Matius 11:1-30

  • Yohanes Pembaptis dialem (1-15)

  • Wong-wong sing ora tanggap dikutuk (16-24)

  • Yésus ngluhurké Bapaké merga nduduhké kersané marang wong sing andhap asor (25-27)

  • Pasangané Yésus sing nyegerké (28-30)

11  Sakwisé mènèhi arahan marang 12 muridé, Yésus mangkat saka kana kanggo mulang lan martakké kabar apik ing kutha-kutha liyané.  Yohanes, sing wektu kuwi ana ing penjara, krungu apa waé sing ditindakké Kristus. Yohanes banjur ngutus murid-muridé  takon marang Yésus, ”Apa panjenengan kuwi wong sing bakal teka, utawa aku kudu nunggu wong liyané?”  Yésus njawab, ”Balia lan critakna marang Yohanes apa sing kok rungokké lan kok deleng:  Wong wuta isa ndelok, wong lumpuh isa mlaku, wong lara kusta dimarèkké,* wong budheg isa krungu, wong mati diuripké manèh, lan wong miskin dikandhani kabar apik.  Bungah wong sing ora kesandhung merga aku.”  Wektu wong-wong kuwi lunga, Yésus mulai ngomong marang wong akèh sing ana ing kono bab Yohanes, ”Kowé lunga ing padhang belantara kanggo ndelok apa? Apa arep ndelok alang-alang sing mobat-mabit kena angin?  Dadi arep ndelok apa? Wong sing nganggo klambi méwah? Wong sing nganggo klambi méwah kaya ngono mung ana ing kratoné raja.  Sakjané, kanggo apa kowé mrana? Arep ndelok nabi? Iya, dhèwèké pancèn nabi, lan aku ngandhani kowé nèk dhèwèké kuwi luwih penting ketimbang nabi-nabi liyané. 10  Dhèwèké kuwi sing dimaksud ing tulisan iki, ’Aku ngirim utusan-Ku ndhisiki kowé, yaiku wong sing bakal nyiapké dalan kanggo kowé.’ 11  Saktenané aku kandha marang kowé, nèk ing antarané kabèh wong sing tau urip,* ora tau ana sing ngungkuli Yohanes Pembaptis, nanging sing cilik dhéwé ing Kraton swarga ngungkuli Yohanes Pembaptis. 12  Wiwit jamané Yohanes Pembaptis nganti saiki, wong-wong ngupaya tenanan kanggo mlebu ing Kraton swarga, lan wong sing ora nyerah bakal isa mlebu. 13  Merga nganti ing jamané Yohanes, Kitab Para Nabi lan Taurat mènèhi ramalan bab apa sing bakal kedadéan. 14  Percaya apa ora, dhèwèké kuwi ’Élia sing bakal teka’. 15  Sapa sing nduwé kuping, rungokna tenanan. 16  ”Wong-wong ing jaman iki* isa dipadhakké karo sapa? Wong-wong ing jaman iki kaya bocah-bocah cilik sing lungguh ing pasar, sing kandha karo kanca-kancané, 17  ’Aku ngunèkké suling nggo kowé, nanging kowé ora gelem njogèd. Aku wis nyanyi lagu sedhih, nanging kowé ora nduduhké nèk sedhih.’* 18  Semono uga, Yohanes teka ora mangan lan ora ngombé, nanging wong-wong kandha, ’Dhèwèké kesurupan roh jahat.’ 19  Putrané manungsa teka, mangan lan ngombé, nanging wong-wong kandha, ’Dhèwèké nggragas lan seneng mendem,* kancané petugas pajeg lan wong-wong sing dosa.’ Senajan ngono, kawicaksanané wong kebukti bener saka tumindaké.”* 20  Sakwisé kuwi, Yésus ngelokké kutha-kutha merga penduduké ora mertobat, senajan akèh mukjijat wis ditindakké ing kutha-kutha kuwi. 21  Yésus kandha, ”Cilaka kowé, kutha Khorazin! Cilaka kowé, kutha Bètsaida! Merga saumpama mukjijat-mukjijat sing kok delok kuwi kelakon ing kutha Tirus lan Sidon, wong-wong ing kana wiwit mbiyèn mesthi wis mertobat, lan nganggo kain goni lan awu. 22  Aku kandha marang kowé, ing Dina Pengadilan, hukuman kanggo Tirus lan Sidon bakal luwih ènthèng ketimbang hukuman kanggo kowé. 23  Lan kowé, Kapernaum, apa kowé bakal diluhurké nganti tekan langit? Ora! Kowé bakal mlebu ing Kuburan,* merga saumpama mukjijat-mukjijat sing kok delok kuwi kelakon ing Sodom, kutha kuwi mesthi isih ana nganti saiki. 24  Nanging aku kandha marang kowé, ing Dina Pengadilan, hukuman kanggo kutha Sodom bakal luwih ènthèng ketimbang hukuman kanggo kowé.” 25  Ing wektu kuwi uga Yésus kandha, ”Bapakku, Panguwasa langit lan bumi, aku ngluhurké Panjenengan ing ngarepé wong-wong iki. Merga Panjenengan ndhelikké bab-bab iki saka wong-wong sing wicaksana lan pinter, nanging nduduhké kuwi marang wong-wong sing andhap asor kaya bocah cilik. 26  Iya iki, Bapak, sing dadi kersané Panjenengan. 27  Bapakku wis masrahké kabèh marang aku. Ora ana wong sing kenal tenan karo Putra kejaba Bapak, lan ora ana wong sing kenal tenan karo Bapak kejaba Putra. Wong isa kenal karo Bapak mung nèk Putra gelem mulang wong kuwi bab Bapak. 28  Hé, kowé kabèh sing kesel lan mikul beban sing abot, padha mrénéa. Aku bakal nggawé kowé seger manèh. 29  Padha tampanana pasanganku* lan sinaua saka aku, merga watakku alus lan aku andhap asor, lan kowé* bakal seger manèh. 30  Pasanganku kuwi gampang dipikul, lan bebanku ènthèng.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”disucèkké”.
Lit.: ”ing antarané kabèh wong sing dilairké wong wadon”.
Utawa ”generasi iki”.
Utawa ”ora nggebugi awakmu merga sedhih”.
Lit.: ”ketagihan ngombé anggur”.
Utawa ”hasilé”.
Utawa ”Hadès”. Deloken Daftar Istilah.
Maksudé, kayu sing dipasang ing gulu sapi.
Utawa ”jiwamu”.