Wahyu 19:1-21

  • Pujinen Yah merga pengadilané (1-10)

    • Mantènané Sang Cempé (7-9)

  • Sing nunggang jaran putih (11-16)

  • Pésta gedhé sing dianakké Gusti Allah (17, 18)

  • Kéwan buas dikalahké (19-21)

19  Banjur, aku krungu swara seru kaya swarané akèh malaékat ing swarga, sing kandha, ”Pujinen Yah!* Gusti Allah kita kuwi Juru Slamet. Panjenengané kuwi mulya lan nduwé kuwasa.  Pengadilané Panjenengané kuwi bener lan adil. Panjenengané wis ngukum pelacur gedhé, yaiku sing wis nggawé rusaké bumi kanthi cara nindakké hubungan sèks sing ora sah,* lan Panjenengané wis mbaleské getihé budhak-budhaké sing dipatèni pelacur kuwi.”  Bar kuwi, para malaékat kuwi langsung ngomong kanggo kaping pindhoné, ”Pujinen Yah!* Kebul saka geni sing ngobong pelacur kuwi bakal terus ana nganti saklawas-lawasé.”  Banjur 24 pinituwa lan kerub papat padha sujud lan nyembah Gusti Allah sing lungguh ing tahta, lan kandha, ”Amin! Pujinen Yah!”*  Uga, ana swara saka tahta kuwi sing kandha, ”Pujinen Gusti Allah kita, kowé kabèh budhak-budhaké sing wedi marang Panjenengané, embuh kuwi wong biasa utawa wong penting.”  Lan aku krungu swara kaya swarané akèh malaékat, kaya swara grojogan sing gedhé, lan kaya swara gludhug sing banter. Para malaékat kuwi kandha, ”Pujinen Yah,* merga Yéhuwah, Gusti Allah kita sing Mahakuwasa, wis mulai mréntah dadi raja!  Padha bungaha lan luhurna Panjenengané, merga wis tekan wektuné pésta mantènané Sang Cempé, lan calon bojoné wis siap.  Calon bojoné wis diijinké kanggo nganggo klambi saka kain linen sing alus, sing padhang, lan resik. Linen alus kuwi nglambangké tumindaké para wong suci sing apik.”  Malaékat kuwi uga ngandhani aku, ”Tulisen iki: Bungah wong-wong sing diundang ing pésta mantènané Sang Cempé.” Malaékat kuwi uga kandha, ”Iki pangandika sing bener saka Gusti Allah.” 10  Aku banjur sujud ing ngarep sikilé malaékat kuwi kanggo nyembah dhèwèké. Nanging malaékat kuwi kandha, ”Aja! Aja ngono! Sembahen Gusti Allah! Aku iki uga budhak kaya kowé lan kaya sedulur-sedulurmu, sing nduwé tugas kanggo mènèhi kesaksian bab Yésus. Merga, tujuané ramalan-ramalan yaiku kanggo mènèhi kesaksian bab Yésus.” 11  Aku ndelok langit kebukak, lan ana jaran putih siji. Sing nunggang disebut Setya lan Bener. Dhèwèké ngadili lan perang demi kaadilan. 12  Mripaté kaya geni sing mulad-mulad, lan dhèwèké nganggo akèh mahkota ing sirahé. Ana jeneng sing katulis ing dhèwèké, sing ora dingertèni sapa waé kejaba dhèwèké. 13  Dhèwèké nganggo klambi njaba sing kena* getih, lan jenengé yaiku Sabdané Gusti Allah. 14  Pasukan ing swarga ngetutké dhèwèké karo nunggang jaran putih. Pasukan kuwi nganggo klambi saka linen alus, sing putih, lan resik. 15  Saka tutuké metu pedhang sing dawa lan landhep, sing digunakké kanggo nyirnakké bangsa-bangsa. Dhèwèké bakal ngengon bangsa-bangsa nganggo tongkat wesi. Dhèwèké uga ngidak-idak papan kanggo meres anggur, sing nglambangké murka sing mulad-mulad saka Gusti Allah sing Mahakuwasa. 16  Ing klambi njabané, yaiku ing bagéan pupuné, ana jeneng sing katulis, yaiku: Rajané kabèh raja lan Gustiné kabèh gusti. 17  Aku uga ndelok ana malaékat sing ngadeg ing ngarepé srengéngé. Nganggo swara sing banter, dhèwèké nyeluk kabèh manuk sing mabur ing langit, ”Ayo, padha nglumpuka mréné, ing pésta gedhé sing dianakké Gusti Allah. 18  Kowé isa mangan dagingé para raja, dagingé para komandan militèr, dagingé wong-wong sing kuwat, dagingé jaran-jaran lan sing nunggang, lan dagingé kabèh wong, embuh kuwi wong merdéka utawa budhak, wong biasa utawa wong penting.” 19  Banjur aku ndelok kéwan buas kuwi, raja-raja ing bumi, lan pasukané ngumpul bareng kanggo perang nglawan sing nunggang jaran kuwi lan pasukané. 20  Kéwan buas kuwi dicekel bareng karo nabi palsu sing nduduhké mukjijat ing ngarepé kéwan buas kuwi. Nabi kuwi nyasarké wong-wong sing nampa tandha saka kéwan buas kuwi lan wong-wong sing nyembah patungé. Banjur kéwan buas lan nabi palsu kuwi dicemplungké urip-urip menyang danau geni sing mulad-mulad merga belérang. 21  Nanging sing liyané dipatèni nganggo pedhang dawa sing metu saka tutuké sing nunggang jaran kuwi. Lan kabèh manuk mangan dagingé nganti wareg.

Katrangan Tambahan

Utawa ”Haléluyah!” ”Yah” kuwi singkatan saka asmané Yéhuwah.
Yunani: porneia. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Haléluyah!” ”Yah” kuwi singkatan saka asmané Yéhuwah.
Utawa ”Haléluyah!” ”Yah” kuwi singkatan saka asmané Yéhuwah.
Utawa ”Haléluyah!” ”Yah” kuwi singkatan saka asmané Yéhuwah.
Utawa mungkin ”kecipratan”.