Titus 2:1-15

  • Piwulang kanggo wong enom lan tuwa (1-15)

    • Nolak apa sing ora cocog karo kersané Gusti Allah (12)

    • Semangat nindakké apa sing apik (14)

2  Nanging kowé, terus omongna apa sing cocog karo wulangan sing bener.*  Wong-wong lanang sing wis tuwa kudu isa ngendhalèni dhiri ing kabèh perkara, serius, nduwé pertimbangan sing apik,* terus kuwat* ing bab iman, katresnan, lan ketekunan.  Semono uga, wong-wong wadon sing wis tuwa kudu tumindak sing ngajèni Gusti Allah, ora mitenah, ora dadi budhaké anggur, lan mulangké apa sing apik,  supaya para wong wadon kuwi isa mènèhi naséhat marang* wong-wong wadon sing luwih enom kanggo nresnani bojoné, nresnani anak-anaké,  nduwé pertimbangan sing apik,* murni, ngurusi omahé, tumindaké apik, lan manut karo bojoné, supaya pangandikané Gusti Allah ora dicacad.  Semono uga, terus élikna wong-wong lanang sing luwih enom supaya nduwé pertimbangan sing apik,*  lan ing kabèh perkara dadia tuladha ing bab nindakké apa sing apik. Wulangna apa sing murni* kanthi serius,  nganggo omongan sing bener* sing ora isa dipaido, supaya wong-wong sing nentang kita dadi isin, merga ora isa ngomongké apa-apa sing ala bab kita.  Para budhak kudu tundhuk karo majikané ing kabèh perkara, ngupaya nyenengké majikané, ora mbantah, 10  ora nyolong, nanging nduduhké nèk para budhak kuwi isa bener-bener dipercaya, supaya nganggo cara apa waé para budhak kuwi isa ngluhurké* wulangané Juru Slamet kita, yaiku Gusti Allah. 11  Welas asihé Gusti Allah sing nggumunké* wis kétok cetha, lan kuwi nylametké kabèh wong. 12  Kuwi nglatih kita kanggo nolak apa sing ora cocog karo kersané Gusti Allah, kanggo nolak pepénginan marang bab-bab sing ala saka donya iki, urip nganggo pertimbangan sing apik,* nganggo cara sing bener, lan ngabdi marang Gusti Allah ing tengah-tengahé donya* saiki, 13  karo ngentèni pangarep-arep sing nyenengké akiré kelakon, lan ngentèni Gusti Allah sing Mahakuwasa nduduhké kamulyané lan kamulyané Juru Slamet kita, Kristus Yésus, 14  sing wis nyerahké uripé kanggo mbébaské* kita saka kabèh tumindak sing nglanggar hukum, lan nggawé murni kita supaya kita dadi umaté sing istiméwa, sing semangat nindakké apa sing apik. 15  Terus wulangna bab-bab iki, wènèhana naséhat,* lan élikna wong-wong liya merga kowé nduwé wewenang kanggo nindakké perkara-perkara kuwi. Aja nganti ana wong sing ngrèmèhké kowé.

Katrangan Tambahan

Utawa ”sing migunani”.
Utawa ”pikiran sing séhat”.
Lit.: ”séhat”.
Utawa ”isa ngélingké; isa nglatih”.
Utawa ”nduwé pikiran sing séhat”.
Utawa ”nduwé pikiran sing séhat”.
Utawa mungkin ”Mulanga nganggo cara sing murni”.
Utawa ”sing migunani”.
Utawa ”isa nggawé éndah”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”nganggo pikiran sing séhat”.
Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”nebus”.
Utawa ”kuwatna”.