Lukas 5:1-39

  • Mukjijat nangkep iwak; murid-murid sing kapisan (1-11)

  • Wong lara kusta dimarèkké (12-16)

  • Yésus marèkké wong lumpuh (17-26)

  • Yésus ngundang Lèwi (27-32)

  • Pitakonan bab pasa (33-39)

5  Ing sawijiné dina, wektu wong akèh padha dhesek-dhesekan arep nyedhak marang Yésus lan ngrungokké pangandikané Gusti Allah, Yésus lagi ngadeg ing pinggir Danau Génésarèt.*  Yésus weruh prau loro ing pinggir danau, nanging nelayan-nelayané wis mudhun saka prau kuwi lan lagi ngumbah jala-jalané.  Yésus banjur numpak ing salah sijiné prau, yaiku prau duwèké Simon, lan ngongkon Simon supaya rada ngedohké prauné saka daratan. Banjur Yésus lungguh lan mulai mulang wong akèh saka prau kuwi.  Sakwisé rampung ngomong karo wong akèh kuwi, Yésus kandha marang Simon, ”Gawanen prauné menyang panggonan sing jero, lan jalamu tebarna ing kono.”  Nanging Simon njawab, ”Guru, aku kabèh wis ngupaya nggolèk iwak sewengi muput lan ora éntuk apa-apa. Nanging aku bakal nibakké jalané kaya préntahé panjenengan.”  Sakwisé nebarké jalané, wong-wong kuwi éntuk iwak sing cacahé akèh banget, lan jalané nganti mèh bedhah.  Mula wong-wong kuwi banjur ngawé-awé kancané sing ana ing prau liyané supaya mara lan ngéwangi. Kanca-kancané mau terus padha mara lan prau loro kuwi diisi iwak nganti kebak, nganti loro-loroné arep kleleb.  Wektu weruh iki, Simon Pétrus sujud ing ngarepé Yésus lan kandha, ”Aku ora pantes ana ing cedhakmu, Gusti, merga aku wong sing dosa.”  Simon lan wong-wong sing karo dhèwèké nggumun banget isa éntuk iwak semono akèhé. 10  Yakobus lan Yohanes, yaiku anak-anaké Zébédéus, sing uga kanca kerjané Simon, ya ngrasakké sing padha. Nanging, Yésus kandha marang Simon, ”Aja wedi manèh. Wiwit saiki kowé bakal tak dadèkké tukang njala manungsa.” 11  Mula, wong-wong kuwi nggawa prauné bali menyang daratan. Banjur ninggalké sakabèhé lan ngetutké Yésus. 12  Ing sawijiné dina, wektu Yésus ana ing salah siji kutha, ana wong lanang sing lara kusta sak awak. Wektu weruh Yésus, dhèwèké sujud lan nyuwun, ”Gusti, nèk panjenengan kersa, panjenengan isa marèkké aku.”* 13  Yésus banjur ngethungké tangané lan ndemèk wong kuwi, lan kandha, ”Aku gelem. Dadia séhat.”* Ing wektu kuwi uga, kustané langsung ilang. 14  Banjur Yésus nglarang wong kuwi ngandhani sapa-sapa. Yésus kandha, ”Lungaa lan duduhna awakmu marang imam, lan wènèhna kurban kaya sing dipréntahké ing Hukum Musa, kanggo mbuktèkké nèk kowé wis mari.” 15  Nanging warta bab Yésus saya nyebar. Akèh wong ngumpul kanggo ngrungokké lan kanggo dimarèkké penyakité. 16  Senajan ngono, Yésus kerep lunga menyang panggonan sepi kanggo ndonga. 17  Ing sawijiné dina, wektu Yésus lagi mulang, ana wong-wong Farisi lan guru-guru Taurat sing lungguh ing kono. Wong-wong kuwi teka saka saben désa ing Galiléa lan Yudéa, uga saka Yérusalèm. Yéhuwah maringi Yésus kuwasa kanggo marèkké wong-wong. 18  Wektu kuwi, ana wong-wong sing ngusung wong lanang lumpuh nganggo tandhu, lan wong-wong kuwi ngupaya nggawa wong lumpuh kuwi mlebu lan ndèlèhké ing ngarepé Yésus. 19  Nanging wong-wong kuwi ora isa nggawa wong lumpuh kuwi mlebu merga ana akèh wong. Mula wong-wong kuwi munggah ing atap, lan ngedhunké wong lumpuh mau lan tandhuné saka kono, pas ing ngarepé Yésus. 20  Wektu weruh imané wong-wong kuwi, Yésus kandha marang wong lumpuh mau, ”Dosamu wis diapura.” 21  Mula para ahli Taurat lan wong-wong Farisi mulai ngrembug bab kuwi. Wong-wong kuwi kandha, ”Sapa ta wong iki kok wani-waniné ngrèmèhké Gusti Allah? Sing isa ngapurani dosa kan mung Gusti Allah.” 22  Nanging Yésus langsung ngerti apa sing dipikirké wong-wong kuwi. Mula Yésus kandha marang wong-wong kuwi, ”Ngapa kok kowé mikir kaya ngono? 23  Luwih gampang endi, ngomong, ʼDosamu wis diapura,ʼ utawa, ʼNgadega lan mlakuaʼ? 24  Nanging, supaya kowé ngerti nèk Putrané manungsa nduwé kuwasa ing bumi kanggo ngapurani dosa . . .” Yésus banjur kandha marang wong lumpuh kuwi, ”Aku kandha marang kowé, ngadega, angkaten tandhumu, lan muliha.” 25  Wong lumpuh kuwi langsung ngadeg ing ngarepé wong akèh, ngangkat tandhuné, banjur mulih menyang omahé karo ngluhurké Gusti Allah. 26  Kabèh wong ing kono nggumun banget lan mulai ngluhurké Gusti Allah. Mula, wong-wong kuwi kandha, ”Dina iki awaké dhéwé ndelok perkara sing nggumunké banget!” 27  Sakwisé kuwi, Yésus lunga lan weruh petugas pajeg sing jenengé Lèwi, sing lagi lungguh ing kantor pajeg. Yésus kandha marang dhèwèké, ”Mèlua aku.” 28  Lèwi banjur ngadeg lan ninggalké sakabèhé, lan mèlu Yésus. 29  Lèwi banjur nganakké pésta gedhé kanggo Yésus ing omahé, lan akèh petugas pajeg lan wong-wong liyané sing mèlu mangan bareng Yésus lan para muridé. 30  Mula wong-wong Farisi lan para ahli Taurat padha mulai protès karo para muridé Yésus, ”Ngapa kowé kabèh mangan lan ngombé karo para petugas pajeg lan wong-wong dosa?” 31  Yésus njawab, ”Wong sing séhat ora mbutuhké dokter, sing mbutuhké dokter kuwi wong-wong sing lara. 32  Aku teka ora kanggo ngundang wong sing bener, nanging wong-wong sing dosa supaya wong-wong kuwi mertobat.” 33  Wong-wong kuwi kandha marang Yésus, ”Murid-muridé Yohanes ajeg pasa lan ndonga tenanan, semono uga murid-muridé wong Farisi, nanging murid-muridmu mangan lan ngombé.” 34  Yésus njawab, ”Kowé ora isa ngongkon sahabat-sahabaté mantèn lanang pasa nèk mantèn lanang kuwi isih ana karo para sahabaté, ta? 35  Nanging bakal tekan wektuné mantèn lanang kuwi bakal dipisahké saka para sahabaté, lan ing wektu kuwi sahabat-sahabaté bakal pasa.” 36  Yésus uga mènèhi umpama iki, ”Ora ana wong sing bakal nambal klambi lawas sing suwèk nganggo kain saka klambi anyar. Nèk kuwi ditindakké, tambalan kuwi bakal suwèk lan ora cocog karo klambi sing lawas kuwi. 37  Uga, ora ana wong sing bakal nyimpen anggur anyar ing wadhah anggur* sing lawas. Nèk kuwi ditindakké, anggur sing anyar kuwi bakal nggawé wadhah angguré pecah lan angguré wutah, lan wadhah anggur kuwi bakal rusak.” 38  Nanging anggur anyar kudu disimpen ing wadhah anggur sing anyar. 39  Wong sing wis ngombé anggur lawas bakal kandha, ʼSing lawas kuwi énak,ʼ lan dhèwèké ora gelem ngombé anggur anyar.”

Katrangan Tambahan

Maksudé, Laut Galiléa.
Utawa ”nggawé aku ora najis manèh”.
Utawa ”Dadia ora najis manèh”.
Wadhah sing digawé saka kulit kéwan. Deloken Daftar Istilah.