Wahyu 15:1-8

  • Malaékat pitu lan pitung bencana (1-8)

    • Lagu Musa lan Sang Cempé (3, 4)

15  Banjur aku ndelok tandha liyané ing swarga sing élok lan nggumunké. Ana malaékat pitu sing nggawa pitung bencana sing pungkasan. Sakwisé kabèh bencana kuwi rampung, murkané Gusti Allah uga bakal rampung.  Aku ndelok kaya ana laut kaca campur geni. Aku uga ndelok wong-wong sing menang nglawan kéwan buas lan patungé. Wong-wong kuwi ora diwènèhi tandha yaiku angka sing dadi jenengé kéwan buas kuwi. Wong-wong kuwi ngadeg ing pinggiré laut kaca kuwi karo nyekel harpané* Gusti Allah.  Wong-wong kuwi nyanyèkké lagu Musa, budhaké Gusti Allah, lan lagu Sang Cempé, sing uniné, ”Gusti Allah Yéhuwah, Sing Mahakuwasa, kabèh tumindaké Panjenengan kuwi hébat lan nggumunké. Raja sing langgeng, tumindaké Panjenengan kuwi adil lan bener.  Yéhuwah, mung Panjenengan sing setya. Mula, sapa sing ora bakal wedi marang Panjenengan, lan sapa sing ora bakal ngluhurké asmané Panjenengan? Kabèh bangsa bakal mara ing ngarsané Panjenengan lan nyembah Panjenengan, merga wong-wong kuwi padha weruh nèk Panjenengan ngadili kanthi adil.”  Sakwisé kuwi aku ndelok panggonan suci* ing tabernakel* sing kebukak ing swarga.  Saka panggonan suci kuwi ana malaékat pitu sing metu, sing nggawa pitung bencana. Klambiné para malaékat kuwi saka linen sing resik lan padhang, lan ana sabuk emas ing dhadhané.  Salah siji saka kerub papat mènèhi malaékat pitu kuwi pitung mangkok emas sing isiné kebak karo murkané Gusti Allah, yaiku Panjenengané sing urip langgeng saklawas-lawasé.  Banjur, panggonan suci kuwi dikebaki karo kebul merga kamulyané Gusti Allah lan kuwasané. Ora ana sing isa mlebu ing panggonan suci kuwi nganti pitung bencana saka malaékat pitu kuwi rampung.

Katrangan Tambahan

Maksudé, alat musik sing ana senaré kaya gitar, nanging bentuké ora kaya gitar.
Maksudé, Papan Mahasuci.
Lit.: ”kémah kesaksian”.