Matius 14:1-36

  • Sirahé Yohanes Pembaptis ditugel (1-12)

  • Yésus mènèhi mangan 5.000 wong (13-21)

  • Yésus mlaku ing ndhuwuré banyu laut (22-33)

  • Marèkké ing Génésarèt (34-36)

14  Wektu kuwi, Hérodès, panguwasa wilayah* Galiléa, krungu laporan bab Yésus.  Dhèwèké kandha marang para abdiné, ”Wong kuwi Yohanes Pembaptis. Dhèwèké mesthi wis diuripké manèh saka antarané wong mati, lan kuwi sebabé dhèwèké isa nggawé akèh mukjijat.”  Sakdurungé, Hérodès* wis nangkep Yohanes Pembaptis. Banjur Hérodès ngranté lan nglebokké Yohanes ing penjara merga Hérodias, yaiku bojoné Filipus, kakangé.  Yohanes ping bola-bali kandha marang Hérodès, ”Panjenengan ora éntuk nikah karo dhèwèké.”  Sakjané, Hérodès péngin matèni Yohanes, nanging dhèwèké wedi karo wong akèh merga wong-wong kuwi nganggep Yohanes nabi.  Nanging pas perayaan ulang tauné Hérodès, anak wadoné Hérodias nari ing ngarepé para tamu lan nggawé atiné Hérodès seneng banget.  Mula, Hérodès sumpah bakal ngekèki apa waé sing dijaluk karo cah wadon mau.  Merga dipengaruhi ibuné, cah wadon kuwi kandha, ”Aku njaluk sirahé Yohanes Pembaptis ing ndhuwur nampan.”  Senajan ora seneng, Raja Hérodès mréntahké supaya kuwi ditindakké, merga Hérodès wis sumpah ing ngarepé tamu-tamuné sing mangan bareng karo dhèwèké. 10  Hérodès ngongkon wong kanggo nugel sirahé Yohanes ing penjara. 11  Sirahé Yohanes didèlèhké ing ndhuwur nampan lan diwènèhké marang cah wadon kuwi. Banjur, cah wadon kuwi ngekèkké marang ibuné. 12  Terus, murid-muridé Yohanes teka lan njupuk mayité banjur dikubur. Sakwisé kuwi, wong-wong kuwi ngandhani Yésus. 13  Wektu krungu kabar kuwi, Yésus lunga saka kono numpak prau menyang panggonan sing sepi kanggo ndhéwé. Nanging wektu ngerti bab kuwi, kumpulan wong padha mlaku ngetutké Yésus saka kutha-kutha. 14  Wektu tekan pantai, Yésus ndelok wong akèh kuwi wis ana ing kono. Yésus mesakké marang wong-wong kuwi, lan Yésus marèkké sing lara. 15  Wektu wis soré, murid-muridé marani Yésus lan kandha, ”Panggonan iki adoh saka ngendi-endi lan saiki ya wis soré. Kongkonen wong-wong kuwi mulih, supaya wong-wong kuwi isa tuku panganan ing désa-désa cedhak kéné.” 16  Nanging Yésus kandha, ”Wong-wong kuwi ora perlu lunga, kowé waé sing mènèhi wong-wong kuwi mangan.” 17  Murid-muridé kandha, ”Aku kabèh ora nduwé apa-apa ing kéné, mung ana roti lima lan iwak loro.” 18  Yésus kandha, ”Gawanen mréné.” 19  Banjur, Yésus ngongkon wong-wong kuwi lungguh ing suket. Terus Yésus njupuk roti lima lan iwak loro kuwi, lan karo ndhangak ndelok langit, Yésus ndonga. Yésus banjur nyuwil-nyuwil roti kuwi lan mènèhké marang murid-muridé, terus murid-muridé ngedumké marang wong-wong. 20  Kabèh wong kuwi mangan nganti wareg. Sakwisé kuwi, murid-murid nglumpukké sisané, ana 12 kranjang kebak. 21  Padahal sing mangan cacahé kira-kira 5.000 wong lanang, durung klebu wong wadon lan bocah-bocah. 22  Ora let suwé, Yésus banjur ngongkon murid-muridé numpak prau lan lunga menyang sebrang ndhisiki Yésus. Wong akèh mau terus dikongkon mulih. 23  Sakwisé ngongkon wong-wong kuwi mulih, Yésus munggah gunung dhèwèkan kanggo ndonga. Wengi kuwi, Yésus ing kono dhèwèkan. 24  Wektu prau kuwi adohé wis atusan mèter* saka daratan, prauné diobat-abitké ombak merga nglawan arah angin. 25  Wektu mèh ésuk,* Yésus mlaku ing ndhuwuré banyu laut lan marani murid-muridé. 26  Wektu ndelok Yésus mlaku ing ndhuwuré banyu laut, murid-muridé padha kewedèn lan mbengok, ”Ana sing lagi mlaku!”* 27  Ing wektu kuwi uga, Yésus kandha marang murid-muridé, ”Kuwatna atimu! Aja wedi, iki aku.” 28  Pétrus kandha, ”Gusti, nèk pancèn kuwi panjenengan, kongkonen aku mlaku ing ndhuwur banyu laut marani panjenengan.” 29  Yésus kandha, ”Mrénéa!” Banjur, Pétrus mudhun saka prau lan mlaku ing ndhuwur banyu laut marani Yésus. 30  Nanging wektu nggatèkké angin gedhé, dhèwèké dadi wedi. Lan wektu mulai kleleb, Pétrus mbengok, ”Gusti, tulungana aku!” 31  Yésus langsung ngulungké tangané lan nyekel Pétrus, terus kandha, ”Kowé sing imané cilik, apa sebabé kowé nyerah lan dadi ragu-ragu?” 32  Sakwisé Yésus lan Pétrus munggah ing prau, angin gedhé kuwi mandheg. 33  Banjur, murid-murid sing ana ing prau sujud marang Yésus lan kandha, ”Panjenengan pancèn Putrané Gusti Allah.” 34  Yésus lan murid-muridé tekan ing sebrang, ing tanah Génésarèt. 35  Wektu ngerti nèk kuwi Yésus, wong-wong ing kono ngirim kabar ing kabèh dhaérah sakiwa-tengené. Lan wong-wong nggawa marang Yésus kabèh wong sing lara. 36  Wong-wong kuwi nyuwun marang Yésus supaya éntuk ndemèk pucuk klambi njabané waé, lan kabèh wong sing ndemèk dadi mari tenan.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”tetrark”.
Maksudé, Hérodès Antipas. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”pirang-pirang setadi”. 1 setadi = 185 m.
Lit.: ”giliran jaga sing kapapat”, yaiku kira-kira jam 3-6 ésuk.
Utawa ”Ana penampakan!”