Roma 13:1-14

  • Manut marang pamréntah (1-7)

    • Bab mbayar pajeg (6, 7)

  • Wong sing nduwé katresnan kuwi wis nindakké hukum (8-10)

  • Njaga tumindak kita kaya pas wayah awan (11-14)

13  Kabèh wong kudu manut marang pamréntah, merga kabèh kekuwasaan asalé saka Gusti Allah. Lan pamréntah sing ana kuwi padha ditetepké Gusti Allah ing wewenangé dhéwé-dhéwé.  Mula, sapa waé sing nglawan pamréntah, kuwi tegesé nglawan pengaturané Gusti Allah, lan wong-wong sing nglawan pengaturan kuwi bakal dihukum.  Wong sing tumindak apik ora perlu wedi marang pamréntah, mung wong sing tumindak jahat sing kuduné wedi marang pamréntah. Mula, nèk kowé ora gelem ngrasa wedi marang pamréntah, terusa tumindak apik lan kowé bakal dialem karo pamréntah.  Pamréntah kuwi abdiné Gusti Allah lan ditetepké kanggo paédahmu. Nanging nèk kowé nindakké apa sing jahat, kowé kudu wedi, merga pamréntah nduwé kuwasa* kanggo ngukum lan kuwi ana tujuané. Pamréntah kuwi abdiné Gusti Allah kanggo ngukum wong-wong sing nindakké apa sing jahat.  Dadi, kowé nduwé alesan sing kuwat kanggo manut, ora mung merga wedi dihukum, nanging uga merga hati nuranimu.  Kuwi sebabé kowé mbayar pajeg, merga pamréntah kuwi abdiné Gusti Allah sing terus nglayani wong akèh.  Mula, wènèhna apa sing dadi haké pamréntah: Bayaren pajeg marang wong sing nuntut pajeg, lan bayaren upeti marang wong sing nuntut upeti, ajènana* wong sing kudu diajèni,* lan hormatana wong sing kudu dihormati.  Aja padha utang apa-apa marang sapa waé, sakliyané nresnani siji lan sijiné, merga wong sing nresnani pepadhané* wis nindakké hukum.  Hukum mréntahké, ”Kowé aja laku jina, aja matèni, aja nyolong, aja nduwé pepénginan marang duwèké wong liya,” lan kabèh préntah sing ana, disimpulké nganggo ukara iki, ”Tresnaa marang pepadhamu* kaya kowé nresnani awakmu dhéwé.” 10  Wong sing nduwé katresnan ora tumindak jahat marang pepadhané.* Dadi, wong sing nduwé katresnan kuwi wis nindakké hukum. 11  Tindakna kuwi kabèh merga kowé ngerti ing mangsa kaya apa kita urip. Saiki wektuné kanggo kowé tangi, merga keslametan kita wis luwih cedhak ketimbang wektu kita lagi dadi pengikuté Kristus. 12  Saiki wis saya wengi banget lan sedhéla manèh arep ésuk. Mula ayo kita ninggalké bab-bab sing ditindakké ing pepeteng, lan ayo kita nganggo senjata sing digunakké ing pepadhang. 13  Ayo kita njaga tumindak kita kaya pas wayah awan, ora pésta bébas utawa mabuk-mabukan, ora nindakké hubungan sèks sing ora sah utawa tumindak kurang ajar,* lan ora padu utawa mèri. 14  Nanging, tirunen Gusti Yésus Kristus, lan aja nggawé rencana kanggo nindakké pepénginan daging.*

Katrangan Tambahan

Lit.: ”pedhang”.
Utawa ”wedia marang”.
Utawa ”diwedèni”.
Utawa ”wong liya”.
Utawa ”wong liya”.
Utawa ”wong liya”.
Utawa ”tumindak ora nduwé isin”. Yunani: aselgeia. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”pepénginan badan sing dosa”.