Wahyu 11:1-19

 • Seksi loro (1-13)

  • Ngramal saksuwéné 1.260 dina (3)

  • Dipatèni lan dijarké ora dikubur (7-10)

  • Diuripké manèh sakwisé telu setengah dina (11, 12)

 • Cilaka sing kapindho wis liwat, cilaka sing katelu bakal teka (14)

 • Trompèt kapitu (15-19)

  • Kratoné Gusti kita lan Kristusé (15)

  • Wong-wong sing lagi ngrusak bumi bakal disirnakké (18)

11  Banjur aku diwènèhi sak lonjor kayu sing kaya tongkat* lan diwènèhi préntah, ”Ngadega lan ukuren panggonan suci ing baité Gusti Allah lan mésbahé. Banjur étungen cacahé wong-wong sing ngibadah ing kono.  Nanging, halaman sing ana ing njaba panggonan suci ing bait aja kok ukur. Bagéan kuwi diliwati waé, merga kuwi wis diwènèhké marang bangsa-bangsa. Wong-wong kuwi bakal ngidak-idak kutha suci suwéné 42 sasi.  Aku bakal ngutus seksi-Ku loro kanggo mènèhi ramalan saksuwéné 1.260 dina karo nganggo kain goni.”  Seksi loro mau dilambangké karo wit zaitun loro lan wadhah lampu loro. Seksi loro kuwi ana ing ngarsané Gusti sing nguwasani bumi.  Nèk ana mungsuh sing arep nyilakani seksi loro kuwi, geni bakal metu saka tutuké seksi loro kuwi lan ngentèkké mungsuh-mungsuhé. Sapa waé sing arep nyilakani seksi loro kuwi bakal mati kaya ngono.  Seksi loro kuwi nduwé kuwasa kanggo nutup langit supaya ora ana udan saksuwéné seksi loro kuwi mènèhi ramalan. Seksi loro kuwi uga nduwé kuwasa kanggo nggawé banyu malih dadi getih lan nyebabké bencana apa waé kelakon ing bumi, sakwayah-wayah sing dikarepké.  Sakwisé rampung anggoné martakké warta mau, seksi loro kuwi bakal diserang, dikalahké, lan dipatèni karo kéwan buas sing metu saka jurang sing jero banget.*  Mayité bakal nggléthak ing dalan utama ing kutha gedhé, panggonané Gustiné seksi loro kuwi dipatèni ing cagak. Kutha kuwi dilambangké karo Sodom lan Mesir.  Wong-wong saka akèh golongan, suku, basa,* lan bangsa bakal ndelok mayité seksi loro kuwi suwéné telu setengah dina. Wong-wong kuwi ora ngijinké mayité seksi loro kuwi dikubur. 10  Para penduduk bumi dadi padha bungah merga matiné seksi loro kuwi, uga padha nganakké pésta lan kirim-kiriman hadiah, sebab wong-wong kuwi padha rumangsa kesiksa ngrungokké apa sing diwartakké nabi loro kuwi. 11  Sakwisé telu setengah dina, Gusti Allah nguripké manèh nabi loro kuwi. Nabi loro kuwi banjur ngadeg, lan wong-wong sing padha ndelok dadi wedi banget. 12  Banjur, ana swara banter saka langit sing kandha marang nabi loro kuwi, ”Munggaha mréné.” Nabi loro kuwi banjur munggah menyang langit ing njeroné méga-méga, lan didelok mungsuh-mungsuhé. 13  Ing wektu kuwi, ana gempa bumi sing gedhé. Akibaté, sepersepuluh bagéan saka kutha kuwi rubuh lan 7.000 wong padha mati. Sing liyané dadi padha kewedèn lan ngluhurké Gusti Allah sing nguwasani swarga. 14  Cilaka sing kapindho wis liwat. Sedhéla manèh, cilaka sing katelu bakal teka. 15  Malaékat sing kapitu nyebul trompèté. Banjur, ana swara-swara banter saka langit sing kandha, ”Kratoné Gusti* kita lan Kristusé lagi mréntah manungsa, lan Panjenengané bakal mréntah dadi raja saklawas-lawasé.” 16  Banjur 24 pinituwa sing lungguh ing tahtané sing ana ing ngarsané Gusti Allah padha sujud lan nyembah Gusti Allah, 17  lan padha kandha, ”Matur nuwun Gusti Allah Yéhuwah, Sing Mahakuwasa, sing mbiyèn ana lan sing terus ana, merga Panjenengan wis nggunakké kuwasané Panjenengan sing hébat lan mulai mréntah dadi raja. 18  Nanging kabèh bangsa dadi padha nesu. Panjenengan banjur murka marang wong-wong kuwi. Wektu sing ditemtokké kanggo ngadili wong mati wis teka. Kuwi wektuné Panjenengan maringi opah marang para abdiné Panjenengan, yaiku para nabi, wong-wong suci, lan wong-wong sing wedi marang asmané Panjenengan, embuh kuwi wong biasa utawa wong penting. Iki wektuné Panjenengan nyirnakké wong-wong sing lagi ngrusak bumi.” 19  Banjur, panggonan suci* ing baité Gusti Allah ing swarga kebukak, lan aku ndelok pethi perjanjian ing panggonan suci kuwi. Terus ana kilat, gludhug, swara-swara, gempa bumi, lan udan ès sing deres.

Katrangan Tambahan

Utawa ”tongkat kanggo ngukur”.
Yunani: abyssos. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”ilat”.
Yunani: Kyrios. Deloken Daftar Istilah.
Maksudé, Papan Mahasuci.