Matius 18:1-35

  • Sing paling utama ing Kraton swarga (1-6)

  • Sing nyebabké kesandhung (7-11)

  • Umpama bab wedhus gèmbèl sing kesasar (12-14)

  • Mbantu sedulur nindakké manèh apa sing bener (15-20)

  • Umpama bab budhak sing ora gelem ngapura (21-35)

18  Wektu kuwi, murid-murid marani Yésus lan takon, ”Sapa sakjané sing paling utama ing Kraton swarga?”  Banjur Yésus ngundang bocah cilik siji, lan ngongkon bocah kuwi ngadeg ing ngarepé para muridé.  Yésus kandha, ”Saktenané aku kandha marang kowé, nèk kowé ora malih lan ora dadi kaya bocah cilik iki, kowé mesthi ora bakal isa mlebu ing Kraton swarga.  Mula, sapa waé sing andhap asor kaya bocah cilik iki, wong kuwi sing paling utama ing Kraton swarga.  Lan sapa waé sing nampa bocah cilik kaya ngéné iki merga aku,* tegesé uga nampa aku.  Nanging sapa sing marahi wong-wong sing kaya bocah cilik iki dadi ora nduwé iman marang aku,* luwih becik kanggo dhèwèké dikalungi watu gilingan* terus diuncalké ing laut.  ”Cilaka tenan donya iki merga nggawé wong dadi dosa! Pancèn, bab-bab sing nyebabké dosa* mesthi bakal ana, nanging cilaka kanggo wong sing nyebabké wong liya dosa!  Mula, nèk tangan utawa sikilmu nyebabké kowé nindakké dosa,* tugelen lan buwangen kuwi. Luwih becik kowé cacad utawa buntung nanging nampa urip,* ketimbang nduwé tangan loro lan sikil loro nanging diuncalké ing geni sing langgeng.*  Uga, nèk mripatmu nyebabké kowé nindakké dosa,* cungkilen lan buwangen kuwi. Luwih becik kowé mung nduwé mripat siji nanging nampa urip,* ketimbang nduwé mripat loro nanging diuncalké ing Géhéna* sing geniné mulad-mulad. 10  Aja nganti kowé ngrèmèhké siji-sijia wong sing kaya bocah cilik iki, merga aku ngandhani kowé nèk para malaékaté wong-wong kuwi ing swarga terus ana ing ngarsané* Bapakku sing ana ing swarga. 11  *—— 12  ”Piyé pendapatmu? Nèk ana wong nduwé wedhus gèmbèl 100 lan ana siji sing kesasar, mesthiné wong kuwi bakal ninggalké sing 99 ing gunung, terus nggolèki wedhus siji sing kesasar kuwi, ta? 13  Lan wektu wong kuwi nemokké wedhusé, dhèwèké mesthi luwih bungah merga sing siji kuwi ketimbang 99 wedhus sing ora kesasar. 14  Semono uga, Bapakku* sing ana ing swarga ora péngin siji-sijia ing antarané wong sing kaya bocah cilik iki ilang. 15  ”Terus, nèk sedulurmu nindakké dosa, maraa lan kandhanana salahé,* mung kowé karo dhèwèké waé. Nèk dhèwèké ngrungokké kowé, kowé wis mbantu sedulurmu nindakké manèh apa sing bener. 16  Nanging nèk dhèwèké ora ngrungokké, maraa karo wong siji utawa wong loro, supaya liwat katrangané* loro utawa telu seksi, perkara kuwi isa dadi cetha. 17  Nèk dhèwèké isih ora ngrungokké, laporna marang jemaat. Nèk dhèwèké ora ngrungokké jemaat, anggepen wong kuwi kaya wong saka bangsa liya lan kaya petugas pajeg. 18  ”Saktenané aku kandha marang kowé, bab apa waé sing kok talèni ing bumi, kuwi wis ditalèni ing swarga. Lan bab apa waé sing kok eculké ing bumi, kuwi wis dieculké ing swarga. 19  Sepisan manèh aku tenanan kandha marang kowé, nèk ana wong loro saka antaramu ing bumi sing setuju kanggo nyuwun bab apa waé sing penting, panyuwuné kuwi bakal dikabulké karo Bapakku ing swarga. 20  Merga ing ngendi ana wong loro utawa wong telu ngumpul bareng ing sajroné jenengku, aku ana ing tengah-tengahé.” 21  Banjur Pétrus mara lan kandha, ”Gusti, nèk sedulurku nggawé salah marang aku, nganti ping pira aku kudu ngapurani dhèwèké? Apa nganti ping pitu?” 22  Yésus njawab, ”Aku kandha marang kowé, ora mung nganti ping 7, nanging nganti ping 77.” 23  ”Kuwi sebabé Kraton swarga isa dipadhakké kaya raja sing nganakké étung-étungan karo budhak-budhaké. 24  Wektu raja mau mulai étung-étungan, budhak sing utang 10.000 talènta* digawa menyang ngarepé raja. 25  Nanging merga dhèwèké ora isa nyaur utangé, raja ngongkon supaya wong kuwi, bojoné, anak-anaké, lan kabèh sing diduwèni diedol kanggo nglunasi utangé. 26  Mula, budhak kuwi sujud lan kandha, ’Tulung, aku njaluk wektu, lan aku bakal mbayar kabèh utangku.’ 27  Merga mesakké, raja mau akiré mbébaské budhak kuwi lan nganggep utangé lunas. 28  Nanging wektu budhak kuwi metu lan ketemu karo kancané sing utang 100 dinar* marang dhèwèké, budhak kuwi langsung nyekel kancané lan karo nekak, dhèwèké kandha, ’Bayaren utangmu.’ 29  Terus kancané sujud lan njaluk marang dhèwèké, ’Tulung, aku njaluk wektu, lan aku bakal mbayar utangku.’ 30  Nanging budhak kuwi ora gelem, dhèwèké malah ngongkon supaya kancané dilebokké penjara nganti kancané kuwi isa nglunasi utang-utangé. 31  Wektu ngerti kedadéan iki, budhak-budhak liyané dadi sedhih banget, banjur padha nglaporké kabèh kedadéan kuwi marang raja. 32  Raja banjur ngundang budhak kuwi lan kandha marang dhèwèké, ’Budhak sing jahat, aku wis nganggep utangmu lunas wektu kowé njaluk welas asihku. 33  Sakjané, kowé kuduné uga nduduhké welas asih marang kancamu, kaya aku wis nduduhké welas asih marang kowé.’ 34  Raja nesu banget lan nyerahké budhak kuwi marang penjaga penjara nganti budhak kuwi nglunasi kabèh utangé. 35  Bapakku ing swarga uga bakal tumindak kaya ngono nèk kowé ora saktulusé ati ngapurani sedulurmu.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”demi jenengku”.
Lit.: ”dadi kesandhung”.
Utawa ”watu kanggo nggiling sing ditarik karo keledai”.
Lit.: ”watu-watu sandhungan”.
Lit.: ”nyebabké kowé kesandhung”.
Maksudé, urip langgeng.
Maksudé, disirnakké saklawasé. Deloken ”Géhéna” ing Daftar Istilah.
Lit.: ”nyebabké kowé kesandhung”.
Maksudé, urip langgeng.
Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”terus ndelok wajahé”.
Ana terjemahan-terjemahan Alkitab sing nulis ayat iki, nanging ayat iki ora ditemokké ing manuskrip-manuskrip Yunani kuna sing isa dipercaya.
Utawa mungkin ”Bapakmu”.
Lit.: ”élikna dhèwèké”.
Lit.: ”cangkemé”.
10.000 talènta pérak = 60.000.000 dinar.
Deloken Daftar Istilah.