal nglebokké ing penjara sapérangan wong saka antaramu, supaya kowé bener-bener diuji, lan kowé bakal ngalami kasangsaran sepuluh dina suwéné. Kowé kudu setya malah nganti mati, lan aku bakal mènèhi kowé mahkota kauripan. 11  Sapa sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat: Wong sing menang mesthi ora bakal ngalami pati sing kapindho.’ 12  ”Marang malaékaté jemaat ing Pergamus, nulisa ngéné: Iki omongané dhèwèké, sing nduwé pedhang dawa lan landhep kiwa-tengen: 13  ’Aku ngerti ing ngendi panggonanmu, yaiku ing panggonan tahtané Sétan. Nanging kowé setya marang aku.* Imanmu marang aku tetep teguh malah wektu Antipas, yaiku seksiku sing setya kuwi dipatèni ing ngarepmu, ing panggonané Sétan. 14  ”’Senajan ngono, ana bab-bab sing ora tak senengi saka kowé, yaiku kowé ngejarké para pengikuté ajaran Biléam ana ing antaramu. Biléam iki sing mbiyèn mulang Balak kanggo mblasukké bangsa Israèl supaya nindakké dosa, yaiku mangan daging sing dikurbanké marang brahala lan nindakké hubungan sèks sing ora sah.* 15  Ing antaramu uga ana para pengikuté ajaran sèkte Nikolaus. 16  Mula mertobata. Nèk ora mertobat, aku bakal ndang teka marang kowé, lan aku bakal perang nglawan wong-wong kuwi nganggo pedhang dawa sing metu saka tutukku. 17  ”’Sapa sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat: Wong sing menang bakal tak wènèhi manna sing disimpen, lan aku bakal mènèhi watu putih cilik marang dhèwèké. Ing watu kuwi katulis sawijiné jeneng anyar sing ora dingertèni sapa waé, kejaba wong sing nampa watu kuwi.’ 18  ”Marang malaékaté jemaat ing Tiatira, nulisa ngéné: Iki omongané Putrané Gusti Allah, sing mripaté kaya geni sing mulad-mulad lan sikilé kaya tembaga murni: 19  ’Aku ngerti tumindakmu, katresnanmu, imanmu, pelayananmu, lan ketekunanmu. Aku uga ngerti nèk tumindakmu sing kèri dhéwé iki luwih apik ketimbang sing wiwitan. 20  ”’Senajan ngono, ana sing ora tak senengi saka kowé, yaiku kowé ngejarké wong wadon sing kaya Izebèl, sing ngaku dadi nabiah. Dhèwèké nyasarké budhak-budhakku nganggo ajarané, mula budhak-budhakku nindakké hubungan sèks sing ora sah* lan mangan daging sing dikurbanké marang brahala. 21  Aku wis mènèhi wektu marang wong wadon kuwi kanggo mertobat, nanging dhèwèké ora gelem mertobat anggoné nindakké hubungan sèks sing ora sah.* 22  Aku bakal nggawé wong wadon kuwi lara parah. Nèk wong-wong sing laku jina karo dhèwèké ora mertobat saka tumindak sing diwulangké wong wadon kuwi, aku bakal nggawé wong-wong kuwi ngalami kasangsaran sing gedhé. 23  Lan aku bakal matèni anak-anaké nganggo penyakit sing nyebabké pati. Nganggo cara kuwi, kabèh jemaat bakal ngerti nèk aku iki pribadi sing mriksa pikirané manungsa sing paling jero* lan atiné. Aku bakal mbales kowé kabèh miturut tumindakmu dhéwé-dhéwé. 24  ”’Nanging, marang wong-wong Tiatira sing ora mèlu nindakké ajaran kuwi, sing babar blas ora ngerti bab apa sing disebut ”perkara-perkara sing jero saka Sétan”, aku kandha nèk aku ora péngin mènèhi luwih akèh beban marang kowé. 25  Nganti aku teka, terusa nindakké bab-bab apik sing wis kok tindakké. 26  Lan marang wong sing menang lan terus nindakké préntahku nganti pungkasan, aku bakal mènèhi wewenang kanggo mréntah bangsa-bangsa, 27  kaya wewenang sing tak tampa saka Bapakku. Lan wong kuwi bakal angon bangsa-bangsa nganggo tongkat wesi, mula bangsa-bangsa bakal dadi kaya grabah sing diremukké. 28  Aku uga bakal mènèhi bintang ésuk marang wong kuwi. 29  Sapa sing nduwé kuping, rungokna tenanan apa sing diomongké roh suci marang jemaat-jemaat.’

Katrangan Tambahan

Lit.: ”sinagogé”.
Lit.: ”kowé terus gondhèlan kenceng marang jenengku”.
Deloken Daftar Istilah.
Deloken Daftar Istilah.
Yunani: porneia. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”batiné manungsa sing paling jero”. Lit.: ”ginjal”.