Roma 3:1-31

  • ”Gusti Allah mesthi bener” (1-8)

  • Wong Yahudi lan wong Yunani padha-padha dikuwasani dosa (9-20)

  • Dianggep bener merga nduwé iman (21-31)

    • Ora ana sing isa mantulké kamulyané Gusti Allah (23)

3  Mula, apa paédahé dadi wong Yahudi utawa disunat?  Ana akèh banget. Sing paling utama, pangandika suciné Gusti Allah dipercayakké marang wong-wong kuwi.  Nanging, piyé nèk sapérangan wong Yahudi ora nduwé iman? Apa kuwi tegesé Gusti Allah ora setya?  Ora mungkin kaya ngono! Senajan kabèh wong tukang ngapusi, Gusti Allah mesthi bener, kaya sing wis ditulis, ”Mula, Panjenengan kebukti bener wektu Panjenengan ngendika, lan menang wektu Panjenengan diadili.”  Nanging, piyé nèk tumindak kita sing salah malah nduduhké nèk Gusti Allah kuwi bener? Apa Gusti Allah ora adil nèk ngukum kita? (Kuwi cara mikiré sapérangan wong.)  Nanging kuwi ora mungkin! Nèk Gusti Allah ora adil, piyé Panjenengané bakal ngadili donya?  Nèk aku ngapusi, lan omonganku sing ngapusi kuwi malah nduduhké nèk pangandikané Gusti Allah kuwi bener lan nggawé wong-wong dadi padha ngluhurké Panjenengané, ngapa aku disebut wong dosa?  Ngapa aku kabèh ora kandha, ”Ayo kita nindakké kejahatan supaya ngasilké bab sing apik”? Sapérangan wong nudhuh aku kabèh ngomong kaya ngono. Pancèn, wong-wong kuwi pantes dihukum.  Nèk ngono, apa kita luwih apik ketimbang liyané? Babar blas ora! Kaya sing wis tau tak sebutké, wong Yahudi lan wong Yunani padha-padha dikuwasani dosa. 10  Iki cocog karo ayat sing kandha, ”Ora ana wong sing bener, siji waé ora ana. 11  Ora ana sing nduwé pangertèn, lan ora ana sing nggolèki Gusti Allah. 12  Kabèh wong wis nyimpang, kabèh wong kuwi wis ora ana gunané. Ora ana sing tumindak apik, siji waé ora ana.” 13  ”Tenggorokané wong-wong kuwi kaya kuburan sing menga. Wong-wong kuwi ngapusi nganggo ilaté.” ”Racuné ula ana ing lambéné.” 14  ”Cangkemé wong-wong kuwi kebak karo kutukan lan rasa sengit.” 15  ”Sikilé wong-wong kuwi cepet banget kanggo matèni.”* 16  ”Dalan-dalané wong-wong kuwi nyebabké karusakan lan kasangsaran, 17  wong-wong kuwi uga ora ngerti dalan katentreman.” 18  ”Wong-wong kuwi ora wedi marang Gusti Allah.” 19  Kita ngerti nèk kabèh bab sing dikandhakké ing hukum Taurat kuwi kanggo wong-wong sing nindakké hukum Taurat, mula ora ana sing isa alesan lan kabèh wong ing sak donya pantes dihukum Gusti Allah. 20  Kuwi sebabé, ora ana siji-sijia sing bakal dianggep bener ing ngarsané Panjenengané kanthi cara nindakké hukum. Merga hukum kuwi malah nggawé kita ngerti tenan bab dosa. 21  Saiki, cetha nèk wong isa dianggep bener ing ngarsané Gusti Allah tanpa nindakké hukum, kaya sing wis dikandhakké ing Hukum Musa lan Tulisan Para Nabi. 22  Kabèh wong sing nduwé iman isa dianggep bener ing ngarsané Gusti Allah merga nduwé iman marang Yésus Kristus. Gusti Allah ora mbédak-mbédakké wong. 23  Kabèh wong wis dosa lan ora isa mantulké kamulyané Gusti Allah, 24  nanging wong-wong kuwi dibébaské nganggo tebusan sing dibayar Kristus Yésus, mula wong-wong kuwi dianggep bener. Iki anugrah sing diparingké Gusti Allah merga welas asihé sing nggumunké.* 25  Gusti Allah wis ngurbanké Kristus supaya wong isa rukun karo Panjenengané liwat imané wong kuwi marang getihé Kristus. Gusti Allah nindakké iki kanggo nduduhké nèk Panjenengané kuwi bener, merga Panjenengané kanthi sabar* ngapurani dosa-dosa sing ditindakké wong ing jaman mbiyèn. 26  Gusti Allah uga nduduhké nèk Panjenengané tetep bener ing jaman saiki, kanthi cara nganggep bener wong sing nduwé iman marang Yésus. 27  Mula apa sing isa kita banggakké? Babar blas ora ana. Apa sebabé? Apa merga hukum sing ngutamakké tumindaké wong? Ora, nanging merga hukum sing ngutamakké iman. 28  Kanggo kita, wong dianggep bener merga nduwé iman, ora merga nindakké hukum. 29  Apa Panjenengané kuwi mung Gusti Allahé wong Yahudi waé? Panjenengané kan ya Gusti Allahé bangsa-bangsa liya, ta? Ya, Panjenengané uga Gusti Allahé bangsa-bangsa liya. 30  Gusti Allah kuwi siji. Mula, wong sing disunat lan sing ora disunat bakal dianggep bener karo Panjenengané nèk wong kuwi nduwé iman. 31  Nèk ngono, apa iki tegesé kita ngilangké hukum nèk kita nduwé iman? Ora babar blas! Kita malah ndhukung hukum.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”ngwutahké getih”.
Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”toléran”.